Академія рекреаційних технологій і права

Ректор Академії

Андрій Миколайович Сітовський,

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент,

професор кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації.

Академія рекреаційних технологій і права заснована 5 червня 2014 року. 

Академія – сучасний навчальний заклад, відкритий для молоді з різнорівневою освітньою підготовкою, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я. В Академії надається підтримка студентам-відмінникам, молодим науковцям, спортсменам, активістам студентського самоврядування, юним талантам, досягнення яких зміцнюють позитивний імідж навчального закладу, а також студентам-сиротам і студентам з особливими потребами. Учасники бойових дій користуються пільгами в оплаті за навчання.

Сьогодні в Академії здійснюється підготовка фахівців за ступенями бакалавр і магістр на денній та заочній формах навчання зі спеціальностей/ напрямів підготовки бакалавра: «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» («Документознавство та інформаційна діяльність»), «Фізична реабілітація», «Середня освіта: Фізична культура і спорт, основи здоровʼя» («Здоров’я людини»), «Туризм», «Право» («Правознавство»), «Соціальна робота», «Фінанси, банківська справа та страхування» («Фінанси і кредит»); спеціальностей магістратури: «Фізична реабілітація», «Фізична культура і спорт», «Науки про освіту» («Педагогіка вищої школи»).

Наукова діяльність навчального закладу є одним із головних та пріоритетних напрямків, метою якої є формування наукового світогляду, сприяння молодим дослідникам, опанування методології та методів наукового пошуку, реалізації інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу та студентів щодо підвищення творчої ініціативи з метою поліпшення підготовки кадрів.

Для навчання студентів створено всi умови: потужна матеріально-технічна база, навчальні та спеціалізовані аудиторії (фізичної реабілітації та функціональної діагностики, інформаційно-аналітичної діяльності), комп’ютерні класи з доступом до мережi Internet, сучасна наукова бібліотека, юридична клініка, спортивні зали, тренажерні зали, їдальня, реабілітаційний центр, база відпочинку.

Також активно використовуються інформаційно-комунікативні системи дистанційних технологій навчання, що дозволяє оптимізувати процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студентів, завдяки опосередкованій взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі.  

Дані технології характеризуються широким використанням комп’ютерних навчальних програм та електронних підручників, доступних студентові за допомогою глобальної компʼютерної мережі Інтернет. Студенти мають можливість працювати з навчальними матеріалами у такому режимі та обсягах, які підходять для них індивідуально. Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і підсумкової роботи, а також підтримка в усіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння програми дисципліни. Усі навчальні матеріали розміщені на сервері на базі платформи MOODLЕ та доступні для самостійного вивчення (artip-books.in.ua). Через Інтернет є можливість зв’язатися з викладачем, пройти проміжні та підсумкові тести. Такі заходи дають студентам Академії унікальну можливість отримувати знання не виїжджаючи за межі своєї країни, області, міста.

Для поліпшення умов навчання для студентів з особливими потребами впроваджуються сучасні технології навчання: створюються мультимедійні підручники на електронних носіях; використовується мультимедійна техніка та сенсорний поліекран; впроваджуються інтерактивні методи навчання; під час проведення навчальних занять враховуються індивідуальні рекомендації щодо потреб окремих студентів у супроводі навчання. 

Академія рекреаційних технологій і права постійно впроваджує новітні технології навчання та реалізовує їх в освітньому процесі вищої школи.

 

За детальною інформацією звертайтесь за адресою:

43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2.

Тел.: (0332) 28 04 28, 28 01 97

Моб.: 050 98 54 100

Моб.: 067 92 58 235

www.artip.lutsk.ua

E-mail: academrtp@gmail.com

 

Місце знаходження: 

Нові матеріали

Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»
Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"
Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"
"Навчаючись на філфаці, я зрозуміла, що слухати аудіокнигу в маршрутці приємніше, ніж музику", - Ірина Павко про навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка
Інтегроване заняття з ознайомлення з довкіллям, мовленнєвого розвитку, художньої літератури та образотворчої діяльності на тему "Усе моє, все зветься Україна"
Сценарій розваги з патріотичного виховання фізкультурно-музичного напрямку на тему "Козацькі забави"
Методи і форми роботи з розвитку творчих можливостей студентів на занятті з української літератури. Методична робота за творчістю Лесі Українки
Проект Закону "Про повну загальну середню освіту" вже на розгляді у ВР України: яких новацій чекати найближчим часом?
"За рік навчання я переконалася, що ТНПУ – університет високого рівня", - Тетяна Базилевська
Конспект уроку на тему: «Ефективне спілкування». Презентація

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –