Академія рекреаційних технологій і права

Ректор Академії

Андрій Миколайович Сітовський,

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,

професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.

Академія рекреаційних технологій і права заснована 5 червня 2014 року. 

Академія – сучасний навчальний заклад, відкритий для молоді з різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. В Академії надається підтримка студентам-відмінникам, молодим науковцям, спортсменам, активістам студентського самоврядування, юним талантам, досягнення яких зміцнюють позитивний імідж навчального закладу, а також студентам-сиротам і студентам з особливими потребами. Учасники бойових дій користуються пільгами в оплаті за навчання.

Сьогодні в Академії здійснюється підготовка фахівців за ступенями бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання зі спеціальностей/ напрямів підготовки бакалавра: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» («Документознавство та інформаційна діяльність»), «Фізична реабілітація», «Середня освіта: Фізична культура і спорт, основи здоровʼя» («Здоров’я людини»), «Туризм», «Право» («Правознавство»), «Соціальна робота», «Фінанси, банківська справа та страхування» («Фінанси і кредит»); спеціальностей магістратури: «Фізична реабілітація», «Фізична культура і спорт», «Науки про освіту» («Педагогіка вищої школи»).

Наукова діяльність навчального закладу є одним із головних та пріоритетних напрямків, метою якої є формування наукового світогляду, сприяння молодим дослідникам, опанування методології та методів наукового пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу та студентів щодо підвищення творчої ініціативи з метою поліпшення підготовки кадрів.

Для навчання студентів створено всi умови: потужна матеріально-технічна база, навчальні та спеціалізовані аудиторії (фізичної реабілітації та функціональної діагностики, інформаційно-аналітичної діяльності), комп’ютерні класи з доступом до мережi Internet, сучасна наукова бібліотека, юридична клініка, спортивні зали, тренажерні зали, їдальня, реабілітаційний центр, база відпочинку.

Також активно використовуються інформаційно-комунікативні системи дистанційних технологій навчання, що дозволяє оптимізувати процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студентів, завдяки опосередкованій взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі.  

Дані технології характеризуються широким використанням комп’ютерних навчальних програм та електронних підручників, доступних студентові за допомогою глобальної компʼютерної мережі Інтернет. Студенти мають можливість працювати з навчальними матеріалами у такому режимі та обсягах, які підходять для них індивідуально. Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і підсумкової роботи, а також підтримка в усіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння програми дисципліни. Усі навчальні матеріали розміщені на сервері на базі платформи MOODLЕ та доступні для самостійного вивчення (artip-books.in.ua). Через Інтернет є можливість зв’язатися з викладачем, пройти проміжні та підсумкові тести. Такі заходи дають студентам Академії унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.

Для поліпшення умов навчання для студентів з особливими потребами впроваджуються сучасні технології навчання: створюються мультимедійні підручники на електронних носіях; використовується мультимедійна техніка та сенсорний поліекран; впроваджуються інтерактивні методи навчання; під час проведення навчальних занять враховуються індивідуальні рекомендації щодо потреб окремих студентів у супроводі навчання. 

Академія рекреаційних технологій і права постійно впроваджує новітні технології навчання та реалізовує їх в освітньому процесі вищої школи.

 

За детальною інформацією звертайтесь за адресою:

43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2.

Тел.: (0332) 28 04 28, 28 01 97

Моб.: 050 98 54 100

Моб.: 067 92 58 235

www.artip.lutsk.ua

E-mail: academrtp@gmail.com

 

Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ