Конспект уроку на тему: «Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні»

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 

 

Л.А. Яндюк,
 учитель-методист

української мови та літератури ЗОШ №7

(м.Коростень, Житомирська область)


 

Мета: вивчити, узагальнити і систематизувати знання учнів про смислові зв’язки, інтонацію, розділові знаки у БСР на матеріалі поеми Т.Г.Шевченка «Сон»; вчити аналізувати, зіставляти матеріал; розвивати культуру усного і писемного мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: узагальнююча таблиця «Смислові зв’язки і розділові знаки у БСР», картки, «Кобзар» Т.Шевченка.

Хід уроку

Епіграф:

«У всякого своя доля і свій шлях широкий:

той мурує, той руйнує,

той неситим оком за край світа зазирає»

I. Бесіда.

1.Прочитайте епіграф нашого уроку.

-  Із якого твору цей уривок?

- Який сатиричний засіб використано у вступі поеми «Сон»?

- Яке це речення?

II. Оголошення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

- Сьогодні ми будемо вивчати складне безсполучникове речення. Дидактичний матеріал уроку дібраний на основі поеми Т.Шевченка «Сон». Це дасть можливість поглибити і закріпити знання із літератури і здобути нові знання із української мови.

III. Створення проблемної ситуації:

-  Поясніть, чому такі розділові знаки вжито у безсполучникових реченнях?

1. Дивлюся: так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями.

(доповнення, пояснення)

2. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає.(послідовність подій)

3. Онде злодій штемпований кайдани волочить; он розбійник катований зубами скрегоче. (ускладнені поширені речення)

4. Перед світом усе те заснуло; тільки де-де православні по  углах стогнали та, стогнучи, за батюшку Господа благали. (ускладнені частини)

5. То не хмара – біла пташка хмарою спустилася. (зіставлення)

6. До москалів – москалики, тільки застогнало, пішли в землю.(наслідок)

7. От я повертаюсь – аж кінь летить, копитами скелю розбиває.(різка зміна подій)

IV. Опрацювання теоретичного матеріалу в підручнику. Робота в групах.

Завдання: підготувати опорний конспект; визначити смислові зв’язки між частинами в БСР; з’ясувати, за яких умов ставляться розділові знаки; прослідкувати, як характер смислових зв’язків (однорідні та неоднорідні) пов’язаний із розділовим знаком у БСР.

I група: «’», «;»

«;» - далекі за змістом       

-  поширені

-   ускладнення

«’»  - послідовність

-   одночасність

  • можна утворити ССР

II група: «:»

-   пояснення

-  доповнення

-   причина

  • можна утворити СПР    

III група: «-»

-   час, умова у першому реченні

-   наслідок

-   результат

-  різка зміна подій

-  зіставлення

  • можна утворити СПР

V.  Закріплення нового матеріалу. Робота в групах. Поставити розділові знаки, накреслити схеми, пояснити смислові зв’язки.

I група:

1. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють.

2. Долітаю – то город безкраїй.

II група:

1.  От я повертаюсь – аж кінь летить, копитами скелю розбиває.

2. Аж ось і сам, високий, сердитий,виступає; обок його цариця небога, мов опеньок засушений.

III група:

1. От собі читаю, що на скелі наковано: первому – вторая таке диво наставила.

2. Дивлюся: хати над шляхами та городи з стома церквами.

VI.Робота в групах. Заміни БСР на ССР та СПР.

I група:

1.  Схаменіться: усі на сім світі – і царята і старчата – Адамові діти.

2. Сади рясні похилилися, тополі по волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем.

II група:

1. Уживайтесь, бенкетуйте – я вже не почую.

2. Тепер вже я знаю: це той Первий, що розпинав нашу Україну.

IIIгрупа:

1. Дивлюсь я: біла хмара криє сіре небо.

2. Земля чорніє, дрімає розум, серце мліє.

VII. Робота в групах.  Вправа «Хто швидше?»

-  Знайди продовження БСР, постав розділові знаки.

1. В основі композиційної поеми чотири частини…

2. Здавна в нашому народі сову сприймають як віщого птаха…

3. Пролітаючи над Україною, ліричний герой милується теплим пейзажем…

4. У поемі «Сон» Т.Шевченко використав прийом контрасту...

5. Дослідники творчості Шевченка зазначають…

6. Образ царя волі ототожнений із Христом, розіп’ятим між двома розбійниками…

Довідка:

-  вступ і три частини, які зображують Україну, Сибір, Петербург;

-  він накликає смерть, цей образ ніби навіює тривогу;

-   він викликає в читача радість і естетичне задоволення;

-  чарівний пейзаж і страхітливі картини злигоднів покріпаченого народу вражають читача;

-   в образ «царя волі» вкладено щось більше, аніж може вмістити образ дворянина;

-   у нього від терновою вінця рани-сліди від припікання металом.

VIII. Редагування тексту. Вставити пропущені розділові знаки та букви. Обґрунтувати вживання орфограм.

1. Для викрит…я звироднілості й заж…рливості панівної верхівки Т.Шевченко використовує різні сатиричні засоби, а найбіл…ше – сарказм…він наділяє панів емоційно…оцінними епітетами пикаті, пузаті, порівнянням мов кабани годовані, називає їх блюдолизами.

2. Саркастичними коментарями лір…чний герой наділяє царицю, називаючи її цяцею… він розчарований, повіривши її віршомазам, описує її зовнішніст…, удаючись до карикатури – сатиричного засобу: «Мов опеньок засушений,//Тонка,довгонога…»

3. З осудом ставиться оповідач до Петра I й Катерини II…вони зруйнували Запорозьку Січ і запровадили кріпацтво: «Це той первий, що розпинав нашу Україну, а вторая доканала вдову сиротину».

4. Грот…сковим є й кінцевий епізод поеми…у ньому від безглуздого крику царя провалюєт…ся під землю його челядь…без своєї прислуги  він стає жалюгідним, бе…силим і смішним…

IX. Узагальнення вивченого. Визнач вид складного речення.

1. Дивлюся, цар підходить до найстаршого.

2. І знов лечу понад землею, і знов прощаюся я з нею.

3. Тяжко матір покидати у безверхій хаті,а ще гірше дивитися на сльози та лати.

4. У тім раї, що ти покидаєш, латану свитину з дитини знімають.

5. Тяжко мені стало так, мов я читаю історію України.

6. Далі гляну: у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє.

X. Творча п’ятихвилинка. Продовж вислів Т.Шевченка близько до змісту поеми «Сон», утворюючи БСР.

1. Плач, Україно, бездітна вдовице: (твої діти московською блекотою заглушені)

2. Мати пшеницю на панщині жне – (опухла дитина голодная мре)

3. Дивлюся: (хати над шляхами)

4.  Отаке то приснилось диво: (таке сниться тільки юродивим та п’яницям)

5. Заворушилася пустиня – (мерці за правдою встають)

6. Так от де рай: (золотом облиті блюдолизи)

XI. Міжпредметні зв’язки.

-    Назвіть твори Т.Шевченка, де звучить критика самодержавства російської імперії.

XII. Рефлексія

1. На уроці я:

- дізнався…

- зрозумів…

- навчився…

- повторив…

- узагальнив…

2.  Найбільший мій успіх – це…

3. Найбільші труднощі я відчув…

4. На наступному уроці я хочу…

Домашнє завдання:

1.Виписати БСР із творів Т.Шевченка, накреслити схеми.

2. Укласти тест «Розділові знаки у БСР»

3. Написати міні-твір, вживаючи БСР»

 

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -