Академія муніципального управління

В.о. Ректора Академії муніципального управління Дацій Олександр ІвановичВ.о.Ректора
Дацій Олександр Іванович 
доктор економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти України
Академія муніципального управління - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Створена у 1995 році для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій, проведення досліджень з питань державного управління та місцевого самоврядування.
У вузі навчається 5000 студентів.
В Академії діє 5 факультетів:
  • Економічний факультет.
  • Факультет менеджменту .
  • Юридичний факультет .
  • Факультет управління міським господарством .
  • Факультет довузівської підготовки.
Науково-навчальний інститут регіонального управління та місцевого самоврядування, коледж міського господарства, 27 кафедр, на яких працює 39 докторів наук, професорів, 197 кандидатів наук, доцентів, висококваліфікованих викладачів.
Діє аспірантура та спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій, встановлені та розвиваються зв’язки із зарубіжними навчальними закладами, створена міцна матеріальна база. Академія готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
  • магістр
  • спеціаліст
  • бакалавр
  • молодший спеціаліст 
Бібліотека. Важливим підрозділом Академії муніципального управління є бібліотека Академії. Бібліотека Академії була створена у серпні 1997 року на базі бібліотеки Коледжу міського господарства. Бібліотечний фонд Академії нараховує близько 167 тис. примірників. Кількість видань українською мовою складає 83,9 %, російською – 13%, іншими мовами – 3,1 %. Бібліотека передплачує понад 115 назв періодичних видань. Запроваджена та функціонує автоматизована бібліотечна система «УФД Бібліотека». Відбувається постійне наповнення електронного каталогу. 
Міжнародна співпраця. Потенціал міжнародної наукової та освітньої діяльності Академії, насамперед, визначається її контактами з зарубіжними вищими навчальними закладами, фондами і установами. На сьогодні Академією підписані та практично реалізовуються договори про співробітництво з: Вищою школою менеджменту (Польща, м. Варшава) про створення Українсько-Польського Інституту управління, Академією солідарності (м. Гданськ, Польща), Вищим Калабрійським Інститутом міжнародної політики - I.S.Ca.P.I. (регіон Калабрія, Італія), Мерією м. Санта-Северіна (Італія), Італійським інститутом культури при Посольстві Італійської Республіки в м. Києві та лінгвістичним центром при Калабрійському Університеті, Північно - Кавказькою академією державної служби (м. Ростов – на дону, Росія), Західним Саксонським Університетом ЦВІКАУ, Саксонським Комунальним Інститутом (м. Дрезден), Англо-американським університетом (м. Прага), договір від 03 червня 2010 року, щодо можливості студентів, аспірантів та викладачів Академії проходити стажування (підвищення кваліфікації) з економічного, юридичного та інших напрямків, які проводять викладачі з Гарварда, Стенфорда, Йєла, Оксфорда та Кембриджа.
Українсько-Польський інститут управління. На базі Академії муніципального управління і Вищої школи менеджменту (м. Варшава) у 2003 році був створений Українсько-Польський інститут управління, в результаті підписання договору між двома вищими навчальними закладами, що забезпечує вирішення організаційних питань паралельного навчання українських студентів в Польщі. 
Головною метою цього проекту є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів у відповідності з європейськими стандартами, а також адаптація українських студентів до життя і роботи в європейському демократичному суспільстві.
Центр дипломатії. Центр дипломатії Академії муніципального управління (ЦД АМУ) – це осередок громадської організації «Молодіжне об’єднання народних дипломатів».
Метою ЦД АМУ є виховання інтелектуальної молоді, яка буде орієнтуватися в міжнародних відносинах, політичній та соціально-економічній ситуації в Україні та інших державах, допомога студентам усіх факультетів отримати знання, навички та досвід в Академії , що допоможе їм в прийнятті рішень у співпраці з вітчизняними та закордонними партнерами в різних сферах.
Всім іногороднім студентам надається гуртожитк.
 
Контактна інформація:
Адреса: 01042, м. Київ,
 вул. Івана Кудрі, 33. 
тел. (044) 529-00-23
тел/факс (044) 529-05-16
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://amu.edu.ua/ 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович