Конспекти уроків з біології

6 клас

 1. Конспект уроку на тему: « Внутрішня будова листка»
 2. Конспект уроку на тему: «Будова рослини. Клітини рослин. Тканини рослин»
 3. Конспект уроку на тему: «Мохи»
 4. Конспект уроку на тему: "Мінеральне та повітряне живлення рослин"
 5. Конспект уроку на тему: "Рухи рослин"
 6. Урок - лекція на тему: " Цитоплазма та її органоїди". Презентація
 7. Презентація "Різноманітність вищих грибів"
 8. Конспект заняття на тему: «Екскурсія в природу.  Осінні явища в житті рослин»
 9. Презентація «Водообмін рослин»
 10. Конспект уроку на тему: «Лишайники». Презентація

7 клас

 1. Конспект уроку на тему "Клас Головоногі. Значення молюсків у природі та житті людини"
 2. Конспект уроку на тему "Різноманітність плазунів. Значення та охорона плазунів"
 3. Конспект уроку на тему "Загальна характеристика класу птахи"
 4. Конспект уроку на тему "Скелет та мускулатура птахів"
 5. Конспект уроку на тему "Внутрішня будова та особливості процесів життєдіяльності птахів"
 6. Конспект уроку на тему "Розмноження і розвиток птахів"
 7. Конспект уроку на тему "Різноманітність птахів"
 8. Конспект уроку на тему "Сезонні явища в житті птахів"
 9. Конспект уроку на тему "Роль птахів у природі та житті людини"
 10. Конспект уроку на тему "Дослідження розвитку у птахів пристосування до польоту"
 11. Конспект уроку на тему "Внутрішня будова й особливості процесів життєдіяльності птахів"
 12. Конспект уроку – конференції на тему: «Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини»
 13. Календарно - тематичне планування уроків біології у 7-му класі (відповідно до Програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
 14. Презентація «Загальна характеристика класу Павукоподібні»

8 клас

 1. Конспект уроку на тему "Слухова сенсорна система. Значення і будова"
 2. Конспект уроку на тему "Дихальні рухи. Газообмін у легенях і тканинах"
 3. Навчально-методичні матеріали додатково-краєзнавчого змісту до курсу «Тварини». Тема «Ссавці».
 4. Презентація "Запліднення. Генетичне визначення статі дитини"
 5. Конспект уроку на тему: «Енергетичні потреби організму людини. Типи поживних речови. (Обмін речовин. Енергетичний та пластичний обміни)». Презентація
 6. Конспект уроку на тему: «Ендокринна регуляція функцій організму людини. Принципи роботи ендокринної системи». Презентація
 7. Календарно - тематичне планування уроків біології для 8 класу на 2017-2018 н.р. за оновленою програмою
 8. Конспект уроку на тему: "Хвороби органів дихання та їх профілактика"
 9. Презентація "Будова серця. Серцевий цикл"
 10. Конспект уроку на тему: «Умовні та безумовні рефлекси»
 11. Конспект  уроку на тему: "Травлення в ротовій порожнині та  шлунку"
 12. Конспект уроку на тему: «Вища нервова діяльність»

9 клас

 1. Конспект уроку на тему "Взаємодія сенсорних систем"
 2. Конспект уроку на тему "Особливості будови та функціонування сенсорних систем, їх значення в житті людини"
 3. Конспект уроку на тему "Сенсорні системи"
 4. Конспект уроку на тему "Шкідливий вплив паління, алкоголю, нікотину на організм людини"
 5. Конспект уроку на тему "Вплив наркотичних речовин на поведінку і здоров’я людини"
 6. Конспект уроку на тему: «Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові»
 7. Конспект уроку на тему: «Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Нюхова і смакова сенсорні системи»
 8. Конспект уроку на тему: «Голосовий апарат людини»
 9. Презентація "Єдність хімічного складу живих організмів. Білки. Жири. Вуглеводи"
 10. Конспект уроку на тему: «Дихальна система, будова та функції органів дихання». Презентація
 11. Конспект уроку на тему: «Одомашнення рослин та тварин. Поняття про селекцію»
 12. Конспект уроку на тему: «Огляд традиційних біотехнологій»
 13. Конспект уроку на тему: «Генетично модифіковані організми»
 14. Конспект уроку на тему: «Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині»
 15. Завдання для контролю знань та умінь учнів. Тема «Біологія як основа біотехнології та медицина»
 16. Конспект уроку на тему: «Кров і кровообіг»
 17. Конспект уроку на тему  «Складання схем схрещування. Практична  робота №3»

10 клас

 1. Конспект уроку з біології на тему: «Білки: будова та властивості»

11 клас

 1. Конспект уроку на тему "Основні екологічні проблеми людства та шляхи їх розв’язання"
 2. Конспект уроку на тему "Моногібридне схрещування"
 3. Конспект уроку на тему "Погляди різних учених на походження життя на Землі" (інтегрований урок з біології та астрономії)
 4. Конспект уроку на тему "Шляхи покращення екологічного стану навколишнього середовища"
 5. Конспект уроку на тему "Предмет та завдання екології"
 6. Конспект уроку на тему "Вид. Екологічні характеристики виду. Популяція"
 7. Конспект уроку на тему "Структура популяції. Динаміка і коливання чисельності популяції"
 8. Конспект уроку на тему "Середовище існування, шляхи пристосування до нього організмів"
 9. Конспект уроку на тему "Біологічні адаптивні ритми організмів"
 10. Конспект уроку на тему "Екосистеми. Взаємодія організмів у екосистемах"
 11. Конспект уроку на тему "Зміни в екосистемах. Різноманітність природних та штучних екосистем"
 12. Конспект уроку на тему "Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем"
 13. Конспект уроку на тему "Тематичне оцінювання з розділу "Основи екології"
 14. Екологічний проект «Бабки (Odonata) Ружинського району Житомирської області»
 15. Презентація «Роль  добору в селекції рослин» 

Методичні матеріали

 1.  Методична презентація "Компетентний викладач - компетентний учень"
 2. Методична розробка «Застосування проектної діяльності на уроках біології»

Популярний ВНЗ