Конспект уроку на тему "Основи"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Новосельська Н. В., учитель хімії Христинівської ЗОШ, Черкаська обл.

Цілі: ознайомити учнів зі складом, назвами і класифікацією основ, їхніми фізичними властивостями; дати поняття про луги та їх одержання.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів

1. Що вивчає хімія?

2. На які дві групи поділяють усі речовини?

3. З якими класами складних речовин ви вже знайомі?

4. Які речовини утворюються в результаті взаємодії основних оксидів з водою?

5. Формули яких основ вам відомі?

II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учитель записує на дошці формули основ, які називають учні.

• Що ви бачите спільного у будові цих сполук?

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Тема. Основи

Завдання:

1) вивчити склад, назви і класифікацію основ;

2) навчитися складати формули основ за їх назвами і давати назви цим речовинам за їх формулами.

3) познайомитись зі способами одержання основ;

4) розглянути фізичні властивості основ.

IV. Сприйняття учнями нового навчального матеріалу

1. Склад і назви основ

Ме(ОН)n

n = валентності Me.

-ОН — гідроксильна група, валентність I.

Назва основи = назва металу в називному відмінку + валентність металлу (якщо метал має змінну валентність) + «гідроксид».

NaOH — натрій гідроксид

Fe(OH)3, —ферум (Ш) гідроксид

2. Класифікація гідроксидів

Гідроксиди

Розчинні (луги)

NaOH

KOH

Нерозчинні (основи)

Cu(OH)2

Fe(OH)3

3. Одержання

Луги

Лужний метал + H2O

Лужноземельний метал + H2O

Оксиди лужних металів + H2O

Оксиди лужноземельних металів + H2O

Під керівництвом учителя учні самостійно, керуючись схемою, записують рівняння хімічних реакцій одержання лугів.

4. Фізичні властивості гідроксидів

Демонстрація зразків основ.

Самостійна робота учнів з підручником.

V. Осмислення, узагальнення і систематизація знань

1) Які речовини відносять до основ?

2) 3 переліку формул речовин виписати формули основ і дати їм назви: ZnO, NaOH, H24, Mg(OH)2, Fe2O3, CaCl2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Na2SО4, KOH.

3) Написати формули гідроксидів, яким відповідають нижченаведені оксиди:

а) калій оксид;

б) алюміній оксид;

в) магній оксид;

г) ферум(ІІ) оксид;

д) цинк оксид.

Згрупувати їх за ознаками:

а) луги;

б) нерозчинні у воді основи.

4) Скласти формули основ, утворених такими елементами: Cu(II); Fe(III); K; Ni(II); Li; Ba. Назвати речовини.

VI. Домашнє завдання

Вивчити § 30 (до пункту «Хімічні властивості гідроксидів», Буринська Н. М. Хімія, 8 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.), виконати завдання 5 (с. 119).

 

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -