Конспект уроку на тему: «Верховна Рада України»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

Основні поняття: законодавча влада, парламент, Верховна Рада, народний депутат.

1. Виконаємо разом.

Відомо, що законодавчий орган, який називався Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки, існував ще за радянських часів. Її обирали громадяни УРСР на безальтернативній основі. Народні депутати збиралися двічі на рік на сесії Верховної Ради, які продовжувались по декілька днів. Вони голосували за підготовлені фахівцями (юристами, економістами, політологами та партійними діячами) закони та інші нормативно-правові акти. Решту часу вони працювали на своїх робочих місцях, виконуючи посадові обов’язки. Держава не сплачувала депутатам грошей за роботу в парламенті. Не треба було надавати їм житло в столиці, автомобілі, формувати та утримувати апарат для обслуговування їхньої депутатської діяльності.

Тепер Верховна Рада України працює на постійній основі. Всі депутати живуть в Києві, одержують заробітну плату, а держава утримує великий апарат для обслуговування їхньої діяльності.

Україна – молода держава і дискусії про те, як має бути побудована законодавча влада, досі не припиняються. Деякі політики закликають повернутись до радянської системи, оскільки вона була дешевшою та ефективною; дехто пропонує хоча б скоротити кількість депутатів, зняти депутатську недоторканість.

Яка думка з цього приводу? Проведіть загальну дискусію в колі протягом 5 хвилин. Заглиблюючись у дискусію, пам’ятайте про метод «Прес» та правила дискутування.

2. Виконаємо разом.

Якщо вам не вдалося дійти згоди, подумайте, яку інформацію ви б хотіли отримати для остаточного визначення своєї позиції. Проведіть з цього приводу попередній мозковий штурм.

Отримайте необхідну інформацію з Конституції України, тексту посібника або інших джерел та поверніться до дискусійного питання.

І. Як утворюється Верховна Рада України.

3. Виконуємо разом.

Працюючи в парах, проаналізуйте ст.. 75, 76 Конституції і обміняйтеся думками з питань: 1) Яким є правовий статус Верховної Ради? 2) Яким чином вона утворюється? 3) Хто може бути народним депутатом? 4) За яких обставин достроково припиняються повноваження народних депутатів? Порівняйте свої думки з думками інших учнів.

Мовою документів

Ст. 75 Конституції України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

Ст. 76 Конституції України. Конституційний склад Верховної Ради України – чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Народним депутатом України може бути громадянин, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради громадянин, який має судимість за вчинення навмисного злочину, якщо та судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Ст. 81 Конституції України. Повноваження народного депутата України припиняються достроково в разі: 1) складення повноважень за його особисто заявою; 2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 4) припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; 5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

ІІ. Як працює Верховна Рада

4. Виконаємо разом.

Об’єднайтесь у малі групи. Починайте та проаналізуйте наведені статті Конституції України, Обговоріть питання:

- За яких умов Верховна Рада нового скликання може розпочати свою роботу?

- Хто веде перше засідання Ради нового скликання?

- Коли починаються чергові сесії Верховної Ради?

- Як скликається Верховна Рада за умов воєнного чи надзвичайного стану?

- Як проводяться засідання Верховної Ради?

- Якими шляхом приймаються рішення?

- За яких обставин можуть бути достроково припинені повноваження Верховної Ради?

Визначте, чи вважає ваша група, що система роботи Верховної Ради за Конституцією є такою, що відповідає вимогам демократії. Презентуйте думку груп класу.

Ст. 82 Конституції України. Верховна Рада України працює сесійно. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як двох третин її конституційного складу. Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів. Перше засідання Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

Ст. 84 Конституції України. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.

Ст. 90 Конституції України. Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися..

5. Виконаємо разом.

Індивідуально працюючи над ст. 85 Конституції Україні, визначте повноваження Верховної Ради та заповніть таблицю:

Повноваження Верховної Ради України

Приймає рішення та признає (номери пунктів статті)

Дає згоду (номери пунктів статті)

Затверджує та контролює (номери пунктів статті)

 

 

 

Кожен ряд учнів у класі заповнює одну графу таблиці. По закінченні роботи бажаючі з кожного ряду нехай назвуть відповідні номери та короткий зміст їхніх пунктів, користуючись заповненою таблицею і текстом Конституції. Призначений секретар має заповнити загальну таблицю на дошці або на великому аркуші паперу.

Окремо оберіть групу бажаючих з чотирьох осіб, завданням якої буде: виходячи з аналізу статті 85, знайти і представити класові ті структури та посади, які Верховна Ради формує або призначає спільно з іншими гілками влади. Після представлення цією групою учнів своїх думок поміркуйте, чи не обмежує це повноваження Верховної Ради, отже, й народу України, який її обирав.

ІІІ. Якою є структура Верховної Ради

6. Виконаємо разом.

Працюючи в червірках, або в малих групах, розв’яжіть ситуації, спираючись на схему та статті Конституції.

1) Директор АТ «Сяйво» звернувся до народного депутата, який обирався в його виборчому окрузі, зі скаргою, що місцева податкова адміністрація порушує податкове законодавство і вволить власні місцеві податки, стягуючи їх з підприємства. Яким чином може діяти народний депута, щоб захистити права виборців? (Ст. 86)

2) Багатодітна мати Т. Марченко голосувала за народного депутата, який обіцяв домогтися прийняття закону про введення пільг для багатодітних сімей. Що повинен робити депутат, аби виконати обіцянку? (Ст. 93)

3) Генеральна прокуратура України звинуватила народного депутата України у фінансових махінаціях та звернулася до Верховної Ради з проханням позбавити його депутатської недоторканості. Яким чином може діяти Верховна Рада в такій ситуації (Ст. 80,81, 89)

4) На засіданні Верховної Ради були оприлюднені дані Кабінету Міністрів, за якими декілька областей не виконували протягом поточного року Закон України «Про державний бюджет України» та порушували фінансову дисципліну. Що повинна робити в такій ситуації Верховна Рада? (Ст. 89, 98)

Законодавча влада в Україні

Запитайте себе

У Конституції України вміщено присягу народного депутата, без прийняття якої він не може розпочати виконання депутатських обов’язків.

Мовою документів

Ст. 79 Конституції України. «Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників».

Як ви думаєте, навіщо приймати цю присягу, якщо народ вже обрав народних депутатів. Чи не обмежує це волевиявлення народу України, який їх обрав?

До наступного уроку

Зважте, якою тепер є ваша позиція з поставленого на початку уроку питання. Напишіть есе з аргументованим її викладенням.

Коментар

Парламент (від фр. - розмовляти) – загальнонаціональна представницька установа, яка здійснює законодавчі функції. Загальний спосіб формування цих органів державної влади – вибори. Сучасні парламенти – спадкоємці станово-представницьких установ, які виникли у ХІІ – ХІІІ ст..

Безальтернативні вибори – це вибори, на яких не існує альтернативи, тобто можливості обрати депутата з кількох кандидатів.

Депутатська недоторканість – встановлений законодавством порядок, згідно з яким громадянин, який є народним депутатом, не несе юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах та не може бути притягнений до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України.

Повноваження – право, надане кому-небудь для здійснення чогось, наприклад, «повноваження Верховної Ради» – це права, надані цьому органу для здійснення законотворчої та іншої діяльності відповідно до Конституції та законів України.

Пометун О., Фрейман Г. Верховна Рада України: інтерактивний урок з «Основ правознавства» / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школах України. – 2003. – № 2. – С. 23-25

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -