Конспект уроку на тему "Хімічні властивості основ"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Новосельська Н. В., учитель хімії Христинівської ЗОШ, Черкаська обл.

Цілі: закріпити знання про способи одержання основ та їх хімічні властивості; продовжити формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій.

Тип уроку: семінарське заняття.

Семінар двоелементний, тобто складається з коригувальної та навчальної частин, які тривають протягом однієї навчальної години.

Вчитель вибірково перевіряє й оцінює результати групової роботи окремих учнів на уроці.

Письмові завдання навчальної частини учні виконують у двох екземплярах (під копірку). Один з екземплярів здається вчителю після уроку на перевірку.

ХІД УРОКУ

І. Коригувальна частина

Усна перевірка знань (10 хв)

Учні працюють у групах. Запитання надруковані й роздані групам. Опитування проводить консультант, який оцінює відповіді в обліковій картці.

1. Які сполуки називають основами? Як їх класифікують? Наведіть приклади.

2. Назвіть способи одержання основ.

3. Наведіть хімічні властивості:

а) розчинних основ;

б) нерозчинних основ.

4. Які реакції відносять до реакцій нейтралізації? Наведіть приклади.

ІІ. Навчальна частина (35 хв)

1. Експериментальне завдання

1) У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини кислоти, лугу і води. Розпізнайте, в яких пробірках ці речовини.

2) Проведіть хімічні реакції, характерні для ферум (ІІІ) гідроксиду. Запишіть рівняння хімічних реакцій.

2. Практичне завдання

1) Складіть формули основ, що відповідають таким оксидам: кальцій оксид, хром (ІІІ) оксид, натрій оксид, берилій оксид, купрум (ІІ) оксид. Які з них легко розкладаються внаслідок нагрівання? Підтвердьте відповідь рівняннями хімічних реакцій.

2) Між якими з попарно взятих речовин можлива хімічна взаємодія?

а) Барій гідроксид і хлоридна кислота;

б) калій гідроксид і ортофосфатна кислота;

в) ферум (ІІ) гідроксид і нітратна кислота;

г) купрум (ІІ) гідроксид і вода;

д) калій гідроксид і вуглекислий газ;

е) натрій гідроксид і магній оксид.

Скласти рівняння можливих реакцій.

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -