Конспект уроку на тему: «Мохи»

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 

Забуранна Людмила Григорівна,

вчитель біології вищої категорії

Крижопільської СЗШ І-ІІІ ст. №2


Мета: продовжити формувати поняття про різноманітність рослин на прикладі зозулиного льону; знайти ускладнення у будові мохоподібних порівняно з водоростями; продовжувати формувати навички самостійної роботи  з  натуральними об'єктами, підручником; розвивати біологічну мову, увагу, пізнавальний інтерес, уміння здійснювати порівняння, узагальнення, виховувати інтерес до предмета.

Завдання уроку :

1.    Вивчити будову мохів та середовище їх існування.

2.    Вивчення життєвого циклу мохоподібних.

3.    З'ясувати роль мохів у природі.

Тип уроку:засвоєння нових знань.

Терміни і поняття:мохи, ризоїди,спори, спорангій,статеве покоління,нестатеве покоління.

Обладнання:презентація «Мохи»,гербарні зразки зозулиного льону, сфагнум, політриха, лупа, колекція «Торф», зображення мохів в природньому середовищі.

План – схема уроку

№ п/п

Зміна видів діяльності

Час

(трива-

лість)

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І.

 

 

Організаційний момент

Вітання  вчителя

1 хв.

Привітання

Налаштування на урок

І.

 

2.1.

 

 

2.2.

Актуалізація опорних знань

Взаємоопитування. Вправа «Ти мені-я тобі»

Експрес тести

5 хв.

Контролює правильність відповідей

 

 

Підбирає тестові завдання

Задати запитання, прийняти відповідь

 

Виконують тести

ІІІ.

 

 

Мотивація навчаль-

но – пізнавальної діяльності учнів

Прийом «Дивуй»

2 хв.

Зацікавлює, мотивує, демонструє фото,розповідає

Налаштовуються на засвоєння нової інформації, відповідають на запитання

IV.

 

 

 

Повідомлення теми уроку, визначення завдань

1 хв.

Учитель повідомляє тему та визначає завдання з учнями

Визначають завдання уроку

V.

 

5.1

 

 

 

 

5.2.

 

 

 

 

5.3.

 

 

 

 

 

 

5.4.

 

 

 

 

 

 

5.5.

Засвоєння нових знань

-Сприйняття інформаціі

Перегляд зображень мохів, фото, гербарних зразків

-Усвідомлення інформації

Складання схеми, відповіді на запитання

Блок 1.

Дослідницький етап

-Усвідомлення інформації

Заповнення таблиці

 

 

Блок 2.

Демонстрація, розповідь

-Усвідомлення інформації

Встанови відповідність

Блок 3.

Самостійна робота з підручником, перегляд колекції

-Усвідомлення інформації

Проблемне запитання

20 хв.

 

Спрямовує роботу учнів, демонструє фото

 

 

 

Коригує роботу, перевіряє правильність відповідей

Демонструє, контролює

 

 

 

 

 

Розповідає, підбирає завдання, демонструє

 

 

 

 

Демонструє, спрямовує роботу

 

 

Формулює запитання

Переглядають, порівнюють

 

 

 

 

 

 

Складають схему, відповідають на запитання

 

Працюють із гербарними зразками, замальовують,підписують,заповнюють таблицю

Сприймають, запам'ятовують

 

Виконують вправу

 

 

Переглядають колекцію,виписують терміни

 

 

 

Відповідають

 

VІ.

 

 

 

 

Первинний контроль знань

Скласти таблицю

5 хв.

Спрямовує роботу учнів

Учні заповнюють таблицю

VІІ.

 

 

Систематизація та узагальнення знань

Вправа «Закінчити речення»

6хв.

Підбирає завдання

Виконують завдання

VІІІ.

 

 

 

Підсумок уроку

Рефлексія

Оцінювання, похвала учнів

2 хв.

Визначає завдання для учнів

 

Учні складають речення

ІХ.

 

 

 

 

 

Надання та пояснення домашнього завдання

3хв.

Повідомлення домашнього завдання, інструктаж щодо виконання домашнього завдання

Учні записують в щоденники

Хід уроку

І.  Організація роботи

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

   Взаємоопитування. Вправа «Ти мені-я тобі».

   1.Учні задають один одному запитання. Наприклад:

-   Умова, необхідна для життя водоростей.

-  Чи мають водорості стебло, корінь, листя?

-  Що таке слань?

-  Які водорості мають найбільші розміри?

-  Морська капуста відноситься до відділу…

-  Назвіть одноклітинні водорості?

-  Які водорості мають панцир?

     2.Експрес тести:

1.  Для водоростей характерні такі ознаки:

А заросток                                    В листок

Б слань                                          Г спороносний колосок

2.     Виберіть багатоклітинну прісноводну водорість:

А ламінарія                                   В хлорела

Б спірогіра                                     Г порфіра

3.     Агар-агар утворюють водорості:

А зелені                                         В бурі

Б діатомові                                    Г червоні

4.     До колоніальних червоних водоростей належить:

А вольвокс                                    В хламідомонада

Б хлорела                                      Г улотрикс

5.     Білкове тільце клітин водоростей навколо якого відкладаються крохмальні зерна:

А стигма                                        В ризоїд

Б хроматофор                                Г піреноїд

IІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 Розповідь  вчителя. Прийом «Дивуй»

В давнину існувала така легенда: високо в горах заховано багато скарбів. Кожен скарб охороняє гном із лампою-світлячком. Хто в глибоку ніч помітить світло на схилах скель, той зможе віднайти скарб. Але це, діти, тільки красива легенда. Насправді світіння на скелях можуть спричинити окремі мохи, котрі оселяються на скелях, а їхні довгі нитки, що утворюються із пророслих спор здатні світитися, так вони створюють умови для фотосинтезу. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося про мохи набагато більше.

ІV.Повідомлення теми уроку та  завдань для учнів. (Запис в зошити)

V. Засвоєння нових знань

-         Сприйняття інформації

Перегляд з коментарем зображень різних видів мохів, створення схеми:

     

Види мохів

 

Сланеві

 

Листкостеблові

 

Розповідь учителя, самостійна робота з підручником.

Виписати з підручника 5 ознак, які характерні для мохів.

-         Усвідомлення нових знань

Запитання до учнів:

1.   Які з даних мохів відносяться до листостеблових?

2.    Які з даних мохів відносяться до сланевих?

3.   В яких умовах проростають мохи?

Блок 1. Будова мохів

Дослідницький етап.

    Лабораторне  дослідження «Будова моху на прикладі Зозулиного льону»

Мета: з'ясувати особливості будови зозулиного льону.

Обладнання: гербарні зразки моху Зозулин льон.

Хід роботи

1. Розгляньте мох Зозулин льон, знайдіть стебло і позначте його на малюнку. Вкажіть особливості стебла (розгалужене чи ні).

2.  Знайдіть листки та позначте їх на малюнку, вкажіть розміри та природнє забарвлення.

3.  Знайдіть невеличкі вирости на нижній частині стебла-це ризоїди. Розгляньте їх за допомогою лупи. Позначте на малюнку

4.  На верхівці стебла моху знайдіть коробочку на ніжці-це спорогон (нестатеве покоління). Позначте на малюнку.

-  Усвідомлення нових знань

Порівняйте будову моху Зозулин льон і водоростей, заповнивши таблицю.

Порівняння водоростей та мохів

Ознаки

Водорості

Зозулин льон

Будова (листостеблова чи таломна)

 

 

Наявність ризоїдів, листків, стебла

 

 

Середовище існування

 

 

Блок 2. Вивчення життєвого циклу мохів

Пояснення, демонстрування зображення життєвого циклу моху Зозулин льон.

Мохи розмножуються спеціалізованими клітинами-спорами. Спори дуже дрібні, не мають запасу органічних речовин. Процес їх утворення складний. У процесі розмноження моху послідовно змінюються статеве і нестатеве покоління.(Діти самостійно виписують з підручника терміни «статеве покоління», «нестатеве покоління» в зошит).

Рослини статевого покоління (гаметофіту) мають листки, стебла та ризоїди. На верхівках стебл статевого покоління між листками утворюються статеві органи: або чоловічі-антеридії, або жіночі-архегонії. В них утворюються статеві клітини: сперматозоїди та яйцеклітини. Запліднення відбувається ранньою весною. За допомогою води сперматозоїд рухається до яйцеклітини і відбувається їх запліднення, утворюється зигота.

Із заплідненої клітини виростає нестатеве покоління-спорогон. Він розвивається на жіночій особині і живиться за її рахунок. Складається спорогон з присоски, ніжки і коробочки, яка вкрита обгорткою. У коробочці дозрівають спори-це і є спорангій-нестатеве покоління. Спори з коробочки в суху погоду розсипаються і потрапляють в грунт. В грунті спора проростає, утворюючи тонкі, розгалужені нитки-протонемо. Пізніше на них з'являються бруньки з яких виростають рослини нового статевого покоління моху.

-  Усвідомлення нових знань

Встановіть відповідність:

1.  Спора                                                А Яйцеклітина

2.  Антеридій                                         Б Спорофіт

3.   Зигота                                                В Сперматозоїд

4.   Архегоній                                          Г Протонема

Блок 3. З'ясування ролі мохів.

Самостійна робота з підручником. Проблемне запитання: «З яких мохів утворюється торф?»

Демонстрація схеми «Торф».

Демонстрація колекції «Торф».

-  Усвідомлення нових знань

Як людина використовує торф?

VІ.Первинний контроль знань

Складання таблиці «Значення мохів»

Значення мохів

Позитивне

Негативне

Заселяють бідні грунти, оберігають їх від ерозії.

Погіршують продуктивність земель

Регулюють водний баланс

Заболочування

Утворюють торф

Витісняють на луках кормові трави

VІІ. Узагальнення  та систематизація  знань.

Закінчити речення:

1.   Спорогон складається із_____________________________________

2.    Із заплідненої яйцеклітини розвивається_______________________

3.    У мохів основним фотосинтезує______________________________

4.    Із спори розвивається_______________________________________

5.     Статеві органи утворюються_________________________________

VIII. Підведення підсумків

З одним із вивчених на уроці термінів учні складають речення, пишуть на стікері та прикріплюють на «Дерево пізнання».

IX. Домашнє завдання.

Опрацювати відповідний параграф, підготувати випереджувальне завдання до теми

«Хвощі та плауни», скласти сенкани на тему «Мохи», «Сфагнум».

Список використаної літератури:

1. Довідник з біології / за ред.акад.НАН України К.М. Ситника.- К.:Наукова думка,2003.

2.  Куерда Х. Атлас ботаніки. Х.: Ранок, 2005.

3. Лабораторні та практичні роботи з біології 8 клас/Упоряд Т.О. Сало. – Х.: ТОВ «Українська книжкова мережа», 2010.

4. Сало Т.О., Попович В.П. Біологія у таблицях. 6-9 класи. Навч. посібник.- Х.: Країна мрій, 2006.

5. Соболь В.І. Біологія: Підруч. Для 7 кл.загальносвіт. навч.закл. –К.:Грамота, 2007.

6. uk.wikipedia.org/wiki/Мохоподібні

 

 

 

 

 

 

 

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -