Календарно-тематичне планування з геометрії 11 клас (рівень стандарт)

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Рівень стандарту

І семестр – 2 год на тиждень, ІІ семестр – 1 год на тиждень

Всього за рік – 51 год

І семестр – 32 год., ІІ семестр – 19 год

Клас

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість к.р.

10

І.

Координати та вектори

10

1

ІІ.

Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

32

3

ІІІ.

Повторення та систематизація навчального матеріалу, резервний час.

9

1

 

Разом:

51

5

 

№ п/п

Тема уроку

К-сть год

Дата

 

І семестр

 

 

 

І. Координати та вектори – 10 год

 

 

 

1. Координати та вектори – 10 год

 

 

1

Прямокутні координати в просторі

1

 

2

Відстань між двома точками

1

 

3

Координати середини відрізка

1

 

4

Вектори у просторі

1

 

5

Дії над векторами. Розкладання вектора на складові

1

 

6

Дії над векторами, що задані координатами

1

 

7-8

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

2

 

9

[Рівняння площини та сфери]

1

 

10

Контрольна робота №1. Координати та вектори

1

 

 

ІІ. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл – 32 год

 

 

 

2. Геометричні тіла і поверхні – 12 год

 

 

11

Аналіз контрольної роботи. Циліндри і призми

1

 

12

Циліндри і призми

1

 

13

Конуси і піраміди

1

 

14

Конуси і піраміди

1

 

15

Многогранники. Правильні многогранники

1

 

16

Розв’язування задач

1

 

17

Куля і сфера

1

 

18

Взаємне розміщення кулі та площини. Переріз кулі площиною

1

 

19

Площина, дотична до сфери

1

 

20

Тіла обертання

1

 

21

Комбінації геометричних тіл

1

 

22

Контрольна робота №2. Геометричні тіла і поверхні

1

 

 

3. Об’єми геометричних тіл – 11 год

 

 

23

Аналіз контрольної роботи. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда

1

 

24-25

Об’єм призми

2

 

26-27

Об’єм циліндра

2

 

28-29

Об’єм піраміди

2

 

30

Об’єм конуса

1

 

31

Об’єм кулі

1

 

32

Контрольна робота №3. Об’єми геометричних тіл

1

 

 

ІІ семестр

 

 

33

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач

 

 

 

4. Площі поверхонь геометричних тіл – 9 год

 

 

34

Площі бічної та повної поверхонь призми

1

 

35

Площі бічної та повної поверхонь призми

1

 

36

Площі бічної та повної поверхонь циліндра

1

 

37-38

Площі бічної та повної поверхонь піраміди

2

 

39

Площі бічної та повної поверхонь конуса

1

 

40

Площа сфери

1

 

41

Розв’язування задач

1

 

42

Контрольна робота №4. Площі поверхонь геометричних тіл

1

 

 

ІІІ. Повторення та систематизація навчального матеріалу, резервний час – 9 год

 

 

 

5. Повторення та систематизація навчального матеріалу, резервний час – 9 год.

 

 

43

Аналіз контрольної роботи. Повторення теми «Взаємне розміщення прямих і площин у просторі»

1

 

44

Повторення теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі»

1

 

45

Повторення понять прямокутних координат і векторів у просторі

1

 

46

Многогранники. Площі поверхонь та об’єми многогранників

1

 

47

Повторення означення та властивостей тіл обертання

1

 

48

Контрольна робота №5 (підсумкова)

1

 

49

Узагальнення навчального матеріалу з курсу стереометрії

1

 

50

Розв’язування задач на встановлення відповідностей (резерв)

1

 

51

Тренувальні тести за програмою шкільного курсу геометрії (резерв)

1

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -