Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ректор
Зіменковський Борис Семенович - 
член-кореспондент НАМН України,
 професор, доктор фармацевтичних наук,
 заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького,
 почесний доктор Люблінського медичного університету (РП).
 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького є одним із найстаріших і найбільших вищих медичних навчальних закладів України. Він бере свій початок від медичного факультету Львівського університету, відкритого 16 листопада 1784 року відповідно до патенту Імператора Австрії Йозефа ІІ. 
Сьогодні Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького об’єднує 6 факультетів:
 • Медичний факультет №1.
 • Медичний факультет №2.
 • Стоматологічний факультет.
 • Фармацевтичний факультет.
 • Факультет післядипломної освіти.
 • Факультет іноземних студентів.
Функціонує також медичний коледж. Є аспірантура та докторантура.
Територія університету: 14 навчальних корпусів, університетський Медичний стоматологічний центр потужністю понад 2 тисячі відвідувань за зміну, навчально-виробнича аптека, ботанічний сад, ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології, науково-дослідний центр випробувань протипухлинних засобів, наукова бібліотека, 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування, спортивно-оздоровчий табір «Медик».
Музеї. В анатомічному музеї, музеї хвороб людини, який включено до реєстру загальнонаціональних надбань, та у судово-медичному музеї загалом зібрано понад 2,5 тисячі унікальних експонатів. Колекція лікарських та рідкісних рослин ботанічного саду лікарських рослин, зразків лікарської рослинної сировини різних кліматичних зон, гербарій флори Поділля та Карпатського регіону налічують 3,5 тисячі зразків і слугують прекрасною базою для науково-дослідницької роботи студентів та викладачів.
Бібліотека. Фонд університетської бібліотеки нараховує понад 575 тисяч томів навчальної та наукової медичної літератури. Бібліотека має сучасне комп’ютерне обладнання, доступ до інтернету, підтримує зв’язок з іншими науковими бібліотеками міста, України, світу. Це дозволяє забезпечити викладачів, науковців, здобувачів і студентів необхідною медичною інформацією, навчальною та науковою літературою.
Навчання іноземних студентів. Починаючи від 1961 року, поряд із підготовкою національних кадрів, університет здійснює навчання
 
іноземних громадян з країн Європи, Азії, Африки та Америки. За понад 50 років підготовлено близько 3 тисяч лікарів та провізорів-іноземців, які працюють у багатьох країнах світу. З 1997 року розпочато і динамічно розвивається навчання іноземних студентів англійською мовою. Нині в стінах університету опановують медицину, стоматологію та фармацію, проходять підготовку на підготовчому відділенні або післядипломну спеціалізацію близько 1000 іноземних громадян з 47 країн світу, з яких понад 60 % навчаються англійською мовою.
Часописи. За участю науковців університету та при його фінансовій підтримці публікуються журнали «Acta Medica Leopoliensia/ Львівський медичний часопис», «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», «Практична медицина», «Новини стоматології», «Медицина залізничного транспорту», «Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія», «Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація/ Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy and Medical Standardization», «Світ ортодонтії», «Алергія у дитини», «Гепатологія»; збірники наукових праць «Лікарський збірник НТШ» і «Актуальні проблеми профілактичної медицини»; всеукраїнські періодичні видання – газети «Alma Мater» і «Народне здоров’я».
Міжнародна співпраця. Вчені вузу тісно співпрацюють із зарубіжними колегами у різних напрямках медицини і фармації. 
Підписано та реалізуються договори про співпрацю з Ягеллонським університетом (Collegium Medicum, Краків, Польща); Медичним університетом імені П’ястів Сілезьких (Вроцлав, Польща); Медичним університетом імені Кароля Марцінковського (Познань, Польща); Медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, Польща); Шльонським медичним університетом (Забже, Польща); Гданським медичним університетом (Польща); Медичним університетом міста Бялисток (Польща); Жешувським університетом (Польща); Софійським медичним університетом (Болгарія).
Студентське наукове товариство налічує понад 600 студентів, що працюють у гуртках при кафедрах університету. Упродовж 2011-2012 н.р. студенти-гуртківці брали участь у численних конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах не лише в Україні (Київ, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Вінниця, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ, Харків, Суми), а і за її межами (Польща, Росія, Білорусь, Болгарія, Португалія).
Дозвілля. В навчальному закладі функціонує 35 колективів художньої самодіяльності, творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів тощо. Найбільш популярними і знаними є наступні:
 • Народний танцювальний ансамбль “Горицвіт”;
 • Народна хорова капела “Музи Гіппократа”;
 • Народний естрадний ансамбль “Медикус”;
 • Естрадний студентський гурток;
 • Ансамбль бандуристок;
 • Вокально-інструментальний ансамбль;
 • Гурток художньої творчості стоматологічного факультету ;
 • Клуб поетичної творчості “Первоцвіт” ;
 • Клуб художньої творчості імені Тараса Шевченка.
Студентське містечко університету включає 9 гуртожитків, комплекс студентського харчування , спортивно-оздоровчий табір «Медик», в якому студенти, викладачі та співробітники вузу мають можливість відпочити та відновити своє здоров’я .
Контактна інформація:
79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел.: +38 (032) 275-76-32 
 
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://www.meduniv.lviv.ua/
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович