Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова

Ректор
Мороз Василь Максимович - 
доктор медичних наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, 
Академік НАМН України, Герой України.
 
Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова засновано в 1921 р.
Національний статус університет набув у 2002 році, в цьому ж році нагороджений почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.
 
 
 
Факультети:
  • Медичний факультет №1.
  • Медичний факультет №2.
  • Стоматологічній факультет.
  • Фармацевтичний факультет.
  • Підготовчий факультет для іноземних громадян.
  • Факультет післядипломної освіти.
Комп’ютерні технології. В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 32 комп’ютерні класи, використовуються 4 канали мережі Іrtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний.
В університеті функціонує 12 наукових шкіл. Наукові дослідження проводяться в трьох напрямках – це "Охорона здоров'я матері та дитини"; "Лікування, діагностика і профілактика хронічних захворювань дорослого населення" та "Розробка і впровадження нових лікувальних засобів та приладів". Також досліджуються питання організації вищої медичної освіти. В наукових дослідженнях приймають участь майже 1000 студентів, об'єднаних науковим студентським товариством. Щороку більше 40 наших студентів стають призерами і переможцями міжвузівських, міжуніверситетських, всеукраїнських предметних олімпіад і студентських наукових конференцій.
Міжнародна співпраця. Університет підтримує творчі зв'язки та співпрацює з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв'язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними фірмами. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 72 міжнародних проектах.
Сьогодні різними формами навчання охоплено більше 1400 іноземних громадян з 56 країн Європи, Азії, Африки, СНД. Щороку університет приймає понад 20-25 делегацій представників посольств, представництв, фірм зарубіжних країн з питань наукового співробітництва і організації навчання іноземних громадян.
Бібліотека. Історія бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова є складовою частиною літопису навчального закладу, яка пройшла з ним складний шлях становлення. Після створення стаціонарного медичного інституту була організована бібліотека на основі фондів бібліотек Одеського, Київського медичних, Вінницького та Полтавського фармацевтичних інститутів. У фонді цінних та рідкісних видань знаходиться багато видань, що є гордістю бібліотеки.
Загальна кількість фонду становить приблизно 512 тис. прим., книговидача - 690 тис. прим., обсяг карткового довідкового апарату складає 2, 5 млн.карток, обсяг електронного каталогу – більше 100 тис. записів.
Дозвілля. Спорт. Університет сприяє розвитку творчих здібностей студентів, створює умови для їх всебічного розвитку. Щороку проводиться по 12-16 виставок студентських робіт художників-аматорів.
В Україні відомі творчі здобутки університетських народних колективів - хорової капели „Надбужанка", ансамблю танцю „Дружба", вокального ансамблю „Візерунки".
Студенти вузу захищають спортивну честь університету на міських, обласних, республіканських і міжнародних змаганнях.
Матеріально-технічна база. В університеті досконала матеріально - технічна і навчально-методична баз, створені центри – нових інформаційних технологій, науково-дослідний, діагностичний; медико-психологічний консультативний центра, навчально-науково-виробничий комплекс – інститут реабілітації інвалідів, навчально-виробничий комплекс – стоматологічна клініка. Вони оснащені сучасним обладнанням, що сприяє поєднанню навчального процесу і наданню медичної допомоги населенню.
Гуртожиток. Здійснюється програма реконструкції студентських гуртожитків по створенню кімнат готельного типу з поліпшеними побутовими вигодами. В планах університету відкриття студентської поліклініки і університетської аптеки.
Контактна інформація:
Адреса університету:
21018, Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56
Тел.: (0432) 57-03-60; факс: (0432) 35-05-63,(0432) 67-02-03
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://www.vnmu.edu.ua/
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ