Повідомлення про помилку

  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Notice: Trying to access array offset on value of type int in element_children() (line 6594 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).
  • Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/menu.inc).
  • Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in drupal_get_feeds() (line 394 of /home/academia-in/sayt/academia.in.ua/includes/common.inc).

Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Трухан. - К.; Харків: Веста, 2007. - 176 с.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Трухан. - К.; Харків: Веста, 2007. - 176 с.Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк, О.Ф. Трухан. - К.; Харків: Веста, 2007. - 176 с.

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи. 

Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо. 

Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Висловлюємо надію, що пропонований наочний довідник буде надійним помічником і порадником в опануванні шкільного курсу історії України.


Читати


Зміст
 
7 клас. Історія України (від появи людини на українських землях — перша половина XVI ст.)
Вступ.........5
 
Тема 1. Історія стародавньої України.........7
Початки людського життя в Україні.........7
Найдавніші землероби та скотарі на території України.........7
Ранній залізний вік на українських землях. Світ кочовиків.........10
Античні міста-колонії у Північному Причорномор’ї.........13
Давні слов’яни.........15
Слов’яни під час Великого переселення народів.........17
 
Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі.........19
Східнослов’янські племена — предки українців — напередодні утворення держави.........19
Київська держава за перших князів.........21
Київська Русь за князювання Ольги і Святослава.........24
Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії.........26
Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого.........28
Київська Русь за наступників Ярослава. Володимир Мономах.........30
 
Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської Русі.........32
Роздробленість Київської Русі.........32
Утворення Галицько-Волинської держави.........33
Монгольська навала на українські землі.........37
Галицько-Волинська держава за князя Данила Галицького та його наступників.........38
 
Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IХ—ХIV ст..........41
Політичний і соціальний устрій та господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.........41
Розвиток культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави.........43
Історичне значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.........45
 
Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.........46
Початок литовського та польського володарювання на українських землях.........46
Українські землі під владою Литви та Польщі наприкінці ХIV — у першій половині ХVI ст.........49
Українські землі у складі Угорщини, Молдавії та Московської держави. Крим і українське Причорномор’я.........50
Соціальний устрій та господарське життя в Україні в другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.........52
Культурне й церковне життя в другій половині ХIV — першій половині ХVI ст.........54
 
8 клас. Історія України (друга половина XVI ст. —перша половина XVIII ст.)
 
Тема 1. Українські землі під владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу.........57
Люблінська унія. Початок польського володарювання на українських землях.........57
Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі.........59
Наростання національно-визвольної боротьби. Повстання 90-х рр. ХVI ст.........61
Українське козацтво в першій чверті ХVII ст. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний.........63
Національно-визвольні повстання українського народу 20—30-х рр. ХVII ст.........65
 
Тема 2. Національно-культурний рух в Україні в другій половині ХVI — першій половині ХVII ст.........68
Церковне життя в другій половині ХVI ст. Берестейська церковна унія.........68
Церковне життя в першій половині ХVI ст.........71
Культура України в другій половині ХVI — першій половині ХVII ст.........75
 
Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої середини ХVII ст. Відродження Української держави.........77
Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу проти польського володарювання.........77
Розгортання Національно-визвольної війни в 1648—1649 рр.........78
Утворення Української козацької держави — Гетьманщини.........81
Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1650—1653 рр.........84
Україно-російський договір 1654 р. Продовження Національно-визвольної війни.........86
 
Тема 4. Українські землі в другій половині ХVII ст. Поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність.........91
Україна в роки правління гетьмана І. Виговського.........91
Порушення територіальної цілісності Української держави — Гетьманщини.........93
Правобережна і Лівобережна Україна в 60—80-х рр. ХVII ст.........98
Запорозька Січ у другій половині ХVII ст.........103
Господарське життя і політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині ХVII ст.........105
 
Тема 5. Українські землі наприкінці ХVII — у першій половині ХVIII ст.........108
Гетьманщина та землі Правобережної України наприкінці ХVII — на початку ХVIII ст.........108
Україна в подіях Північної війни. Повстання гетьмана І. Мазепи.........110
Гетьман П. Орлик.........113
Україна після Полтавської битви. Посилення колоніальної політики Російської імперії.........116
 
Тема 6. Культура України в другій половині ХVII — першій половині ХVIII ст.........121
 
9 клас. Історія України (друга половина XVIII ст. — початок XX ст.)
 
Тема 1. Українські землі в другій половині ХVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності.........124
Правобережжя та західноукраїнські землі. Національно-визвольна боротьба.........124
Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини.........126
Південна Україна.........128
 
Тема 2. Культура України в другій половині ХVIII ст.........133
 
Тема 3. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.........135
Включення українських земель до складу Російської імперії.........135
Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин у першій половині ХIХ ст.........137
Економічне становище в першій половині ХIХ ст.........139
Початок національного відродження наприкінці ХVIII — на початку ХIХ ст.........140
Російський визвольний та польський національно-визвольний рух на українських землях у 20—30-х рр. ХIХ ст.........142
Український національний рух наприкінці 40-х рр. ХIХ ст. Кирило-Мефодіївське братство.........143
Соціальна боротьба в першій половині ХIХ ст.........144
 
Тема 4. Західноукраїнські землі наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.........145
Соціально-економічне становище та соціальні рухи.........148
Українське національне відродження наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.........149
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії.........150
 
Тема 5. Культура України наприкінці ХVIII — у першій половині ХIХ ст.........152
 
Тема 6. Наддніпрянська Україна в другій половині ХIХ ст.........153
Економічний розвиток. Формування ринкових відносин.........153
Суспільно-політичний рух наприкінці 50 — у 60-х рр. ХІХ ст. Виникнення громад.........156
Суспільно-політичний рух у 70—90-х рр. ХIХ ст.........158
 
Тема 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині ХIХ ст.........160
Соціально-економічне становище. Формування ринкових відносин.........160
Суспільно-політичний розвиток у 60 — першій половині 70-х рр. ХIХ ст.........162
Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях у другій половині 70—90-х рр. ХIХ ст.........164
 
Тема 8. Культура України в другій половині ХIХ ст.........165
 
Тема 9. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.........166
Економічний розвиток.........166
Створення українських політичних партій.........168
Україна напередодні та в роки російської революції 1905—1907 рр.........169
Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.........171
 
Тема 10. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.........172
Соціально-економічний розвиток та політичне становище.........172
Наростання українського політичного руху.........174
 
Тема 11. Культура України на початку ХХ ст.........175
 
Література.........176

Популярний ВНЗ