Білоцерківський національний аграрний університет

Ректор університету
Даниленко Анатолій Степанович –
академік НААН, доктор економічних наук,
професор.
 
Білоцерківський національний аграрний університет — аграрний науково-освітній центр у м. Біла Церква.
До його складу входять 5 вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, наукові установи (5 науково-дослідних інститутів, 13 науково-дослідних лабораторій, єдиний в Україні Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини, Інститут європейської інтеграції, навчально-науково-дослідний центр), виробничі сільськогосподарські підприємства.
В університеті навчаються 10 тисяч студентів.
Факультети:
 • Агробіотехнологічний.
 • Біолого-технологічний факультет.
 • Факультет ветеринарної медицини.
 • Екологічний.
 • Економічний.
 • Права та лінгвістики.
Технікуми:
 • Технолого-економічний коледж БНАУ.
 • Козелецький технікум ветеринарної медицини БНАУ.
 • Компаніївський технікум ветеринарної медицини БНАУ.
 • Золотоніський технікум ветеринарної медицини БНАУ.
 • Олександрійський технікум БНАУ.
 • Бобринецький технікум ім. В. Порика БНАУ.
 • Тульчинський технікум ветеринарної медицини БНАУ.
 • Маслівський аграрний технікум ім. П.Х. Гаркавого БНАУ.
Форми навчання:
- денна (з відривом від виробництва);
- заочна (без відриву від виробництва);
- екстернат.
Міжнародна співпраця. Університет співпрацює із багатьма зарубіжними країнами над виконанням спільних програм АГФЕД, ТЕМПУС-ТАСІС, РІП, НОУ-ХАУ, НАТО, ДААД, Джікап, Сусфуд, Хопс, Конкордія, Сепс, Зенкенберг, Ойлер, Відродження, Євразія, Фулбрайта, Кохрана тощо.
Бібліотека. Фонди наукової бібліотеки Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Бібліотека) нараховують біля 600 000 примірників навчальної, методичної, наукової літератури: авторефератів дисертацій, наукових праць, монографій, періодичних видань, спеціальних видів науково-технічної літератури українською, російською та іноземними мовами на традиційних та електронних носіях інформації. Бібліотека університету – це розгалужена мережа читальних залів, наукових та навчальних абонементів. В центральному корпусі розташовано читальний зал, відділ обслуговування науковою літературою, сектор міжбібліотечного абонементу, відділ обслуговування художньою літературою, інформаційно-бібліографічний відділ, в якому до послуг користувачів алфавітний,систематичний каталоги та систематична картотека статей.
У вузі функціонує видавництво газети "Університет".
Матеріально-технічна база. До послуг студентів 10 навчальних корпусів, 8 гуртожитків, комп'ютерні класи, під'єднані до мережі Internet, наукова бібліотека (фонди — 550 тис. прим.), санаторій-профілакторій.
Університет має власну поліграфічну базу, де налагоджено випуск підручників, навчальних посібників, монографій, навчально-методичної літератури, збірників наукових праць тощо.
Іногороднім студентам надається гуртожиток.
Контактні дані:
09117, Україна, Київська обл.,
 м. Біла Церква, Соборна пл. 8/1,
 тел.- факс (04563) 5-12-88
 
Підготувала Надія Раківська за матеріалами сайту http://www.btsau.net.ua/uk
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович