Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 
Ректор університету
Курок
Олександр Іванович - 
доктор історичних наук, професор,
Заслужений працівник народної освіти України.
Сьогодні Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка утвердився як вищий педагогічний навчальний заклад європейського зразка. Це найстаріший педагогічний навчальний заклад України.

За свою історію університет підготував понад 25 тисяч учителів. 
У ньому навчалися такі видатні особистості: геній світового кіномистецтва О. Довженко, видатний російський письменник, академік С.Сергєєв-Ценський, український письменник і педагог Степан Васильченко, український політичний діяч І.С.Паливода, білоруський поет, перекладач і публіцист Янка Журба та інші відомі діячі науки і культури.
Загальна чисельність студентів університету становить 5100 осіб.
У структурі Глухівського НПУ ім. О. Довженка функціонують
інститути:
  • Навчально-науковий інститут (допрофесійної та післядипломної освіти).
  • Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти.
4 факультети :
  • факультет дошкільної і початкової освіти, 
  • факультет технологічної і професійної освіти, 
  • факультет природничої і фізико-математичної освіти,
  • факультет педагогіки і психології).
21 кафедра університету здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за такими галузями знань: педагогічна освіта, гуманітарні, природничі, фізико-математичні, соціально-політичні науки, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. 
На базі ВНЗ відкрито аспірантуру.


Функціонує професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
У навчальній бібліотеці знаходиться зал рідкісних видань. А це: понад 7 тис. томів психолого-педагогічної, філологічної, природничої, художньої літератури та періодики дореволюційних років видання (середина 18 - початок 20 ст.).
Музей. У закладі також діє історико-педагогічний музей, створений 25 жовтня 2001 року на базі музею історії Глухівського педагогічного інституту. У музеї представлена історія університету, педагогічна, наукова та літературно-мистецька спадщина педагогів та вихованців закладу. Розташований музей в історичному першому корпусі, який є пам'ятником архітектури та історії. У його фондах знаходяться 1 127 одиниць зберігання. Музей прилучається до наукових досліджень, надає допомогу в написанні студентами курсових робіт та наукових статей, проведенні наукових конференцій тощо.
Молодіжний центр. Метою діяльності молодіжного центру є духовний, моральний і фізичний розвиток студентської молоді, задоволення творчих потреб студентів, сприяння суспільно-корисній діяльності молоді та реалізації інших завдань молодіжної політики.
Спорт. Університет має вагомі наукові, мистецькі і спортивні здобутки. Студенти неодноразово ставали переможцями міжнародних і всеукраїнських спортивних змагань.
Матеріальна база. До послуг студентів - сучасні аудиторії, навчально-наукові бібліотеки, зал рідкісної книги, читальні зали, комп'ютерні класи, лінгафонний клас, студентське кафе, спортивні комплекси, найкращі в місті гуртожитки.
 
Контактна інформація:
вул. Києво-Московська, 24, м.Глухів,
Сумська обл., 41400. 
Загальний відділ: (05444) 234-74, 
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://gnpu.edu.ua/gnpu/

 

Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -