Конспекти уроків з географії

6 клас

 1. Конспект уроку на тему "Масштаб, види масштабів. Практична робота: розв'язування задач із переведення числового масштабу в іменований"
 2. Конспект уроку на тему: "Зовнішні сили землі"
 3. Конспект уроку на тему: "Вітер"
 4. Конспект уроку на тему: "Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас. Циклони та антициклони"
 5. Конспект уроку на тему: "Людина й природа"
 6. Конспект уроку на тему: "Світовий океан та його частини"
 7. Конспект уроку на тему: "Охорона атмосфери"
 8. Конспект уроку на тему: "Атмосферні опади"
 9. Конспект уроку на тему: "Екосистеми твоєї місцевості"
 10. Конспект уроку на тему: "Гідросфера"
 11. Конспект уроку на тему: "Населення землі"
 12. Конспект уроку на тему: "Річки, річкова система, живлення та режим, робота річок"
 13. Конспект уроку на тему: "Рухи води в океані"
 14. Конспект уроку на тему: "Світовий океан та його частини"
 15. Конспект уроку на тему: "Українські Карпати"
 16. Конспект уроку на тему: "Мінерали і гірські породи. Типи земної кори"
 17. Конспект уроку на тему: "Незмінювані іменники. Визначення географічних координат"
 18. Конспект відкритого бінарного уроку з предмету української літератури та географії на тему: "Очі планети"
 19. Конспект уроку на тему: «Літосфера. Узагальнення по І частині теми»
 20. Конспект інтегрованого уроку «Вітер: причини виникнення, напрям, сала, швидкість, місцеві вітри. Сила динаміки художнього образу слова «вітер»

7 клас

 1. Конспект уроку на тему "Внутрішні води Євразії, їхній розподіл. Найбільші річки та озера"
 2. Конспект уроку на тему: "Органічний світ Австралії. Природні зони. Зміна природи материка людиною"
 3. Конспект уроку на тему: "Південна Америка. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка"
 4. Конспект уроку на тему: "Південна Америка. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка"
 5. Конспект уроку на тему "Автралія – найменший материк землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порняння з Африкою"
 6. Конспект уроку на тему "Автралія – Загальні особливості клімату. Сухість клімату, його основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу"
 7. Конспект уроку на тему: "Автралія – Особливості грунтово-рослинного покриву і тваринного світу, його своєрідність і унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною"
 8. Конспект уроку на тему: "Автралія – Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз – єдина держава на материку. Україна й Австралія"
 9. Конспект уроку на тему "Музей Південної Америки"
 10. Конспект уроку на тему: "Євразія-найбільший материк землі"
 11. Конспект уроку на тему: "Атлантичний океан"
 12. Конспект уроку на тему: "Terra Australis incognita"
 13. Конспект уроку на тему: "Клімат. Внутрішні води Австралії"
 14. Конспект уроку на тему: "Природні зони Австралії. Зміна природи людиною"
 15. Конспект уроку на тему: "Що вивчає географія материків і океанів"
 16. Конспект уроку на тему: «Води суходолу Африки.  Головні річкові системи, озера. Підземні води, їх гідрологічні особливості, та значення для природи і населення»
 17. Конспект уроку на тему: «Географічне положення та історія відкриття і дослідження Антарктиди»
 18. Конспект уроку на тему: «Природа Антарктиди. Практична робота №8 (продовження) Позначення на контурній карті основних географічних об'єктів материка».
 19. Узагальнюючий урок з теми «Північна Америка»
 20. Конспект уроку на тему: "Води суходолу Африки"
 21. Методичний посібник «Навчальні завдання і вправи для розвитку компетенцій учнів на уроках географії у 7 класі з урахуванням різних типів інтелекту (згідно з теорією множинного інтелекту Говарда Гарднера)»
 22. Урок узагальнення та систематизації знань за темою «Африка». (Географічна гра)
 23. Методична розробка уроку за темою: «Води суходолу Південної Америки»
 24. Конспект уроку на тему: «Подорож шляхами Південної Америки» (урок узагальнення і систематизації знань учнів)

8 клас

 1. Конспект уроку на тему "Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів України"
 2. Конспект уроку на тему: "Умови ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів України"
 3. Конспект уроку на тему: «Рослинний покрив України»
 4. Конспект уроку на тему: "Природа Українського Полісся"
 5. Конспект уроку на тему: "Чорне море"
 6. Конспект уроку на тему: "Сезонні особливості клімату. Кліматичні ресурси. Агрокліматичне районування"
 7. Конспект уроку на тему: "Вступ. Загальні відомості про державу. Предмет фізичної географії України"
 8. Конспект уроку на тему: "Кліматотвірні чинники. Загальна характеристика клімату України"
 9. Конспект уроку на тему: "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники"
 10. Конспект уроку на тему: "Проблеми раціонального природокористування. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості"
 11. Конспект уроку на тему: «Сезонні погодні умови і явища. Несприятливі погодно – кліматичні явища.  Метеорологічна служба.  Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами»

9 клас

 1. Конспект уроку на тему "Загальна характеристика промисловості України. Практична робота № 5. Складання схеми галузевої структури промисловості України та аналіз змін, які відбулися в ній за останні 10 років"
 2. Конспект уроку на тему: "Чорна металургія"
 3. Конспект уроку на тему: "Промисловість будівельних матеріалів"
 4. Конспект уроку на тему: "Галузева структура машинобудування. Фактори розміщення. Роль машинобудування в господарстві держави"

10 клас

 1. Конспект уроку на тему: "Міжнародні організації"
 2. Конспект уроку на тему: "Європа. Загальна характеристика європейського регіону. Географічне положення.Природні умови та природні ресурси"
 3. Конспект уроку на тему: "Япoнія"
 4. Конспект уроку на тему: "Япoнія – країна вранішнього сонця"
 5. Конспект уроку на тему: "Індія"
 6. Конспект уроку на тему: "Австралія і країни океанії. Загальні відомості про регіон"
 7. Конспект уроку на тему: "Канада"
 8. Конспект уроку на тему: "Країни Європи"
 9. Конспект уроку на тему: «Класифікація країн за формами адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав. Політичні та економічні системи країн»

11 клас

 1. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Аргентина – Країна срібла"
 2. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Бразилія – Країна карнавалів і інд"
 3. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Мексика – Земля Ацтеків і Майя"
 4. Конспект уроку на тему: "Країни Америки: Перу – Земля Інків"
 5. Конспект уроку з елементами гри на тему: «Справедливі ціни»
 6. Конспект уроку "Торгівля або обмін" (Урок – аукціон)

***

 1. Конспект уроку на тему: "Південна Америка. Населення та політична карта Південної Америки"
 2. Конспект уроку на тему: "Населення Євразії. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку"
 3. Конспект уроку на тему: "Наш край: Господарство на теренах села Витків"
 4. Конспект уроку на тему: "Наш край: Господарство Львівської області"
 5. Конспект уроку на тему: "Наш край: Населення Львівської області. Топоніміка"
 6. Конспект уроку на тему: "Наш край: Природні умови та ресурси Львівської області"
 7. Конспект уроку на тему: "Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави материка. Україна серед держав Євразії"
 8. Конспект уроку на тему: "Глобальні екологічні проблеми людства"
 9. Конспект уроку на тему: "Світ явищ, в якому живе людина"
 10. Матеріали Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна». Напрям експедиції: «Заповідними стежками рідного краю»
 11. Екологічний  проект на тему «Токсини в побути чи що вбиває українців»

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -