Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід» (з використанням мультимедійних дидактичних вправ Learning Apps, як форма підготовки до ДПА)

Циклова комісія  Борщівського агротехнічного коледжу

Сарап Роман Казимирович,
викладач суспільних дисциплін Борщівського агротехнічного коледжу
 м. Борщів, Тернопільська область

 

Березовська Тетяна Ігорівна,
викладач суспільних дисциплін Борщівського агротехнічного коледжу
м. Борщів, Тернопільська область

 

Навчально-методична карта заняття 

Тривалість 90 хв.

Вид заняття повторювально-узагальнюючий із перевіркою набутих вмінь і знань

Мета заняття

Дидактична узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події; розвивати логічне мислення, увагу, вміння використовувати свої знання на практиці, оволодіти методами контролю на карті територій, де відбувались воєнні дії; сформувати чітке уявлення про послідовність подій

Виховна виховувати в студентів зацікавлення до вивчення історії, активізувати пізнавальну діяльність студенів, вчитися застосовувати набуті знання в нестандартній ситуації, брати участь в обговоренні історичних питань, підвищувати  інтерес до навчальної дисципліни, навчальної діяльності, розвивати здоровий дух суперництва та співробітництва, берегти пам’ять народу про історичне минуле.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліни, що забезпечують Всесвітня історія, географія

Дисципліни, які забезпечують культурологія, соціологія, основи філософських знань

Дидактичні засоби навчання наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання, візуальний супровід заняття(мультимедійні дидактичні картки LearningApps, тестова програма Plickers)

Література

Основна: Бойко О.Д. Історія України.-К.,2007.-с.95-121.; Підготовка до ЗНО з історії України 2018 р. https://academia.in.ua/навчальні-матеріали/підготовка-до-зно-з-історії-україни-2017-р

Додаткова: Реєнт О. Українська революція.-К., 1996. Карта «Перша світова війна». Портрети діячів української революції.  Фрагменти із журналу «Історія та право».

Структура заняття

№ етапу

Етапи заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних завдань, контрольних завдань та ін.

Організаційні методи навчання, форми виконання

Час

1

2

3

4

І.

Організаційний етап

 

4 хв

 

1.1. Привітання, виявлення відсутніх

 

 

 

1.2. Перевірка готовності студентів до заняття

 

 

ІІ.

Підготовка студентів до заняття

 

 

 

ІІ.1. Повідомлення теми, мети, завдань заняття

 

1 хв

 

ІІ.2. Актуалізація навчально-пізнавальної діяльності студентів і контроль вихідного рівня знань

 

2 хв

 

ІІІ.3. Мотивація навчальної діяльності студентів

 

1 хв

 

Зміст і послідовність структурних елементів заняття відповідно до виду навчального заняття

 

1 хв

ІІ.

Актуалізація навчально-пізнавальної діяльності студентів і контроль вихідного рівня знань

 

 

ІІ.

  1. Якими є її хронологічні межі тем, котрі ми вивчили?
  2. У чому полягає важливість періоду першої половини ХХ століття для історії України в цілому?

Бесіда

4 хв

ІІІ.

Хід заняття

 

 

ІІІ

Узагальнення знань студентів за темою « Україна на початку XX століття»

Підготовка до виконання завдань за мультимедійними дидактичними картками

2 хв

ІІІ

ПЛАН

  1. Українські діячі та політичні організації початку XX століття
  2. Архітектура та культурні памятки України
  3. Назви держав в різні періоди XX століття
  4. Події воєнного комунізму та нової економічної політики
  5. Видатні особистості початку XX століття

 

 

ІV.1

Відповідність між особистістю і організацією, якій вона присвятила свою діяльність

Виконання завдання згідно з мультимедійною карткою

12 хв

ІV.2

Розпізнавання архітектурних та культурних памяток України

Виконання завдання згідно з мультимедійною карткою

12 хв

IV.3

Співвіднести текстові твердження або графічні елементи з певним періодом Української державності

Виконання завдання згідно з мультимедійною карткою

12 хв

IV.4

 

Перегляд відео про період воєнного комунізму і нової економічної політики

Відео фрагмент

9 хв

IV.5

Видатних людей треба знати в обличчя

Виконання завдання згідно з мультимедійною карткою

12 хв

V.

Узагальнення та систематизація знань

 

3 хв

V.1

1. Скажіть, хто запам’ятався з державних діячів України першої половини ХХ століття, чиї імена є символічними для асоціації цього періоду історії держави в світі? ( Грушевський, Винниченко..)

2. Чиї імена ми усвідомлюємо зараз як імена наших героїв, про кого довго замовчувала історія, чия доля була зазвичай трагічною? (Петлюра – вбитий, Болбочан, Махно…)

Бесіда за запитаннями

 

VІ.

Підведення підсумків заняття

Заключне слово викладача

(результати виконання завдань на занятті, кращі студенти, над чим необхідно ще працювати)

3 хв

VІІ.

Домашнє завдання

 

2 хв

 

Опрацювання лекції.

 

Бойко О.Д. Іст.Укр.-К.: Видавничий центр «Академія», 2001, с. 285-302.

Світлична В.В. Історія Укр.- К.: Каравела, Львів: Новий світ- 2000,2002, с.128-131.

 

 

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Україна — держава, багата на звичаї та традиції, солов’їну мову, неперевершені краєвиди, по-справжному розумних, щирих, привітних, гостинних людей.

Ми, українці, гордимося нашою історією і нашими національними героями. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Тарас Шевченко – наша гордість, наші ідеали.

Українська історія постійно знаходилася та і сьогодні знаходиться під прицілом тих, хто хоче її змінити, переписати, а наших героїв шельмувати, опорочити і навіть знищити фізично.

Історія України першої половини ХХ століття – не виняток. Тривалий час, нам, українцям, її подавали в перекрученому вигляді, а героїв цього часу називали ворогами або замовчували, а то і знищували навіть далеко за межами України.

Тому основна мета нашої сьогоднішньої розмови – це повертати історичну справедливість щодо подій та особистостей першої половини ХХ століття, якими ми можемо і будемо гордитися!

Що стосується навчальної мети нашого заняття – то це своєрідний етап підготовки до здачі Державної підсумкової атестації (ДПА) з історії України.

Попробуємо зараз продемонструвати проміжні результати, що засвідчать наскільки ми знаємо історію нашої держави та готові до ДПА.

Працювати сьогодні ми будемо командами. Команди в нас визначені.

Команда «», капітан команди Збриська Вікторія

Команда «», капітан Курилович Анна

Завдання для команд рівної складності.

Для початку проведемо жеребкування між командами на вибір одного з двох варіантів завдань.

І так. Перший варіант. Перше завдання.

Виконує команда «»

Українські діячі  початку ХХ століття.

Суть завдання заключається в тому, що необхідно встановити відповідність між особистістю і організацією, якій вона присвятила свою діяльність.

За ходом завдання можна слідкувати на екрані, або як варіант просканувати QR-код і виконувати завдання на своєму смартфоні (цей варіант не можна вважати ідеальним, оскільки швидкість інтернету в наявних умовах не є достатньою)

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

За кожну правильну відповідь нараховуємо 2 бали.

Результат команди - ____ балів

Завдання команди «». ІІ варіант

Українські політичні організації початку ХХ століття.

Ви повинні встановити відповідність між організацією та людиною, що її очолювала чи була її членом.

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Результат команди - ___ балів

Завдання 2.

Одним із поширених завдань при складанні ЗНО і виконанні завдань ДПА є перевірка знань студентів на розпізнавання архітектурних та культурних пам’яток України.

Суть нашого завдання ідентична для обох варіантів і заключається в тому, що за шістнадцятьми прихованими (перевернутими) квадратами необхідно знайти фото архітектури чи скульптури і його назву, коли ми відкриваємо фото і відповідну йому назву, то ця пара залишається вже відкритою і одне з вісьмох завдань вирішене. Якщо пару ми вибрали неправильно, то при відкритті третього квадрата два попередні квадрати стають прихованими.

Бали за завдання нараховуються за формулою:

10 хвилин мінус час потрачений на виконання завдання ( в цілих хвилинах),

тобто чим довше ви розв’язуєте завдання, тим меншою буде різниця і відповідно кількість зароблених балів.

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

 

Отже,  результат команди «» - ______ балів

Завдання для команди «»

Результат команди «» - ____ балів

Завдання 3

І варіант, команда «»

Вам необхідно буде пригадати які назви мала держава в різні періоди ХХ століття,  і співвіднести текстові твердження або графічні елементи з певним період Української державності.

За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Результат команди «» - _____ бали

Завдання для команди «»

Видатні діячі періоду Української революції.

Завдання ідентичне першому варіанту. Вам необхідно співвіднести текстові твердження та фотографії з певною особистістю.

Кожна правильна відповідь оцінюється  в 2 бали.

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Результат команди «» - ______ балів

Завдання 4

Зараз ми переглянемо коротке відео про період воєнного комунізму і нової економічної політики.
Дивимось і слухаємо уважно. В кінці перегляду кожна команда повинна дати відповіді на поставлені питання.

За неправильну відповідь – 0 балів, за неповну – 1 бал, за повну правильну відповідь – 2 бали.

Відповіді здаються командами на перевірку і після того, заслуховуємо правильні відповіді.

Результат:

Команда «» - ___ балів

Команда «» - ___ балів

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Результат:

Команда «» - ___ балів

Команда «» - ___ балів

Завдання 5

Називається завдання «Видатних людей треба знати в обличчя»

Суть його в тому, щоб із декількох фото впізнати вказаного історичного діяча.

Правильна відповідь – 2 бали. Якщо ви впізнаєте когось з інших діячів, серед яких вибирали потрібного, то за кожну впізнану особистість + 1 бал.

Варіант І. Команда «»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

 

Результат команди «» - ____ балів

ІІ варіант. Команда «»

Завдання ідентичне

Результат команди «» - ___ балів

Загальні результати:

Команда «» - ____ балів

Команда «» - ____ балів

Думаю, що зі мною всі погодяться, що в значній мірі результати команд маємо завдяки їхнім капітанам.

Тому!      Зараз проведемо тестове опитування всіх представників групи, обох команд, але без капітанів!

На капітанів покладаємо обов’язки слідкувати за членами іншої (не своєї) команди за дотриманням чесності вирішення тестів (не підглядати, не консультуватися і т.п.)

Для виконання завдання всі отримали карточки з QR-кодами. Коди в вигляді квадратів. На кожній стороні квадрата є по одній літері A, B, C, D.

Літери відповідають варіантам відповідей під цими ж літерами, ви вибираєте правильну відповідь, повертаєте квадрат правильною літерою вгору і демонструєте карточку (показати як саме демонструвати!)  для сканування смартфоном. Результати отримаємо швидко.

Починаємо.

Підсумкове заняття «Україна на шляху до незалежності – історичний досвід»

Демонстрація 17 тестів. Винесення результатів по кожному тесту на екран проектора, або оголошення усно.

Остаточні результати тестування. Постановка завдання –  на що звернути увагу.

Підсумки

Історія – це не лише наука про минуле, вона завжди спрямована в майбутнє і її подїї залежать від кожного з нас. Занурившись в атмосферу політичної боротьби під час Української революції, періоду воєнного комунізму і нової економічної поліики,  ми ясніше бачимо перспективу та завдання, які стоять перед нами сьогодні. Зміцнювати українську державність, жити й  працювати в ім'я майбутнього Батьківщини, бути справжнім  патріотом – наше завдання сьогодні й повсякчас.  

Варто пам'ятати, що патріотизм — це не кількість українських символів на наших речах, будинках, авто і не хорове виконання гімну України, патріотизм — це в пергу чергу національна єдність, а починається вона з  толерантного відношення один до одного.

І хотілося б, щоб по сплину декількох, може й, десятків років, ваше покоління аналізуючи події, не робили висновки, що наша історія знову має перспективи, щоб повторитися, а констатували той факт, що повторення подій, враховуючи досвід поколінь, вже мало місце в історії нашої держави, а ви і ваші діти будете жити у дійсно  вільній і незалежній  державі, яка нині розпочала кардинальні зміни  історичного курсу.

Протягом заняття студенти виконували тестові завдання за мультимедійною карткою, давали характеристику перегляду відео-фрагмента  про період воєнного комунізму і нової економічної політики.

За ходом завдання можна було  слідкувати на екрані, або як варіант просканувати QR-код і виконувати завдання на своєму смартфоні.

На завершальному етапі заняття відзначено активних, кращих студентів.

Заняття носило змагальний характер, мета його досягнута!

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ