Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська, В. І. Судима.— К.: Освіта, 2009.— 416 с.

Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2009

Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська, В. І. Судима.— К.: Освіта, 2009.— 416 с.Українська література: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. / М.П.Ткачук, М.М.Сулима, В.Л.Смілянська, В. І. Судима.— К.: Освіта, 2009.— 416 с.


Читати


Зміст

Дорогі дев'ятикласники!..........З
 
Вступ..........5
 
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Родинно-побутові пісні..........9
Українське весілля..........16
Українські народні балади..........22
 
ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література XI—XV століть..........29
Перекладна література..........31
Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори..........41
Виникнення Києво-Печерського монастиря. «Києво-Печер- ський патерик»—пам'ятка житійної літератури..........47
Українська література епохи Ренесансу..........52
Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст..........54
Українське бароко..........58
Історично-мемуарна проза..........61
Поезія..........67
Драматургія..........73
Вертепна драма..........78
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА..........81
Життєві стежки філософа, просвітителя, поета..........81
Сторінки творчості поета, байкаря, філософа..........84
Байки харківські..........86
 
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Становлення нової української літератури..........90
Стильові течії і напрями в українському письменстві першої половини XIX століття..........99
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ..........107
І вогник, ним засвічений, не згас» (Іван Франка)..........107
«Енеїда» — перша ластівка українського національного відродження (Сергій Єфремов)..........114
«Наталка Полтавка» — праматір українського народного театру» (Іван Карпенко-Карий)..........129
Значення творчості Івана Котляревського..........140
ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО..........146
«Оживлений любов'ю до України» (Ізмаїл Срезневськии)..........146
У невтомних пошуках правди..........149
Художній світ української прози Григорія Квітки-Основ'яненка..........151
Крізь призму народного сміху..........152
Він написав «Марусю»!»..........159
Значення творчості письменника..........163
ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ..........167
«Один з піонерів української літератури» (Олександр Олесь)..........167 
Художній світ балади «Рибалка»..........169
Література українського романтизму 20—50-х років XIX століття..........173
Художня система українського романтизму..........173
Естетичне новаторство українських романтиків..........173
Тематично-стильові течії в українському романтизмі..........174
Школи в українському романтизмі..........176
ЄВГЕН ГРЕБІНКА..........180
Прощай, мій покою, пускаюсь у море..........180
Популярність романсу. Українська мелодія..........182
МИКОЛА КОСТОМАРОВ..........185
І освітить наше небо сонечко свободи..........185
Співатиму, співатиму, доки гласу стане..........187
Художнє мистецтво балади Соловейко..........188
ВІКТОР ЗАБІЛА..........190
«Безталанний на світ народився..........190
Романтична туга серця..........191
МИХАЙЛО ПЕТРЕНКО..........194
«За краєм України думаю про вас, слов'янськії пісні»..........194
Замріяний у небо..........195
Розвиток нової української літератури на західноукраїнських землях (З0—50-і роки XIX століття)..........200
Гурток «Руська трійця»..........200
Альманах «Русалка Дністровая..........201
МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ..........205
«Велике життя, та вкорочений вік» (Роман Лубківськии)..........205
«Нові пісні, пісні нечувані і думки незвісні»..........209
МИКОЛА ГОГОЛЬ..........213
«Наш безсмертний Гоголь» (Тарас Шевченко)..........213
«Сіяє віддалено якийсь промінь порятунку: святе слово любов» (Микола Гоголь)..........220
Романтична картина світу повістей Гоголя..........222
Романтичний колорит повісті «Вечір проти Івана Купала»..........223
Прославлення героїзму українського народу..........226 
ТАРАС ШЕВЧЕНКО..........230
Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою..........230
Рання творчість Тараса Шевченка..........244
Романтичний світ балад Шевченка..........250
Історична тематика в ранній творчості Шевченка..........255
Народна епопея боротьби за волю..........256
Національна проблематика творчості Шевченка періоду трьох літ..........264
Прометеїзм поеми Кавказ..........266
Історіософська картина України..........270
Сатира на «темне царство» російського самодержавства..........274
Великий заповіт українцям..........280
Тема жіночої долі..........285
Символ занапащеної України..........285
Гуманістична самопожертва матері в ім'я дитини..........289
Драматична доля жінки «у нашім раї на землі»..........293
Хто смів сказать, що не людина ти?» (Максим Рильський)..........296
Лірика Шевченка періоду арешту й заслання..........301
Лірика останнього періоду творчості..........304
Тарас Шевченко і Біблія..........308
Глибина духовного світу Давидових псалмів..........309
Світова велич українського поета..........314
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ..........329
І буде дух його із віку в вік сіяти» (Ганна Барвінок)..........329
Романтичний світ прозових творів Куліша..........334
Чорна рада — перший український історичний роман..........335
Розпущу я думи крилаті на всю Україну..........350
МАРКО ВОВЧОК..........357
Ясна зоря нашого письменства» (Іван Франко)..........357
Художній світ прози Марка Вовчка..........362
Романтичні твори Марка Вовчка..........363
Українська Жанна д'Арк..........366
 
З ЛІТЕРАТУРИ XX СТОЛІТТЯ
Огляд новітньої української літератури..........372
ІВАН БАГРЯНИЙ..........382
Тріумф людської гідності..........384
Візуальна (зорова) поезія..........389
ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ'ЮК..........394
Поет у повітрі..........394
І збудуться слова..........396
ІВАН ЛИПА..........402
Урок підсумок. Книги — морська глибина (Іван Франко) ..........405

 

Список творів, які текстуально вивчаються у 10 класі..........412

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -