Конспект уроку на тему: «Повість „Перехресні стежки” Особливості композиції, сюжету»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Рекомендовано студентам. Матеріал також може бути використаний для навчання учнів 10 класу.

 

Тема заняття: «Повість „Перехресні стежки” Особливості композиції, сюжету»

Мета заняття:

Методична – Удосконалення  методики виявлення знань студентів.

Дидактична –

  • Ознайомитися зі змістом повісті, переказувати дві лінії сюжету (лінія боротьби і лінія любові Євгена Рафаловича);
  •  розкрити своєрідність композиції;
  •  пояснити назву твору.

Виховна –  Простежити, як головний герой переборює перешкоди на шляху до мети; розкрити проблему вибору між особистим щастям і громадським обов'язком. Засвоїти зміст твору, визначити ознаки соціально-психологічної драми. Вмотивовувати вчинки героїв

Вид заняття: Лекція

Методи та форми проведення заняття: інтеграційне заняття

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі – Історія України, Теорія літератури, Культурологія

Забезпечувані – Українська література, Філософія

Технічні засоби навчання: комп’ютер

Методичне забезпечення: опорні конспекти, тексти

Література

1.       Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. – Т. 16. – С. 7.

2.       Франко І. Твори в 20-ти т. – Т. 1. – С. 17.

3.       Франко І. Статті і матеріали. – Зб. 5. – Львів, 1956. – С. 126.

4.       Іван Франко. Документи і матеріали 1856 – 1965. – К., 1966. – С. 149.

5.       Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів. – 1956. – С. 394.  Пархоменко М. Н. “Драматургия Ивана Франко”. – М.: 1957.

6.       Басс І. І. “Іван Франко. Біографія”. – К.: 1966.

7.       Худош Л. С. “Вивчення творчості І. Франко в школі”. – К.: 1962.

8.       Жук Н. Й. “Проза І. Франка”. – К.: 1977.

9.       Курс історії української літературної мови. – К.: 1958.

ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина:

відмітка в журналі відсутніх;

перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії, обладнання;

перевірка виконання домашнього завдання з черговими.

2. Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу

Читання напам'ять віршів Івана Франка.

3. Викладання нового матеріалу.

3.1.Тема заняття:

Повість "Перехресні стежки" – повість про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством. Особливості композиції, сюжету. Проблема вибору життєвої позиції.

3.2 Мотивація вивчення теми: наводяться дані, спрямовані на формування позитивної мотивації, пізнавального інтересу до теми, що вивчається.

3.3. План вивчення нового матеріалу:

1. З творчої історії повісті

Повість «Перехресні стежки» Іван Франко друкував на сторінках львівського журналу «Літературнонауковий вісник» протягом усього 1900 року.

Кілька років, що передували роботі І. Франка над «Перехресними стежками» і дали йому матеріал для сюжету повісті, були надзвичайно драматичними в житті письменника. У 1895 р. його, доктора філософії, не допустили на посаду доцента кафедри української літератури Львівського університету. Сталося це з волі намісника Галичини графа К. Бадені, який остерігався політичного впливу І. Франка на студентську молодь.

Проте ще більше сил відібрали у Франка, принісши йому безліч розчарувань, три спроби стати послом австрійського парламенту (1895, 1897, 1898 pp.). Влада зробила все, щоб не допустити «хлопського» кандидата до сейму.

У другій половині 1890х остаточно переривається листування І. Франка з Ольгою Рошкевич, яке тривало цілих двадцять років. Історія їхнього кохання відлунилася і в «Перехресних стежках» (любовна драма Рафаловича і Реґіни).

Пережиті «дев'яті вали» політичної боротьби, полеміка з опонентами різних кольорів, шельмування з боку влади, розчарування й перенапруга журналістської поденщини, а до всього ще й вічна матеріальна скрута обернулися для Франка потрясіннями й хворобами.

Внаслідок перевтоми і нервового захворювання І. Франко майже втратив зір. Саме в цю пору перед ним промайнув привид його моторошного життєвого фіналу (параліч, неможливість писати й загалом повноцінно займатися літературною працею). Проте тоді, наприкінці 1890х, Іван Франко зумів випростатися, щоб продовжити свій безконечний робочий день, яким, власне, й було все його життя.

І в українському літературознавстві радянської пори повісті «Перехресні стежки» уваги приділялося небагато. У школах кілька десятиліть вивчався інший Франків твір  «Борислав сміється» (18811882 pp.). Причини такого вибору мали позалітературний, ідеологічний характер: Бенедьо Синиця у повісті «Борислав сміється»  робітник; Євгеній Рафалович у «Перехресних стежках»  інтелігент. У ранній повісті І. Франка, написаній рукою молодого соціаліста майже водночас із «Вічним революціонером», ідеться про початки організованої економічної боротьби галицького пролетаріату. Героя ж «Перехресних стежок» хвилюють не лише соціальні, а й національні проблеми Галичини кінця XIX ст., і пролетаріїв у цьому творі ми теж не зустрічаємо. Рафаловичу в його громадській роботі доводиться мати справу лише з селянами та сільською інтелігенцією.

2. Дві сюжетні лінії

Сюжет «Перехресних стежок» має два плани  любов і боротьба. Обидві ці лінії безпосередньо пов'язані з молодим адвокатом Євгенієм Рафаловичем, який прибуває в галицьке повітове місто, маючи цілком ясні життєві цілі: стати народним захисником, розворушити «темне царство», підштовхнути селян до політичної боротьби за соціальні й національні права. До жорстокої протидії з боку влади Євгеній готував себе заздалегідь, проте він ніяк не міг сподіватися, що «перехресні стежки» життя зведуть його з Реґіною  його юнацькою любов'ю, тепер  заміжньою жінкою, приреченою на приниження й безстрокову домашню тюрму.

Така зав'язка сюжету Франкового твору. Розв'язок же дві: любовна лінія приходить до трагічного фіналу (смерть Реґіни); лінія ж боротьби має обнадійливу перспективу. Рафаловичу вдається певною мірою вплинути на обставини. Він успішно захищає селян у суді; пише статті до віденських опозиційних видань, привертаючи увагу до галицького беззаконня; скликає народне віче; заронює в обережні селянські голови ідею створення політичної організації; запроваджує в своїй адвокатській конторі українську мову...

Обидві сюжетні лінії не існують у повісті порізно; вони майстерно переплетені, сповнені подієвої динаміки і гостроти психологічних колізій.

Розгортання двох сюжетних ліній стисло можна представити так:

          

Лінія любові

Лінія боротьби

Експозиція

Розмови Євгенія Рафаловича зі Стальським; розповіді Стальського про свою дружину.

Приїзд Євгенія до «акустичного міста» і його візити до «гонораціорів міста».

Зав'язка

Поява «чорної дами» (розділ IV), дивна реакція Є. Р. на неї. Історія любові Єв­генія і Реґіни

Перші суперечки Є. Р. (з бургомістром Рессельбергом, наростання конфлікту зі Стальським). Плани Є. Р.

Розвиток дії

Зустріч Євгенія і Реґіни у домі Стальського (розділ XX). Наростання драми втрати ідеалу; мотив неможливості «украденого щастя» (розділи XXIXXVI).

Є. Р. починає втілювати задумане. Його робота з селянами; сумніви і їх подолання. Поїздка Є. Р. у Буркотин і Гумниськ . Знущання Стальського над Реґіною. її страждання і відчай, спогади й дивні монологи наодинці з собою; контраст символів: діамантова корона  і товчене скло. Зустрічі з селянами і священиками, участь у судовому процесі. Сутичка зі Шнадельським у корчмі. Ідея на­родного віче і політичної організації. Вороги Рафаловича і їхні дії (маршалок Брикальський, граф Кшивотульський, Шварц). Інтриги Стальського. Божевільний Баран  і його «місія» порятунку людей від «анти­христа» (Рафаловича). Стосунки Є. Р. з Вагманом. Підготовка до віче і опір старости.

Кульмінація

Несподівана поява Реґіни у Євгенія; ще одна можливістьнеможливість «украденого щастя» (розділ LIV).

Віче, арешт Євгенія, спроба звинуватити його у вбивстві Стальського. Убивство Вагмана Шварцом і Шнадельським

Розв'язка

Помста Реґіни Стальському і її смерть

Звільнення Є. Р. Нові перспективи боротьби

3. Рафалович і Регіна

Надзвичайно цікаво у «Перехресних стежках» виписана історія стосунків Євгенія Рафаловича і Реґіни Твардовської. Як уже було сказано, в ній відбилися перипетії тривалих і дуже складних за сюжетом стосунків Івана Франка й Ольги Рошкевич. А крім того, дослідники давно помітили зв'язок між повістю «Перехресні стежки»  і ліричною драмою «Зів'яле листя». Про це, зокрема, писав Микола Ільницький: «Зів'яле листя», цей світовий шедевр драми закоханого серця, було основою для розкриття глибини внутрішніх переживань персонажів «Перехресних стежок»; « у тексті обох творів можна виявити цілу низку співпадань, які характеризують стан головного героя, розвиток його настроїв, переживань, рефлексій...».

4. «Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?»

В останній розмові з Євгенієм Регіна запитує його, чи правда, що завтра має відбутися «хлопське зібрання». Рафалович одразу запалюється: «Так, пані. Се має бути перший крок, перший початок моєї ширшої, народної праці. Хочу доложити всіх сил, щоб довести сей народ хоч троха до освідомлення, привчити його користуватися його правами, боротися з його кривдниками...». Реґіна реагує на ці слова «з жалем»  їй ясно, що «серце ...тягне» Євгенія до «високих цілей», до ідеалу, якому все більше підпорядковується його життя.

Ідеал — це заповітна й вирішальна життєва мета людини. Про наміри молодого адвоката йдеться вже в V розділі повісті. Рафалович знайомиться з «гонораціорами міста», швидко пересвідчується, що потрапив у «каламутне озеро», — і визначає для себе лінію власної поведінки, формулює свій життєвий план: «Він мав намір розпочати просвітню роботу, а далі й політичну організацію в повіті, стягати сюди помалу добірні інтелігентні сили, витворити хоч невеличкий, та енергічний центр національного життя, — і се додавало йому духу серед важкої канцелярійної праці і серед того струпішілого та запліснілого товариства».

Власне, до повітового міста Євгеній Рафалович прибув з готовим планом. Ми небагато дізнаємося про ті його десять років, які минули з часу розлуки з Регіною, коли Євгеній ще був студентом Львівського університету, — але один характерний штрих вартий спеціальної згадки: «Він (Рафалович. — В.П.) належав до того покоління, що виховалося вже під впливом європеїзму, якому в Галицькій Русі виборов горожанство Драгоманов».

Тобто, герой І. Франка і сам І. Франко — люди одного покоління. Молодий Франко теж був прихильником драгоманівських ідей, і в цьому сенсі Рафалович може бути названий його alter ego.

Чи досягає поставленої цілі Євгеній Рафалович?

Частково — так. У всякому разі, йому вдається збурити мертві води суспільної рутини не лише в повіті, а й далеко за його межами. Існуюча Система відчула в особі адвоката Рафаловича небезпечного суперника, здатного сколихнути приспані в селянських масах сили. Найбільший успіх Євгенія  народне віче і той розголос, який воно мало в Галичині, одним (селянам)  вселивши надію і віру, других (владу) — налякавши.

Власне, надію і віру селянам повернути не так і легко. Красномовними в цьому сенсі є сцени розмов Євгенія із буркотинськими селянами, яким він радить відкупити в пана Брикальського «всі панські ґрунти з двором і з лісами» (розділ XVIII.  с. 57). Селяни негайно насторожуються: їх так часто обдурювали, що вони й тепер ладні запідозрити свого захисника в лукавстві чи шахрайстві. Рафаловича це пригнічує; він дорікає співрозмовникам за «нерозум» («Волите бути жебраками і попихачами, ніж панами в своїм селі»), але рук усе ж не опускає. «Треба провести їх через школу життєвої освіти, збудити в них громадського духа»,  робить він висновок і вирішує поїхати в Буркотин. Задля тієї ж «життєвої освіти», яку не замінить «книжкова освіта».

Щоправда, перед поїздкою у нього ще буде зустріч із «властителем Буркотина» Брикальським,  той на крилах прилетить до адвоката, аби розповісти йому про вірнопідданство селян, які не тільки не бажають пристати на пропозицію Рафаловича, а й розкривають перед паном суть його (Рафаловича) «бунтівницької агітації». Ми вже знаємо, яку хвилю розчарування викликав у Євгенія цей епізод: це саме тоді він кинувся до Регіни зі словами про свою готовність податися за море, кинувши «прокляте гніздо», хлопів, панів, суди, своє адвокатство...

Проте все ж то була тільки хвиля...

Якого болю завдала вона Євгенієвій душі, свідчить внутрішній монолог героя повісті у розділі XXIX, де йдеться про його приїзд у Бабинці до отця Зварича. Саме тут автор формулює той моральний імператив, який змушує Євгенія стати над образою і розчаруваннями. Так, «його зір заострився власне на темні і непринадні боки сільського життя, збільшився його скептицизм щодо селянського характеру» (с. 89),  але Рафалович все ж думає не так про темноту селян, готових до самообману, як про потребу праці на суспільній ниві. «Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?»  ось ці слова і є тією формулою, яка виражає зміст морального імперативу Рафаловича.  

4. Виклад нового матеріалу.

ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ ЖИТТЯ І ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА

Творчість Івана Яковича Франка (1856 – 1916) – вершинний здобуток української реалістичної літератури кінця XIX – початку ХХ століття.

І. Франко залишив неперебутній слід у мистецькій та суспільній думці – він проявив себе визначним поетом, літературознавцем, фольклористом, пильним дослідником старовинних пам’яток, принциповим літературним критиком, реформатором мови; чималі здобутки Франка в царині художнього перекладу; його знань, сил і енергії вистачало на пильні студії з філософії, психології (в т. ч. психології творчості), політології, історії, соціології, економічної теорії, правознавства; чималих зусиль він доклав до розвою журналістики й видавничої справи; почасти поглинала його й сфера практичної політики… Тим не менше, сучасникам Іван Франко був чи не найбільше відомий у двох іпостасях: як громадський діяч і белетрист – майстер художньої прози.

* * *

У 1900-ому для “Літературно-наукового вісника” писалися “Перехресні стежки”… У незавершеному вигляді були опубліковані “Основи суспільності” (1895) і “Великий шум” (1907); лише фрагментарно за життя письменника публікувався роман “Лель і Полель” (1887), відомий сучасному читачеві в перекладі з польської, якою й був первісно написаний для конкурсу, але заборонений цензурою; повість “Не спитавши броду”, котру так і не вдалося завершити, автор переробив на низку оповідань… Тим не менше, свою епопею про Галичину Іван Франко таки створив, нехай не структуровану в романні цикли: його велика й мала проза відкривають перед читачем широку й різнопланову панораму західноукраїнського суспільства на межі століть; і заледве чи лишалися в тому суспільстві якісь посутні явища, якісь більшою чи меншою мірою значущі процеси, яких майстер оминув своєю увагою.

* * *

1990 року побачив світ роман «Перехресні стежки». За жанром це — суспільно-психологічний роман, в якому органічно поєднані традиції соціального роману Івана Нечуя-Левицького («Хмари»), Бориса Грінченка («Сонячний промінь», «На розпутті») з ознаками психологічного роману Федора Достоєвського.

Проблематика твору охоплює широке коло питань. У романі порушено проблеми інтелігенції і народу, почуття обов'язку і відповідальності, національного буття, колоніального статусу України, історичної перспективи нації, можливостей її духовного, економічного і державного відродження. «Перехресні стежки» відзначаються панорамним зображенням життя сучасного Франкові світу. Картини приватного життя романіст висвітлює через морально-суспільні виміри, моделюючи конфронтацію між людиною і суспільством. Епічне мислення автора відповідає вагомості порушених Франком проблем як позитивного прикладу для сучасників, а саме: як і кому повинна служити інтелігенція, чи можлива перебудова життя і дієве добро, яку лінію поведінки слід обрати інтелігенту, як активізувати селянина, виховати в ньому зацікавленість громадськими справами, як подолати пасивність його свідомості, вузькість світогляду, зневіру в можливість поліпшити життя.

Назва роману «Перехресні стежки» багатовимірна і символічна, визначає проблематику, пов'язану зі складними духовними, ментальними, національними, правовими, політичними питаннями, до яких письменник привернув увагу читачів. Показовим у ХХУ розділі є епізод зустрічі Євгенія Рафаловича із селянином, який заблудився в тумані і не знав дороги додому: « Оцей старий, що заблудив у близькім сусідстві рідного села, що стоїть посеред рівного шляху й не знає, в який бік йому додому, — чи се не символ усього нашого народу? Замучений важкою долею, він блукає, не можучи втрапити на свій шлях, і стоїть... серед шляху між минулим і будущим, між широким, свобідним розвоєм і нещасним нидінням, не знає, куди йому йти. І Євгеній зітхає: «Хто вкаже тобі дорогу, хто підведе тебе, мій рідний народе?» Це має зробити національно свідома інтелігенція, такі люди, як Рафалович, що по-справжньому піклуються про свій народ.

Сюжетно-композиційна своєрідність роману. «Перехресні стежки» Франка виконані у річищі поетики модерного роману, в якому автор майстерно оперує хронотопом, тобто часово-просторовими координатами дії. З цією метою він модернізує класичну композицію щодо послідовності викладу подій, застосовує такі розповідні прийоми, як ретроспекцію (повернення в минуле), видіння і марення героїв. Серед новітніх прийомів розповіді — підтекст, позафабульні компоненти, потік свідомості, символічний лейтмотив. Передісторія персонажів змальовується в ході оповіді, фрагментарно, як у кіно, випереджуючи свій час стосовно показу внутрішнього світу героїв. Його твір став засобом відкриття і дослідження людини межі століть, взяв на себе суспільні і філософські функції, представляючи широку картину світу.

З погляду сюжетно-композиційної побудови роман Франка є відцентровим, тобто центрогеройним, оскільки всі події обертаються навколо головного героя Євгенія Рафаловича, а водночас і панорамним: з кожною сторінкою все ширше розгортається картина суспільного буття Галичини, зв'язків героя і суспільства. Така мистецька природа твору зумовила його структуру: наявні дві сюжетні лінії: романічна, побудована на історії кохання Євгенія і Реґіни, та громадянська, пов'язана з боротьбою Рафаловича за права народу.

Молодий адвокат прибув у містечко з метою стати народним захисником, спонукаючи селян до боротьби за соціальні й національні права. Та його життєві стежки перетинаються з долею Реґіни — його юнацької любові, а тепер дружини Стальського, чоловіка-деспота. Такою є зав'язка роману (ІУ розділ). Передісторія закоханих викладена в ХІІІ—ХУІІ розділах. Розвиток дії обертається навколо мотиву неможливості «украденого щастя» (розділи ХХ—ХХУІ). Цей компонент сюжету сформований перипетіями і несподіваними колізіями, відтворює страшні поневіряння жінки, будується на спогадах і монологах героїні, снах-пророцтвах, антитезах і символах (діамантова корона — розбите скло). Кульмінація — візит Реґіни до Євгенія, остання можливість героїв повернути колишнє кохання (L!V розділ). Розв'язка несподівана — Реґіна помстилася Стальському за десятирічні знущання, але загинула від руки божевільного Барана.

Друга сюжетна лінія охоплює всі сюжетні вузли. Експозиція нетрадиційна: вона починається з середини життєвого шляху головного героя, який зустрічається біля будинку карного суду з колишнім наставником Стальським. Зав'язка вибудовується в суперечці Євгенія з бургомістром Рессельбер-гом. Розвиток дії охоплює громадську діяльність Рафаловича, роботу з селянами, розчарування і подолання зневіри, зустрічі з священиками, участь у судовому процесі, а також сутички зі Шнадельським. У Євгенія виникає ідея народного віча і політичної організації. Колізії виникають в епізодах зображення ворогів народного оборонця — маршалка (повітового голови) Брикальського і графа Кшивотульського, Шварца. Додають творові динаміки події, пов'язані з образами Вагма-на, божевільного Барана, який уявив себе месією, прагнучи врятувати людей від «антихриста» Рафаловича. Важливим фактором у діяльності головного героя є підготовка до віча та опір старости. Кульмінація — змалювання народного віча, арешт Євгенія, спроба звинуватити його у вбивстві Стальського, смерть Вагмана від рук Шварца і Шнадельського. Розв'язка оптимістична: звільнення невинного Євгенія з-під варти. Борець-політик бачить нові шляхи боротьби за волю.

“У кожного великого письменника є твори, в яких з особливою повнотою відбилася його особистість. Такими творами в художній спадщині Івана Франка видаються мені лірична драма “Зів’яле листя” та повість “Перехресні стежки”, – завважував дослідник Микола Ільницкий. – “Зів’яле листя”, цей світовий шедевр драми закоханого серця, було основою для розкриття внутрішніх переживань персонажів “Перехресних стежок”.

Чи не найперше це співпадання настроїв обидвох текстів проявилося в сценах запізнання юного студента-правника Євгенія Рафаловича з дівчиною, з якою він якось танцював на балу, а відтак випадково зустріч на вулиці, й вона вразила його своєю ходою. “Він зараз пізнав її і зараз зробив увагу, що пізнає її по ході, її хід мав у собі щось незвичайне, щось таке, чого він досі не завважив у жадної женщини, щось таке плавне, свобідне, гармонійне, що він одразу сказав сам до себе:

— Отсей хід я пізнав би між тисячами”.

За що я тужу так, і мучусь, і терплю?

Чи за той гордий хід, за ту красу твою,

За те таємне щось, що тліє полускрито

В очах твоїх і шепче: “Тут сповито

Живую душу в пелену тісну”?

Відтак – сцени уроків музики в “Перехресних стежках” і пасажі “Першого жмутка” “Зів’ялого листя”:

Не знаю, що мене до тебе тягне,

Чим вчарувала ти мене, що все,

Коли погляну на твоє лице,

Чогось мов щастя й волі серце прагне

І в груді щось ворушиться, немов

Давно забута згадка піль зелених,

Весни і цвітів, – молода любов

З обійм виходить гробових, студених.

На перших порах здається, що ці співпадання продиктовані лише самою психологією закоханих, душевним станом, почуттям, яке в різних людей будить напрочуд схожі хвилювання, так майстерно в обидвох жанрах передані на письмі автором. Але згодом, через десять літ, під час розмови в парку з Реґіною, Євгеній признається, що кілька разів пробував удатися до самогубства, та, на щастя, так і не зважився на цей страшний гріх, а натомість знайшов себе в копіткій і всепоглинаючій громадській праці, – і ми розуміємо, що далеко не все так просто, що це, мабуть, тих же героїв “Зів’ялого листя” звела доля через стільки часу…

Євгенія час змінив менше, цілісність і гармонійність відчуваються в його натурі – як юнака, що з цілковитим оптимізмом сприймає життя і робить реальні усвідомлені кроки до здобуття бажаного (старанність у науках; школа музики як спосіб заприязнитися з Реґіною), так і чоловіка, який певен своїх сил і можливостей змінити життя в повіті. Він однолюб, сильний інтроверт, і невдача в коханні, попри юнацькі метання й психологічні вибухи, його характер лише загартувала.

Інша річ – Реґіна. Вони обидвоє сироти, але вона натомість – тип психологічно нестійкий, слабкий, податливий, схильний коритися. Вона змалку звиклася з нещастями, змирилася з їх невідворотністю, не виробила в собі житейського імунітету, – тут особливо показова її розповідь про “діамантову корону”, чи то б пак, скло із розбитої пляшки. Адже що насправді виблискувало на горбі – невідомо, дівчинка так і не зуміла це перевірити…

В образі Реґіни приваблює її глибокий внутрішній світ меланхоліка, здатність на справжнє почуття. Попри це, слабкість характеру невідворотно дається взнаки: дівчина навіть не думає протестувати намірам тітки видати її за зовсім чужу, незнайому людину, – попри те, що якраз перед цим вона зустріла своє кохання і усвідомила це. За такі речі життя карає. Десять років у холодних пазурах збоченця Стальського – це може й надміру жорстоко. Але завважмо: весь цей час вона не насмілися цьому протистояти інакше, як слізьми й самобичуваннями. Скажемо так: не насмілилася протестувати сама, наївно надіючись на доброго священика, що напоумить її потвору-чоловіка. Відтак же, коли Євгеній у хвилину психологічної слабкості, спричиненої враженням від раптової зустрічі з нею, пропонує Реґіні кинути все, вкрасти її і втекти світ за очі, вона лише спочатку реагує адекватно – охолоджує його хвилинний намір; насправді ж сприймає в глибині душі його слова за чисту монету і сподівається на них, – адже, прийшовши до Євгенія увечері напередодні вирішального для його кар’єри дня і “підставивши” його таким чином, вона підтверджує, що їй ідеться зовсім не про розлучення зі Стальським…

Такі мазохістичні натури, доведені до крайньої межі відчаю, таки здатні на поступок, але – лише на один. Так сталося і з Реґіною: вона вбиває Стальського, але й самій їй після цього уже не жити.

Взагалі ж, у “Перехресних стежках” аж надміру багато психологічно й морально ущербних персонажів: рафінований садист Стальський, якому однаково, кого мучити – кота за вкрадений шмат ковбаси чи дружину за її природне нерозуміння його загравань зі служницею; холодний убивця Шварц; слабовольний авантюрист Шнадельський; моторошно символічний у своїх апокаліптичних візіях епілептик і шизофренік Баран; ціла галерея ідіотів на судовій службі, увінчана неперевершених образом олігофрена Страхоцького… Можна з абсолютною певністю стверджувати, що із двох сюжетних ліній роману – подвижницька громадська праця самотнього інтеліґента і любовно-психологічні студії еволюції людських доль – лише перша є реалістичною, а друга всуціль лежить у руслі культури модернізму з його пильною увагою до межових психічних станів (перечитаймо бодай ліричну драму “Зі щоденника самогубця” Петра Карманського чи ранні повісті Михайла Яцкова та Володимира Винниченка як вершинні досягнення подібного типу українського модерну). Тут незайво пригадати, що критики завважували прояви декадансу як одного з різновидів модернізму ще в “Зів’ялому листі”. Зрештою, цей аспект Франкової творчості чекає свого уважного й неупередженого прочитання.

Є в “Перехресних стежках” іще один украй нетиповий для української літератури образ. Лихвар, “п’явка повітова” Ваґман уособлює в творі новий рівень українсько-єврейських взаємин, які в пору написання Франкового роману були в Галичині напрочуд складними. На лихварюванні – позичанні селянам грошей під високі відсотки – він нажив чималий капітал, але відтак у його житті сталася трагедія, яка серйозно змінила цього чоловіка. Єдиного Ваґманового сина, незважаючи на всі його старання, повітові “ґонораціори” забирають до війська, і там хлопець гине. Після цього Ваґман починає мстити кривдникам по-своєму: він перестає мати “ґешефт” із селянами, а переключається на повітове панство, і сягає на цьому шляху значних успіхів. “Тих ваших противників я маю в кишені”, – каже він Рафаловичу і пропонує йому… допомогу. Мало того: він негласно допомагає селянам позбуватися боргів, а відтак своєю ідеєю “паралельного віча” направду рятує починання Рафаловича.

Ваґман – єврейський патріот, ідеалом якого, вочевидь, є власна єврейська держава. Заки ж її немає, він воліє чесно співпрацювати з націями, на території яких живуть його одноплемінники. В цьому сенсі надзвичайно показовими є такі його монологи: “Жиди звичайно асимілюються не з тими, хто ближче, а з тими, хто дужчий. У Німеччині вони німці, се розумію; але чому в Чехії також німці? В Угорщині вони мадяри, в Галичині поляки, але чому в Варшаві та в Києві вони москалі? Чому жиди не асимілюються з націями слабими, пригнобленими, кривдженими та вбогими? Чому нема жидів-словаків, жидів-русинів?” “Жаден жид не може і не повинен бути ані польським, ані руським патріотом. І не потребує сього. Нехай буде жидом – сього досить. Але ж можна бути жидом і любити той край, де ми родились, і бути пожиточним, або бодай нешкідливим для того народу, що, хоч нерідний нам, все-таки тісно пов’язаний з усіма споминами нашого життя. Мені здається, що якби ми держалися такого погляду, то й уся асиміляція була б непотрібна”.

Здавалося б, євреї з такими поглядами в той час – фантазія, бажання Франка, як і в романі “Борислав сміється”, показати “небувале в окрасці бувалого”. Але ж ні – професор В. Панченко закликає нас “згадати, що 1893 року Іван Франко познайомився у Відні з Теодором Герцлем, теоретиком сіонізму; пізніше (1896) він одним із перших відгукнувся на вихід у світ такої важливої праці Герцля, як “Юдейська держава”, назвавши її автора “пасіонарним героєм”. Т. Герцль розробив план реставрації єврейської державності, справедливо вважаючи, що тільки через власну державу єврейство зуміє вберегти і сповна реалізувати себе. І. Франко те ж саме думав стосовно перспектив українства. Кількагодинна віденська розмова Франка і Герцля виявили таку спорідненість їхніх позицій, яка показала реальність українсько-єврейського порозуміння. Тим то й випадок Ваґмана – не “чиста фантазія”, а пошук зіспертих на реальні можливості шляхів і способів розв’язання існуючих протиріч”.

Провідною ж сюжетною лінією роману є діяльність у повіті молодого адвоката Євгенія Рафаловича, який своєю метою бачить не більше й не менше, як посутню зміну національних і соціальних відносин. Один із його супротивників так характеризує “меценаса”: “ідеаліст, русин, народолюбець і хлопоман”. Він виразно бачить не лише те, яких національних і соціальних поневірянь зазнає українство на своїй землі, але й реально усвідомлює, яким способом із цим можна дати ради. Суспільна праця, тверезий розум, освіта, яка дасть змогу селянам принаймні не оминати власної користі (історія з придбанням-непридбанням селянами маєтку маршалка Брикальського); відтак – створення потужної української політичної сили, яка цивілізованими (а не кривавими революційними) методами виборюватиме державну незалежність України.

Першим кроком на цьому шляху Євгеній Рафалович бачить скликання народного віча, яке б розбудило націєтворчу енергію затурканих селянських мас, заклало основи майбутньої організації, а заодно унеможливило задуману збанкрутілим “ґонораціором” фінансову махінацію з селянською позичковою касою. На шляху скликання такого форуму він зустрічає чимало труднощів – від нерозуміння самими селянами сенсу власного пробудження і небажання “надміру світитися” навіть щирих прихильників цієї справи серед містечкової інтелігенції до крайнього, аж до чинення різноманітних підлостей, спротиву властей. Через трагічний збіг обставин, який власті тут же обертають собі на користь, Рафалович потрапляє в тюрму. Але наприкінці справедливість відновлюється і відкриваються нові перспективи боротьби.

Звичайно, Рафаловича не раз терзають сумніви – найперше, коли він бачить, з якою недовірою спочатку селяни сприймають його щирі наміри допомогти їм. Але в результаті ці сумніви лише загартовують його характер, і він з новими силами береться до справи, розуміючи, що народ наразі – як той селянин, що заблукав у лісах неподалік від рідного села, і адвокат підібрав його по дорозі.

Значно більше дошкуляє молодому борцеві необхідність вибирати між особистим і громадським. Він, звісно, волів би органічно поєднувати їх, мріяв про сім’ю, віддану дружину, котра завжди підтримувала б його в закономірних успіхах і тимчасових невдачах. І не інакше: бо, у момент хвилевого напливу почуттів запропонувавши Реґіні кинути все заради неї, він відтак дуже добре розуміє, що знищив би таким чином сам себе.

* * *

Безсумнівно, образ Євгенія Рафаловича значною мірою автобіографічний: адже й сам Іван Франко належав до того покоління галицької інтелігенції, яке поклало собі за мету розбурхати приспані національні амбіції українців і досягло чимало на цьому шляху. Франкова тяжка праця, арешти, поневіряння не пропали даремне – принаймні, на час написання “Перехресних стежок” у Галичині сформувалося нове, серйозне й амбітне покоління борців; було створено Русько-українську радикальну партію, а відтак – за участю Івана Франка і Михайла Грушевського – Національно-демократичну партію; у всьому краї розгорнулася широка мережа просвітних і громадсько-політичних організацій, вихованці яких відтак виборювали українську незалежність в лавах Січових стрільців, Української галицької армії, Української повстанської армії, проголосили Західноукраїнську Народну Республіку і возз’єднали її з Українською Народною Республікою… У тому, що й донині Галичину вважають “П’ємонтом” українства, чимала заслуга Івана Франка і його друзів, які починали, як Рафалович, із того, що переводили свої канцелярії на українську мову, або ж, як сам Франко, писали й видавали часописи та книжки, що дійшли в кожну селянську хату.

Так, тепер це вже історія, але, як писав Іван Франко в передмові до повісті “Захар Беркут”, “повість історична має вартість, коли її основна ідея зможе зайняти сучасних, живих людей, то значить, коли сама вона жива й сучасна”. “Перехресні стежки” й донині читаються цікаво, захоплююче, а боюся, що й актуально.

5. Закріплення нового матеріалу:

Словникова робота. 1. Поглибте свої знання про літературознавчі  терміни.

Проблема (грец. — problema — завдання, кинуте вперед) — аспект змісту твору, на якому автор акцентує увагу читача. Проблематика — це коло проблем, порушених у творі і тісно пов'язаних із задумом митця. В художньому творі проблематика виражається або прямо, не залежно від образної системи, або опосередковано, через характери персонажів, художньо-образний світ, тобто органічно витікає із змісту твору. Проблематика реалізується на різних рівнях художнього тексту, найчастіше — крізь призму художніх конфліктів, систему персонажів, композиційно-сюжетні прийоми. Вона залежить від багатьох факторів, зокрема історичних подій, соціальних і національних питань сучасності, навіть літературної моди. Загалом проблематика зумовлюється світоглядом письменника і виражається в авторських акцентах, які становлять проблематику твору.

6. Підсумки заняття.

Запитання і завдання

1.  Що вам відомо про творчу історію «Перехресних стежок», зокрема про обставини життя Івана Франка наприкінці 1890х pp.?

2. Як розгортаються дві сюжетні лінії у творі? Порівняйте дві розв'язки у фіналі.

3.  Чого прагне Євгеній Рафалович? Яка його життєва мета? Хто і що заважає

здійснити її? Чому?

4.  Як ви розумієте громадські цілі адвоката Рафаловича? У чому сенс його боротьби?

5. Що ви можете сказати про людину, яка керується принципом: «Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?» Які риси, на ваш погляд, є провідними в характері Рафаловича?

6.  Чи досягає своєї мети Євгеній Рафалович?

 

7. Домашнє завдання: Аналізувати образи Рафаловича та Регіни у зв’язку з оточенням.

 

Додаток

Додаткова довідка про образи-персонажі

Євген Рафалович  це розважлива, поміркована людина, чесна і відповідальна у своїх вчинках. Це людина,  яка  відмовляється від особистого щастя в ім'я праці для народу, він  працює  на власну  силу  без  приналежності до якоїсь організації, він наполегливий у досягненні своєї мети. Він виходець з бідних низів суспільства, великою ціною здобув освіту, став  адвокатом і в міру своїх сил став служити прозрінню свого бідного народу, як і І.Франко.

Регіна  убога сирота, 10 років мусить терпіти знущання, чисто садистські  експерименти  з  боку  чоловіка. Прототипом  для створення цього жіночого образу послужило третє кохання  поета: Целіна Журовська, яку поет довго і глибоко кохав. (Народилася в Трусковці, мешкала в Дрогобичі

Стальський  дрібний  урядовець.  В  той  час,  коли  здорове суспільство відвернулося  б  від  нього,  то  гниле галицьке суспільство дало йому значну посаду в суді, він  користується поблажливістю  начальства. Можемо  сказати,  що це уроджений садист. Це прогниле суспільство породжує блазня, а прекрасну і благородну, не позбавлену  світлих  і  громадських  ідеалів Регіну умертвляє ще за життя.

В "Перехресних стежках" І.Франко  проявив  себе особливим майстром психологічного аналізу і  досягає своєї вершини в творчості:  значне місце в творі посідає природа, яка є живою  учасницею події  останні години життя Регіни, її страшної надлюдської муки підсилюються описаннями сніжної віхоли;  хуртовина замітає сліди вбивці Вагмана  замітає сліди до проклятого того будинку, де  лежить труп Стальського; гасить в душі Рафаловича останні спалахи кохання.

Люта сніговійниця замітає перехресні стежки   перед  наступом нового дня, завершує розв'язку твору.

Муравльова Оксана Володимирівна.

 

Коментарі

Змістовний матеріал до уроку! Дякую1

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -