Конспект уроку на тему "Контрольна робота з теми "Кислоти. Основи"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Новосельська Н. В., учитель хімії Христинівської ЗОШ, Черкаська обл.

Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кислоти. Основи».

Варіант I

I рівень

1. 3 переліку формул речовин виписати формули кислот і назвати їх. (1 бал)

NH3, Н2СО3, СН4, Н2О, HF, Н2О2, H24, CaH2, HNО3, NaOH.

II рівень

2. Написати рівняння реакцій у тих випадках, де вони можливі. (2 бали)

FeO + H24

HgO + H34

Са + НС1 →

NaOH + H23

Al(OH)3

К2О + НС1 →

3. Який об’єм за нормальних умов буде займати кисень масою 32 г? (1 бал)

4. Який об’єм водню можна одержа ти, якщо на сульфатну кислоту подіяти цинком масою 65 г? (1 бал)

III рівень

5. Написати рівняння реакцій нижченаведених перетворень. (3 бали)

Са → СаО → Ca(OH)2 → CaCl2

IV рівень

6. Який об’єм водню потрібний для відновлення 4 моль міді з купрум (ІІ) оксиду? (2 бали)

7. Яка маса ферум (ІІІ) гідроксиду розкладається внаслідок нагрівання, якщо виділяється вода кількістю речовини 1,5 моль? (2 бали)

Варіант II

I рівень

1. 3 переліку формул речовин виписати формули основ і назвати їх. (1 бал)

ZnO, NaOH, H24, Mg(OH)2, Fe2О3, CaCl2, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Na2SO4, KOH.

II рівень

2. Написати рівняння можливих реакцій. (2 бали)

Mg(ОН)2 + НС1 →

Ва(ОН)2 + СO2

NaOH + Сu →

Fe(OH)3 →

Zn + HC1 →

Ag + H2SO4

3. Обчислити відносну густину хлороводню за воднем і за повітрям. (1 бал)

4. Яка кількість речовини сульфатної кислоти утвориться внаслідок взаємодії 1,25 моль сульфур (VІ) оксиду з водою? (1 бал)

III рівень

5. Написати рівняння реакцій нижченаведених перетворень. (3 бали)

Р → Р2O5 → Н3РO4 → Са3(РO4)2

IV рівень

6. Який об’єм водню виділиться під час взаємодії з водою натрію кількістю речовини 1,5 моль? (2 бали)

7. Яку масу алюміній оксиду можна зняти з поверхні металу якщо взяти для очищения розчин хлороводневої кислоти, в якому міститься 1,8 моль хлороводню? (2 бали)

 

Хімія. – 2007. – № 4.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -