Конспект уроку на тему: "Наш край: Господарство на теренах села Витків"

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Л. В. Сура, Нововитківська ЗШ, Радехівський р-н, Львівська обл.

Мета уроку: поглибити і систематизувати знання учнів про господарство, з'ясувати, в яких формах може існувати власність; продовжити формувати вміння працювати з додатковою інформацією і аналізувати її, а також орієнтуватися у сфері економічних професій; виховувати любов до рідного краю, культуру спілкування.

Обладнання: карта Радехівського району, плакати з довідковою інформацією.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель об'єднує клас у 3 групи. До кожної групи приєднується запрошений підприємець села, який буде допомагати учням у роботі. На кожній парті – умови роботи в групах і оцінювання учасників.

«Побажання другу»

1 б

Повідомлення в «Діловому віснику»

1 б

Робота в групах

7 б

Висунення гіпотез

1 б

Обґрунтування думки

2 б

Участь у дискусії

1 б

Індивідуальні завдання

від 1 б до 3 б (за складністю)

II. Актуалізація опрних знань і умінь учнів

Вісник «Діловий світ»

Учні готують повідомлення про економічні події в селі.

Гра «Побажання другу»

На кожну літеру слова «господарство» напишіть слово-побажання в економічному сенсі, а потім підійдіть до друга і подаруйте йому це побажання (наприклад, «Г» - грошей, «О» - організованості, «С» - сподівання, «П» - прибутку, «О» - обсягів, «Д» - добробуту, «А» - альтернатив, «Р» - рівноваги, «С» - спроможності, «Т» - товарів, «В» - валюти, «О» - оптимізму).

III. Мотивація навчальної і пізанвальної діяльності учнів

Учитель повідомляє тему і мету уроку. Ставить проблемне завдання уроку: «Яку роль відіграють малі підприємства у господарстві рідного краю?»

IV. Основна частина уроку

Учитель ставить перед групами завдання провести економічне дослідження у чотири етапи:

•      Висловіть свою думку. (Я вважаю...)

•      На чому ґрунтуються докази? (Тому що...)

•      Наведіть приклади. (Наприклад...)

•      Узагальніть свою думку. (Отже..., таким чином...)

1. «Захист власності сприяє щастю хапуг і безпеці палаців» (Є. Бентам)

Інформація для роздумів

«Бізнес Виткова в минулому»

Новий Витків славився ремеслами і торгівлею. На початку XX ст. у Виткові Новім було магазинів (склепів) для торгівлі:

•      зерном - 14;

•      продовольчими товарами - 13;

•      мукою - 10;

•      нафтою (гасом) - 7;

•      шкірою - 4;

•      м'ясом - 13;

•      овочами і фруктами - 13;

•      залізо-скоб'яними виробами - 3;

•      а також 7 корчм.

Робота у групах

Завдання

•        Яка економічна система була характерна для 30-х років XX ст.?

•        Які форми власності переважали в містечку Витків?

•        Населення якої національності переважно займалось бізнесом і чому?

Обговорення інформації, виступ представників груп по визначених завданнях.

2. «Усе, що минає, відходить у майбутнє» (Б. Соколов)

Інформація для роздумів

«Суб'єкти підприємницької діяльності на 7. 01. 2012 р.»

•           Торгівельна діяльність - 8.

•           Фотопослуги - 1.

•           Розпиловка сировини - 1.

•           Виготовлення столярних виробів - 1.

•           Виготовлення скоб'яних виробів - 1.

•           Транспортні перевезення - 2.

Робота в групах

Завдання

•    Визначте передумови розвитку наших підприємців у селі.

•    Назвіть форми власності підприємців і їх особливості.

•    Чи існує конкуренція між підприємцями? У яких формах?

Обговорення, виступи. Представлення реклам підприємців, що беруть участь у роботі груп.

3. «Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а вміло використовувати їх – мистецтво» (Б. Авербах)

Інформація для роздумів

1. Професія підприємця вимагає особливих якостей:

•      вміння ризикувати;

•      лідерство і вміння об'єднати людей для до-сягнення мети;

•      наполегливість та гнучкість;

•      здатність до точного розрахунку;

•      міцне здоров'я.

2. Підприємницький хист – це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і достатні знання. Схильними до підприємництва є всього 5-7 % економічно активного населення. Якщо людина має ідею, бажання і можливість займатися бізнесом, то наступний її крок – це вибір сфери і виду підприємницької діяльності. Під час вибору необхідно оцінити свої здібності, досвід, джерела ресурсного забезпечення.

Дискусія

•    Яких особливих якостей вимагає від людини професія підприємця?

•    Що таке підприємницький хист? Чи всім він властивий?

•    Що потрібно для того, щоб займатися бізнесом?

4. Переваги і недоліки власної справи

Інформація для роздумів

Переваги власної справи:

•      лише власник є господарем і має повний контроль над діяльністю фірми;

•      кожна людина в будь-який момент може зайнятися бізнесом і найняти на роботу інших людей;

•      власну справу легко заснувати і зареєструвати.

Недоліки власної справи:

• ресурси одноосібної фірми обмежені;

• власник не може користуватися послугами фінансового ринку (випуск акцій, облігацій);

• власник несе необмежену відповідальність за борги та зобов'язання;

• власник виконує численні обов'язки.

Міні-диспут

Між учнями, які поділяють думку щодо переваг власної справи, і тими, хто обґрунтовує недоліки, відбувається дискусія. Ті, що не визначилися, виступають у ролі спостерігачів і наприкінці диспуту підбивають підсумки і роблять висновок.

Спробуйте довести своєму опоненту правильність вашої і хибність його думки.

Інтерв'ю

Сільський голова розповідає про те, які послуги надають підприємці селу.

И «Часто йдуть далеко шукати те, що мають у себе вдома» (Вольтер)

Анкета на визначення підприємницьких якостей

Прийом «Аукціон»

На аукціоні виставляють професії, які повинен опанувати підприємець (мененджер, економіст, юрист, психолог). Дають їх характеристику і оці-нюють.

Прийом «Особиста думка»

Чому підприємців нерідко громадськість сприймає негативно? (Діяльність підприємця спрямована на одержання максимального прибутку. Тому підприємець зацікавлений продавати свою продукцію за максимально високими цінами, а ресурси придбати за найнижчими, зокрема платити робітникам за працю мінімальну платню. Звідси і негативне ставлення.)

V. Закріплення нових знань

Диференційовані письмові завдання

Прийом «Альтернатива» (сильна ланка)

1. Яким було одне з найкращих рішень, яке ви прийняли на уроці? Як ви дійшли до нього?

2. Яким було одне з найважчих рішень, яке ви прийняли на уроці? У чому полягала його складність?

Прийом «Закінчи речення» (середня ланка)

•      На сьогоднішньому уроці я дізнався (дізналася)...

•      Ця інформація допомогла мені...

•      Під час вибору майбутньої професії я врахую...

Прийом «Назвіть...» (слабка ланка)

Основні види підприємницької діяльності у селі Витків.

VI. Підсумок уроку

Оцінювання роботи груп.

Заключне слово вчителя

Пам'ятайте «Багатство – це те, що витрачаємо, а не те, що зберігаємо» (Аристотель). Долучайтесь до бізнесу нашого села, примножуйте бюджет села, отримуйте від цього насолоду.

VII. Домашнє завдання

Визначитись, яким видом підприємництва ви хотіли б займатися в майбутньому, чому, які передумови цьому є.

Географія. - 2012. - № 7.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -