Одеська національна морська академія

Ректор академії
Михайло Валентинович Міюсов – 
доктор технічних наук, професор.
 
Одеська національна морська академія – провідний навчальний, науковий та методичний центр, який визначає філософію, стратегію і шляхи розвитку морської освіти в Україні. За нових економічних умов основним завданням академії залишається забезпечення конкурентоспроможності випускників на вітчизняному та світовому ринках праці завдяки високим стандартам якості підготовки моряків, виконанням усіх міжнародних і національних вимог, урахування в навчальних програмах найбільш вибагливих претензій провідних судновласників світу.
За роки незалежності України Одеська національна морська академія відкрила нові спеціальності та створила мережу відокремлених структурних підрозділів, зокрема у містах Маріуполь та Ізмаїл. Професорсько-викладацький склад академії постійно працює над вдосконаленням організації та змісту навчального процесу. 
Факультети: 
 • Судноводійний факультет;
 • Факультет морських перевезень та технологій;
 • Судномеханічний факультет;
 • Факультет автоматики;
 • Факультет електромеханіки та радіоелектроніки;
 • Факультет морського права та менеджменту;
 • Навчальний відділ по роботі з іноземними студентами (НВРІС).
Відокремлені структурні підрозділи:
 • Азовський морський інститут;
 • Ізмаїльський факультет;
 • Морехідний коледж технічного флоту ОНМА;
 • Морехідне училище ім. О.І. Маринеска ОНМА.
Функціонує аспірантура та докторантура.
Міжнародна співпраця. Сьогодні особливе місце у роботі Одеської національної морської академії посідає співробітництво з іноземними партнерами – морськими навчальними закладами, науковими та науково-технічними інститутами, судноплавними та крюїнговими компаніями, а також підвищення якості навчального процесу і приведення його до міжнародно-визнаних норм.
Усі випускники, крім диплому про вищу освіту, одержують робочі дипломи та сертифікати, які дозволяють займати командні посади на суднах у будь-якій судноплавній компанії світу.
Рівень підготовки фахівців академії відповідає вимогам Міжнародної морської організації (ІМО). ОНМА підтримує постійні контакти з Міжнародною морською організацією при ООН (Лондон, Великобританія). Академія розробила ряд документів від України для ІМО і приймає участь у роботі сесій її Комітетів та Підкомітетів. Професори та викладачі академії приймають участь у роботі Міжнародної морської організації як компетентні особи (експерти).
Діяльність Одеської національної морської академії здобула широке міжнародне визнання. Групою експертів Міжнародної морської організації у 1996 році (місія з оцінки та планування потреб у межах інтегрованої програми технічного співробітництва) проведено експертизу підготовки кадрів плавскладу в ОНМА. Експерти дали високу оцінку якості підготовки фахівців плавскладу суден морського та річкового флоту.
У жовтні 2000 року на базі Одеської державної морської академії було відкрито відділення Морського інституту Великобританії, що стало великою подією для морського співтовариства України. Морський інститут Великобританії (МІВ) – одна з найбільш відомих, авторитетних і активних громадських організацій у сфері морського судноплавства.
Підготовка іноземних студентів. Одеська національна морська академія була й наразі залишається єдиним навчальним закладом, який готує кваліфіковані кадри для роботи на суднах морського транспорту іноземних країн. Сьогодні в академії навчаються 245 іноземних громадян з 31 країни.
За період з 1950 по 2009 роки академію закінчили понад 1000 осіб з 86 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, у тому числі – з країн близького зарубіжжя Російської Федерації, Молдови, Грузії та інші.
З 01 січня 1999 р. працює підготовче відділення для іноземних студентів. Основним завданням підготовчого відділення є адаптація іноземних громадян в академії, вивчення російської та української мов у обсязі, достатньому для подальшого навчання за вибраною спеціальністю. Освіта є одним з найважливіших елементів гуманітаризації суспільних відносин між різними державами. Тому інтернаціоналізація міждержавних відносин передбачає мобільність студентів та викладачів і міграцію студентів з метою отримання освіти у різних державах.
Матеріально-технічна база. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, надсучасні морські тренажери, велику бібліотеку, унікальне навчально-вітрильне судно "Дружба".
Спорт. В академії створені всі умови для заняття фізичною культурою та спортом: басейн олімпійського класу, спортивно-тренажерний зал, спортивні секції та водна станція у повному розпорядженні курсантів та студентів.
 
Контактні дані:
вул. Дідріхсона, 8,
м. Одеса, 65029, Україна
 
Підготувала Раківська Надія за матеріалами сайту http://www.onma.edu.ua/ 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ