Конспект уроку на тему: «Права і свободи людини».

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Мета: з'ясувати суть понять «права людини» і «свободи людини»; опрацювати міжнародні правові документи щодо прав людини і прав дитини; ознайомитися з механізмом захисту прав людини; розкрити особливу роль прав і свобод людини у відносинах людини і держави, значення захисту прав людини і громадянина; спонукати учнів до активного мислення; розвивати вміння учнів аргументовано обстоювати власну точку зору, працювати в групі; виховувати активну політичну позицію школярів; роз'яснювати цінності надбань демократа в Україні.

Очікувані результати: після уроку учні зможуть: тлумачити поняття «права і свободи людини»; описувати їх види; називати міжнародні документи з прав людини і прав дитини; опрацьовувати та аналізувати їх зміст; знати органи та організації, які захищають права і свободи людини; аналізувати правові ситуації та висловлювання відомих людей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: презентація проектів.

Обладнання: Конституція України; Правознавство (практичний курс): Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Грамота, 2009, ілюстрації, колаж «Конвенція 00Н про права дитини», стінгазета «Правознавець», пам'ятка «Куди можна звернутися, якщо ваші права порушено», електронний атлас з історії, фрагменти відеофільмів, учнівські проекти «Загальна декларація прав людини», «Конвенція 00Н про права дитини», «Права дитини. Сучасна ситуація в Україні».

Епіграфи

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, з в тому, що вони надані. Сенека

Свобода дає право робити те, що не шкодить іншим. Е. Клаудіус

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Асоціації»

Учитель. Запишіть свої асоціації щодо терміна «права». Ці слова мають починатися з букв, які складають саме це слово.

- Порядок

- Рівність

- Актуальність

- Взаєморозуміння

- Активність

Демократичне суспільство, демократична держава нерозривно пов'язані з поняттями прав і свобод людини. Кожен із вас у повсякденному житті напевно вимовляли слова «я маю право», «це моє право», «права людини».

Метод «Мозковий штурм»

1-ша група – придумують і записують 1-2 речення зі словами «права людини».

2-га група – закінчують словосполучення «Я думаю, що права людини – це...» (...можливість людини мати певні матеріальні, соціальні культурні і духовні блага, які необхідні їй для нормального існування).

3-тя група – назвуть 1-2 причини, які можуть переконати іншу людину знати свої права.

Учитель. Як бачимо, права необхідні заради самої людини, права і свободи є запорукою повноцінного і безпечного життя людини. Тому всі повинні їх добре знати.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ .

Учитель. Сьогодні на уроці ми починаємо вивчення другого розділу із нашого підручника, який називається «Ти – людина, значить, маєш права» та з'ясуємо що таке права і свободи людини. А також ознайомимося з міжнародними документами з прав людини і прав дитини та механізмом захисту прав людини.

Очікування

Чого ви чекаєте від сьогоднішнього уроку? Напишіть свої очікування і прикріпіть до терезів очікування.

На партах у вас лежать листи самооцінювання, де ви будете відмічати результати своєї роботи протягом уроку.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що таке права і свободи людини

Учитель. Сьогодні питання прав і свобод людини посідає чи не найважливіше місце як у світі, так і в Україні. Наявність прав і свобод, ступінь їх реалізації є основним критерієм визначення розвитку демократії будь-якої держави. Становище людини в державі характеризується її правовим статусом. Правовий статус особи передбачає: права, свободи, обов'язки.

Права людини – це захищена і гарантована державою можливість щось робити і здійснювати, не порушуючи права і свободи інших людей.

Робота з підручником

Прочитайте визначення поняття «права людини» на с. 48.

Учитель. Права людини держава повинна забезпечити певними механізмами, юридичними процедурами, органами. (Право на власність, на освіту, на соціальне забезпечення)

Свободи людини – це те саме, що й права, але здійснюються вони самостійно, без будь-якого втручання держави та її органів, і від держави вимагається лише не обмежувати можливості для реалізації цих свобод.

Свободи людини – це відсутність обмежень, утисків у чомусь (діяльності, поведінці), можливість вибору моделі поведінки. (Свобода світогляду і віросповідання, слова, зборів, мітингів, демонстрацій.)

Права і свободи – це обсяг міри тих благ, які держава зобов'язалась гарантувати особі і суспільству.

Учитель. Прошу в зошиті записати таке судження: «Право є тим, реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є простором, у який державі не можна втручатися».

Шлях людства до сучасного розуміння прав людини був досить тривалим. У давні часи поведінку людей регулював звичай. Із розвитком людського суспільства й утворенням держави регулювати поведінку людей почали правові норми. Проте люди були не рівні між собою. Правові норми надавали одній частині суспільства більший обсяг прав, іншій – менший або не надавали ніяких прав взагалі.

Робота в парах з електронним атласом

Учитель. Прошу вас виступити експертами із тлумачення поняття «право» у різні історичні періоди, які "вам визначать фрагменти карти.

Побудова «Правового сонця» методом «Синтез думок»

Учні діляться на три команди.

Учитель. Уявіть, що ви відкрили нову країну, де ще ніхто не жив і в якій немає ні прав, ні законів. Ви будете першими поселенцями. Які ж права і свободи потрібні людині в цій країні? Обговоріть в команді й оберіть 10 найважливіших, на вашу думку, прав людини. Уявіть людину в центрі «Правового сонця», від якого розходяться промені – права.

Учні записують на паперових променях права, презентують відповіді і прикріплюють правові промені навколо «сонця».

– Молодці, що так оперативно виконали завдання. Хочу зазначити, що захист прав є одним із головних завдань міжнародної спільноти. Тому в галузі прав людини існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час створених і визнаних світовим співтовариством. Та дуже частов реальному житті права людини порушувалися. Так, під час Другої світової війни 1939-1945 рр. порушення прав людини були масовими й особливо зухвалими. Мільйони людей стали жертвами знущань, масових убивств.

Перегляд фрагменту відеофільму. Виступ учня – дослідника-історика «Порушення прав людини в роки Другої світової війни»

– Саме уроки цієї війни дали розуміння того,що права людини мають бути справою не окремогогромадянина й навіть не окремої держави, а всього людства.

1945 р. було створено найбільшу і найвпливовішу міжнародну організацію ООН, однією з її держав-засновників була Україна. І серед перших документів, які розробила ООН, був спеціальний документ, присвячений правам людини.

2. Загальна декларація прав людини

Учитель. 10 грудня 1948 р. Генеральна Асамблея ООН на своєму засіданні в Парижі прийняла Загальну декларацію прав людини.

Мультимедійна презентація

Загальна декларація прав людини»

Виступ учнів.

Електронний словник. Робота над поняттям

Декларація (від лат. deklaro– заявляю, оповіщаю) – офіційне проголошення державою, політичною партією, міжнародними організаціями головних принципів їхньої діяльності, програмних позицій; повідомлення про суттєву, принципову зміну в їхньому статусі.

Учитель. З метою розвитку норм г- положень Загальної декларації прав людини була розроблена ціла низка міжнародно-правових актів:

– Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (1966 р.),

– Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.),

Конституція нашої держави, прийнята у 1996 р., також закріпила основні права і свободи людини.

Учитель. Права людини можна класифікувати. Існують особисті (громадянські), політичні, економічні, соціальні, культурні права людини.

- Особисті права (стосуються охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності).

- Економічні права (стосуються людини, як учасника господарського життя).

- Соціальні права (зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я та соціального забезпечення).

- Політичні права (ними користується людина як учасник громадського життя, вонипов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади).

- Культурні права (містять право на навчання та участь у культурному житті).

Робота з правовим документом

Учні опрацьовують витяг із Загальної декларації прав людини.

Запишіть, до якої групи прав належать права, наведені в Загальній декларації.

3. Міжнародні акти про права дитини

Учитель. 1959 р. була прийнята Декларація прав дитини. Під час підготовки цієї декларації точилася дискусія щодо того, чи потрібна вона, адже вже була прийнята Декларація прав людини.

– Чи поширюється дія Загальної декларації прав людини на дітей?

До слова запрошую того, хто вважає себе непоганим оратором.

Конкурс ораторів

Експромтом проголосіть коротку промову з проблеми «Для чого потрібна була окрема декларація для дітей, якщо вже існували міжнародні доку менти з прав людини?». (Дітям потрібні додаткові права, що забезпечують їх розвиток. Адже дитина слабша фізично, мас недостатній життєвий досвід і тому потребує додаткового захисту та підтримки з боку батьків чи осіб, які їх замінюють.)

Вправа «Порушення прав дітей у казках» (перегляд дитячих малюнків)

Які права дітей були порушені в казках про Івасика Телесика, Попелюшку, Дюймовочку?

Перегляд фрагменту відеофільму «Права дітей» (Електронний атлас з історії України, 10 клас)

Забезпечення яких прав вимагають діти?

Учитель. «Світовою конституцією прав дитини» називають Конвенцію про права дитини, прийняту ГА ООН 20 листопада 1989 р.

Робота за підручником

Учні опрацьовують поняття «конвенція».

Мультимедійна презентація «Конвенція про права дитини»

Виступ учнів.

Рольова гра «Засідання комітету ООН з прав дитини»

Учитель. Сьогодні ми проведемо «Засідання комітету ООН з прав дитини» з метою обговорення питання про те, як досягти прогресу у справі забезпечення прав дитини в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Згідно зі ст. 43 Конвенції про права дитини такий Комітет складається з десяти експертів, яким притаманні високі моральні якості та компетентність у галузі, що її охоплює ця Конвенція. Члени Комітетуобираються таємним голосуванням в числа внесених до списку осіб, висунутих державами-учасницями. Кожна держава-учасниця може висунути одну особу з числа своїх громадян. Вибори проводяться на нарадах держав-учасниць, що скликаються Генеральним секретарем у центральних установах Організації Об'єднаних Націй. Згідно зі ст. 44, щоп'ять років уряди країн мають звітувати перед Комітетом ООН з прав дитини про вжиті ними заходи щодо закріплення визнаних у Конвенції про права дитини та прогрес, досягнутий у реалізації цих прав.

Запрошую всіх вас до зали засідань Комітету ООН з прав дитини.

Голова Комітету ООН з прав дитини. Зараз проблема дитинства – одна з найважливіших у нашій країні. І не треба легковажно ставитися до ситуації, що склалася, бо діти – наше майбутнє, і це треба сприймати дуже серйозно. Конвенція ООН про права дитини порушується на кожному кроці, бо про неї знають одиниці. Давайте заслухаємо представників уряду України зі звітом про виконання Конвенції про права дитини.

Представник офіційної урядової делегації України. Уряд України та Верховна Рада значну увагу приділяють захисту прав дитини. Охорона дитинства в Україні є стратегічним національним пріоритетом. Безпосередньо на охорону прав дитини спрямований Закон України «Про охорону дитинства», який встановлює основні засади державної політики у цій сфері. 2005 р. у Верховній Раді були проведені парламентські слухання з питання «Забезпечення прав дітей в Україні. Охорона дитинства і материнства». Указом Президента України була затверджена національна програма «Діти України». Кабінетом Міністрів України прийнято «Державну програму з подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», реалізація якої сприяла ефективному соціально-правовому захисту прав дітей.

2006 рік було оголошено роком прав дитини. Цього ж року Урядом було схвалено Концепцію державної програми «Підтримка сім'ї у 2006-2010 роках та Концепцію Державної програми реформування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Реалізуючи ці програми, ми прагнемо створити всі умови для гармонійного розвитку кожної дитини.

Активну участь у захисті прав дитини в нашій країні бере Всеукраїнський комітет захисту прав дітей. Створений 1993 року, він поставив за мету дослідити стан дитинства в Україні, проводить чималу роботи із захисту прав дітей.

Експерт ООН. Давайте вислухаємо правозахисників, представників Всеукраїнського комітету захисту прав дитини. Вудь ласка, вам слово.

«Правозахисники». Справді, ситуація в Україні складна. Погляньте на таблицю, і ви побачите реальну ситуацію, що склалася в Україні щодо виконання Конвенції й порушення прав дитини. (Перегляд слайдів. Аналіз ситуації).

Вимоги

Конвенція ООН про права дитини

Фактично

1 .Держави визнають, що кожна дитина має право на життя (ст. 6), право знати своїх батьків і право на їхнє піклування(ст.7)

1.Дітей викрадають, продають, викидають на смітник, у найкращому разі їх залишають у дитбудинку. Бездоглядних і безпритульних дітей нараховується 14 тис.

2.Держави повинні вживати усіх необхідних заходів щодо зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності (ст. 24)

2.Демографічна криза набирає в Україні дедалі більше обертів. Чи не найбільша смертність спостерігається серед дітей, а особливо немовлят.

3. Держави мають захищати дітей від усіх форм насильства. (Cюди входять соціальні програми та інші форми боротьби проти жорстокого поводження з дитиною.) (ст. 19)

3.Жорстокість і насильство спостерігається у багатьох українських родинах, в інтернатах, дитбудинках, де повинні бути гарантії щодо захисту знедолених дітей.

4.Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов життя, потрібних для її розвитку (ст. 27), розвитку її талантів, розумових та фізичних здібностей (СТ. 29)

4.Сьогодні в Україні 90 тис. дітей позбавлені батьківської турботи. Безробіття, невідповідність заробітної плати рівню життя, фізична неспроможність нашого дорослого населення – основні чинники, які не сприяють повноцінному розвитку дитячої особистості

5. Держави, зобов'язані захистити дітей від усіх форм експлуатації (ст. 36)

5. Діти працюють, жебракують. Залучення дітей до жебракування сприяють самі батьки – діти стають злочинцями, безпритульними, вони голодують і гинуть через байдужість своїх батьків алкоголіків чи наркоманів.

6.Підліткова злочинність (ст. 40)

Поводження держави з підлітками, які порушили кримінальне законодавство,

має сприяти відновленню гідності дитини

6.Підліткова злочинність останнім часом збільшилася на 24% . Почастішали пограбування, розбої, хуліганство. Як свідчить статистика кожен десятий злочин вчинено у стані сп’яніння.

7.Держави вживають заходів щодо

 сприяння регулярному відвідуванню

шкіл і зниженню кількості учнів, що залишили школу (c т.28)

7.Рівень освіти у нашій державі останнім часом різко знижується. Масово скорочується кількість класів, сотні шкіл втратили своє право на існування.

Можна ще довго говорити про права дитини, випадки їх порушень, недоліки законодавства, але потрібно діяти. Потрібна справжня програма дій, яка б допомагала збереженню й дотриманню прав дитини.

Експерт 00Н. Ми вислухали представників України, вивчили й проаналізували ситуацію, що склалася в цій країні з питання захисту прав дітей. Ситуація в Україні складна. Тому сьогодні ми намітили рекомендації щодо реальних шляхів виходу із ситуації, що склалася в суспільстві. Ми рекомендуємо: налагодити механізм виконання законів;

- запровадити попередню експертизу державних рішень, що стосуються добробуту дітей;

- гарантувати прожитковий мінімум для дитини шляхом державної підтримки сімей з дітьми;

- надати можливість батькам заробляти необхідні кошти для утримання дітей;

- законодавчо закріпити принцип найбільш повного забезпечення інтересів дитини під час вирішення будь-яких питань щодо неї і з нею; гарантувати дитині юридичну допомогу;

- продовжити реформування системи сирітських закладів, зокрема створення інтернатів сімейного типу;

- зберегти безкоштовну вищу освіту;

- створити дієву державну організацію, яка б контролювала дотримання Конвенції ООН про права дитини та захищала інтереси і права дітей.

Завдання

1. Що потрібно для того, щоб права дітей не порушували?

2. Запропонуйте пункти до програми дій. Підготуйте вдома мультимедійну презентацію.

4.Органи й організації, які покликані захищати права і свободи людини

Учитель. Існує система органів держави, призначенням яких є допомога людям щодо захисту їх прав. Прошу звернути увагу на «Пам'ятки», де наведено перелік державних органів та посадових осіб, які зобов'язані захищати права і свободи людини в Україні. Захист прав і свобод людини здійснюють також міжнародні організації, зокрема ООН та Європейський суд тощо.

Робота з Конституцією України

Учитель. Прошу всіх відкрити Конституцію України, опрацювати ст. 55, 101, 121 і надати відповідь на такі запитання:

1. Хто гарантує і захищає права і свободи людини?

2. До кого може звертатись людина для захисту ісвоїх прав?

3. Доповніть фрагментами із Конституції перелік державних органів та посадових осіб, діяльність яких спрямована на захист прав і свобод людини.

Учні опрацьовують статті та за бажанням дають відповіді на поставлені запитання.

– Як бачимо, права і свободи людини закріплені в міжнародних та вітчизняних документах, їх захищають міжнародні організації, державні органи та посадові особи в Україні.

V. РЕФЛЕКСІЯ

Усім учням роздано малюнки-символи зі світової книги прав дитини.

Вправа «Продовжити речення»

Якщо я маю право на..., то...

Створення «Правового дерева»

1-ша група – на папірцях, вирізаних у вигляді листочка, записує права, що належать до групи особистих прав; -

2-га група – економічних прав;

3-тя група –< соціальних прав;

4-та група – політичних прав;

5-та група – культурних прав.

Після цього представники кожної із груп на гілках дерева прикріплюють таблички з назвами видів прав людини.

Бесіда

1. Чи справдилися ваші очікування на сьогоднішньому уроці?

2. Які б ще права ви додали до нашого правового сонця?

3. Заповніть листи самооцінювання.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати § 7 підручника, завдання після параграфа підручника.

2.Скласти програму дій (мультимедійну презентацію) «Що потрібно для того, щоб права дітей не порушували?»,

3. Індивідуальні завдання: написати есе за висловлюваннями відомих людей.

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони надані. Сенека

Свобода є правом робити все, що дозволено законом. Ш. Монгпеск'є

Література

1. Антіпова С. А. Застосування інтерактивних технологій на уроках практичного права // Історія та правознавство. – 2008. – № 1.– С. 5-11.

2. Бондаренко Я. Г. Розробка теми «Уявлення про права людини». Громадянська освіта. 9 клас //Історія та правознавство. – 2008. – №31. – С. 15-17.

3. Вишковський І. В. Використання рольових ігор у викладанні громадянської освіти // Історія та правознавство. – 2006. – № 16-18. – С. 12-26.

4. Грицай Т. А. День захисту прав людини // Історія та правознавство. – 2009. – № 7. – С. 22-27.

5. Гриценко А. П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках // Історій та правознавство. – 2010. – № 25. – С. 6-8.

6. Дорошенко П. Д. Усний журнал: «Я мага право...» // Історія та правознавство. – 2006. – № 28. - С. 14-18.

7. Драган В. І. «Ти людина, громадянин, значить, маєш права». Правознавство (практичний курс). 9 клас // Історія.та правознавство. – 2010. – № 16-18. – С. 47.

8. Карп'юк І. А. Усний журнал «Ти – людина, значить, маєш права» // Історія та правознавство. – 2008. – № 16-18. – С. 83-86.

9. Литвиненко Т. А. Правознавство (практичний курс). 9 клас: Розробки уроків / Т. А. Литвиненко, В. І. Плахтєєва. – X. : Ранок, 2010. – 248 с.

10. Яукач М. С. Ти – людина, отже, маєш права. Урок з практичного права // Історія та правознавство. – 2007. – № 10. – С. 14 – 17.

11. Наровлянський О. Д. Правознавство (практичний курс): Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Грамота, 2009. – 216 с.

12. Нетвосоа С. І. Навчання основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. – X.: ВГ «Основа», 2010." – 128 с.

13. Основи правознавства. Словник-довідник. 9 клас / Упоряд. А. Г. Харченко. – X. : Країна мрій, 2006. – 176 с.

14. Права людини. Основні міжнародні правові документи. – К. , 1989.

15. Ситник Є. В. Права людини: історія і сучасність. Правознавство. 9-Ю класи // Історія та правознавство. – 2007. – № 4. – С. 22-24.

16. Чепурний С. В. Основні проблеми прав дитини в сучасному світі. Семінар з правознавства // Історія та правознавство. – 2008. – № 10. – С. 19-23.

17. Чухлєбова О. А. Як захистити дитину? Урок-се.чінар для учнів 9-11 класів // Історія та правознавство. – 2007. – № 1. – С. 11-13.

18. Цапко 1.1. Що таке права і свободи людини. Правознавство. Практичний курс. 9 клас // Історія та правознавство. – 2010. – № 1. – С. 9.

Шурін Л. П., Новоолександрівська ЗОШ, Нижньосірогозький р-н, Херсонська обл.

Шурін Л. П. Права і свободи людини: Курс «Практичне право». 9 клас [Текст] / Л. П. Шурін // Історія та правознавство. – 2011. – №13. – С.19-23.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ