Конспект уроку на тему: "Людина й природа"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

 

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.

Обладнання: підручники, карта "Екологічна ситуація в Україні", плакати з цитатами з теми уроку, роздавальний матеріал.

Форма уроку: інтегрований (природознавство і етика).

Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про проблеми взаємодії людини і природи, ознайомити з екологічними проблемами сучасності і закономірностями взаємодії людини з довкіллям, формувати екологічну свідомість учнів, удосконалювати практичні навички й вміння: аналіза й систематизації, формулювання своїх думок і ідей, вирішення проблемних задач, презентації своєї позиції; виховувати бережливе, свідоме ставлення до навколишнього середовища.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учні класу об’єднуються в групи по 5-6 осіб.

ІІ. Оголошення теми, мети та завдань уроку

Вступне слово вчителя

Людина і природа... Чому все частіше ми розмежовуємо ці поняття і навіть протиставляємо? З одного боку людина є частиною природи, з іншого боку нема фактора, що найбільше змінює природу, ніж діяльність людини. Сьогодні ми з вами поговоримо про проблеми взаємодії людства і навколишнього середовища, спробуємо визначити місце і роль людини по відношенню до природи.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Етика – наука, що вивчає моральні засади людини. Природознавство досліджує закони природи, тому народилася ідея цього надзвичайного уроку.

Епіграфами до уроку ми обрали слова:

"Зберігаючи природу, людина зберігає себе!" (Природознавство)
"Ставлення для природи є ознакою моральності й показником рівня культури людини". (Етика)

IV. Актуалізація знань учнів

Учитель. Перед тим як говорити про нову тему, згадаймо її основні поняття.

Прийом "Знайди відповідність"

На столах в учнів є картки з поняттями з теми. Учитель читає визначення, учні знаходять відповідне поняття і піднімають картку.

 • Усе, що нас оточує
 • Частина оболонки Землі,  населена живими організмами
 • Найбільший природний комплекс, який об'єднує всі оболонки Землі
 • Переміщення речовин з неживої природи в живі організми і знов у неживу природу
 • Стан біосфери, за якого відбуваються незворотні зміни в живих організмах і їхніх угрупованнях
 • Наука про взаємодію живих організмів з довкіллям

 

 • Природа
 • Біосфера
 • Географічна облолонка
 • Кругообіг речовин
 • Екологічна криза
 • Екологія

V. Інформаційно-змістовий етап

1. Сучасна екологічна ситуація

Аналіз карти "Екологічна ситуація в Україні"
Територія України за визначенням екологів є зоною екологічного лиха.
Невтішні фактори, що підтверджують це:

 • за один рік велике місто викидає в атмосферу 3 млрд т. відходів;
 • підприємства України скидають у гідросферу 50 млн т. отруйних речовин;
 • 21% усіх захворювань жителів України пов'язані із забрудненням навколишнього середовища;
 • могутність і безсилля людини продемонструвала Чорнобильська катастрофа, роботи з ліквідації наслідків якої ще не закінчені.

Робота з ілюстраціями

Сьогодні гармонія людини з природою пору­шилася, тому поряд з екологічними факторами з'явилося спеціальне поняття — антропогенний фактор.

Антропогенні фактори:

 • зростання виробництва;
 • зростання чисельності населення;
 • науково-технічна революція;
 • скорочення видового складу біосфери;
 • забруднення навколишнього середовища.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Якщо промисловий розвиток і збільшення чисельності населення планети будуть такі інтенсивні, а споживання природних ресурсів і забруднення довкілля відбуватися тими ж темпами, то у найближчі 100 років неминучі незворотні природні процеси. Перед певними глобальними екологічними проблемами людство постало вже зараз, то згадаймо деякі з них:

 • глобальне потепління;
 • руйнування озонового шару;
 • зміна складу атмосфери;
 • зміна клімату;
 • зменшення площі лісів;
 • зникнення видів у біосфері.

2. Закони природи

Учитель. У вас може виникнути питання: "Що можемо ми, шестикласники, зробити для вирішення глобальних екологічних проблем?"

Саме ваше покоління в майбутньому стане перетворювачем природного середовища, і без знань про закони природи, які утворювалися мільйони років, наслідки втручання в природне середовище можуть стати непередбачуваними.
Знати закони природи – це передбачити наслідки своїх дій, у цьому головне призначення людини розумної у цьому світі.

Робота з робочим зошитом "Природознавство"

Завдання. Обміркуйте в групах учнів.

Чотири закони екології Баррі Коммонера (американський біолог і еколог)

 • Усе пов'язане з усім (цільність природного середовища, зміна одного компонента веде до зміни усього комплексу загалом).
 • Усе повинно кудись діватися (кругообіг речовин, закон збереження енергії, безвідхідні виробництва, очисні споруди).
 • Природа знає краще (створення природоохоронних територій).
 • За все потрібно платити (природа нічого не дає задарма: щось набуваючи, ми за це розплачуємося, наприклад – джерела енергїі, нітрати).

VІ. Операційно-діяльнісний етап

Розповідь учителя з елементами бесіди

Світовим девізом екологів є: "Думай глобально – дій локально"

Словничок

 • Глобальний – з латини "загальний, суспільно-світовий".
 • Локальний – з латини "місцевий, частковий".

Екологія починається з малого, з ваших дій у конкретній ситуації, з елементами правил поведінки в природі.

Робота з підручником "Етика"

Завдання: обміркуйте ситуаційні завдання в малих групах, запропонуйте варіанти відповідей.

Прийом "Творча лабораторія"

1. Доповнивши речення, опишіть власну поведінку в нижченаведеній ситуації.

 • Коли я думаю про природу, мені приходить в голову думка...
 • Найбільшою екологічною проблемою, на мою думку, є...
 • Якщо б мені вдалося вирішити одну екологічну проблему, це було б...
 • Якшо хтось жорстоко поводиться з тваринами...
 • Коли я бачу, як на вулиці викидають сміття, я думаю...

2. Сформулюйте три головні норми ставлення людини до природи (скористайтеся підручником "Етика").

Запишіть у робочий зошит з етики.

3. Наведіть приклади позитивного чи негативного впливу людини на біосферу

Запишіть приклади в робочий зошит з природознавства.

VІІ. Оцінно-результативний етап

Прийом "Моя позиція"

Завдання. Дайте оцінку одному з чотирьох тверджень, обміркуйте в малих групах, висловіть свою думку, висловіть пріорітети:

 • людина – перетворювач природи;
 • людина – частина природи;
 • людина – споживач природних багатств;
 • людина – господар природи.

VІІІ. Підсумки уроку

Рефлексія

Учні класу стають колом, і передаючи одне одному мініатюрний глобус, висловлюють своє ставлення до теми уроку, враження від уроку.

 • Якщо б планета була в моїх руках, то я б...

Оцінювання результатів уроку

Обирають найактивнішу групу і найактивніших учнів.

Заключне слово вчителя
Природа була і буде завжди сильніша за людину, оскільки вона її породила. Природа вічна і безкінечна. Людина для неї деталь, вона для людини все, тому, зберігаючи природу, людина зберігає себе, а ставлення до природи є показником моральності і культури.

(Повернення до епіграфу уроку.)

ІХ. Домашнє завдання

 • У робочому зошиті з етики дати відповіді на запитання, вивчити параграф у підручнику "Природознавство".
 • Творче завдання. Написати міні-твір на тему "По-моєму, любити природу означає..."

І.О. Резнікова, Н.І. Власенко, ЗОШ №14 м.Луганськ

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -