Запорізька державна інженерна академія

Ректор - Банах Віктор Аркадійович, доктор технічних наук, професор.
 
Бути попереду в будь-якій справі, йти назустріч новому – «через терени – до зірок» — девіз професорсько-викладацького та студентського складу Запорізької державної академії.
Навчальний заклад заснований в 1959 році як вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту; а з 1976 року – Запорізький індустріальний інститут. 29.08.1994 р. на базі Запорізького індустріального інституту створено Запорізьку державну інженерну академію.
Факультети:
Металургійний факультет (мф).
Факультет економіки та управління (феу).
Факультет будівництва і водних ресурсів (фбвр).
Факультет інформацiйних та електронних технологiй (фіет).
Факультет енергетики та енергозбереження (фее).
Центр безперервної освіти.
Інформаційні пакети випускових кафедр здіа.
Коледжі:
Запорізький гідроенергетичний коледж (ЗГЕК ЗДІА).
Запорізький металургійний коледж (ЗMK ЗДІА).
Академія є потужним науково-дослідним комплексом. 
Важливим кроком на шляху до реального підвищення якості підготовки фахівців було запровадження в ЗДІА кредитно-модульної системи організації навчального процесу як першого етапу на шляху до повного виконання програми приєднання до Європейського освітнього простору за концепцією Болонського процесу.
Підвищення якості підготовки фахівців визначено в академії як пріоритетне завдання, що передбачає впровадження інноваційних технологій навчання, наскрізну комп’ютеризацію та інформатизацію, залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи, отримання теоретичних і практичних знань.
Сучасний ВНЗ не може динамічно розвиватись без бібліотеки, яка працює на основі новітніх інформаційних технологій. Фонд бібліотеки поповнюється підручниками нового покоління з використанням мультимедійних технологій та електронними підручниками.
Сьогодні бібліотека ЗДІА - це сучасний інформаційний заклад, основним завданням якого є забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів відповідно до їх запитів на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів. 
Загальна площа приміщень бібліотеки становить 1209 кв.м. Ресурси бібліотеки представлені у двох видах: традиційному й електронному. Фонд бібліотеки налічує більш ніж 540 тис. примірників книг, періодичних видань, аудіо-, відео-матеріалів, CD-, DVD- дисків та інших видань різними мовами. 
Функціонує видавництво студентської газети "Академія".
Інформаційно-обчислювальний центр діє на правах структурного підрозділу Запорізької державної інженерної академії. Основною метою ІОЦ є організація, керівництво, координація, контроль і здійснення робіт по забезпеченню безперебійного функціонування і розвитку інформаційно-комп’ютерної інфраструктури ЗДІА. В навчальному процесі академії задіяні 30 комп'ютерних класів. Всього в навчальному процесі використовується понад 1000 персональних комп’ютерів.
Академія вже багато років є активним учасником розвитку інформаційних технологій в Запоріжжі. На базі ЗДІА працюють мережева академія CISCO та Microsoft IT Academy. 
Студенти ЗДІА беруть активну участь у житті та діяльності академії через органи студентського самоврядування: Студентський сенат ЗДІА, Студентська рада гуртожитків ЗДІА, Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів ЗДІА. У виховному процесі важливе значення має робота громадських організацій: філософського, політичного клубів, клубу бухгалтерів та аудиторів. Клуб інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" – один із найкращих у місті Запоріжжі.
Студентський центр мистецтв «Port-Arte» (ЗДІА) не має аналогів на території України. Свою роботу студентський центр почав як студентський клуб, в якому були такі творчі колективи як СТЕМ, ВІА, ансамблі народного і бального танцю, а потім був створений центр, який об'єднав усі жанри мистецтва: студентський театр, вокальну студію, шоу-балет, ансамбль сучасного естрадного та бального танців, команду КВК. 
Досягнення студентського та викладацького складу у спорті – це один з успішних напрямків, що розвивається у ЗДІА ще з 60-70 років. Вихованці ЗДІА ставали олімпійськими чемпіонами, срібними призерами олімпіад. Академія надає усім охочим можливість займатися баскетболом, легкою атлетикою, гандболом тощо.
Медичне обслуговування студентів академії здійснюється в обласній студентській лікарні та у медичному пункті академії.
Значний внесок в охорону і зміцнення здоров’я студентів академії робить санаторій-профілакторій, єдиний серед санаторіїв ВНЗ України, що удостоєний вищої категорії, який працює за безперервним графіком. Лікувальний комплекс складається з кабінетів лікарів, маніпуляційного кабінету, інгаляторію, залу лікувальної фізкультури, відділення фізіотерапії.
Академія має 2 студентські гуртожитки на 1280 місць, загальною площею 14850 кв.м., які відповідають паспортним даним та санітарно-технічним вимогам. В гуртожитках створені необхідні умови для проживання, побуту, відпочинку і навчання студентів. Забезпеченість іногородніх студентів, що навчаються у ЗДІА, місцями у гуртожитках стовідсоткова. 
Контактна інформація
 
Контактна інформація:
Запорізька область, 
Запоріжжя, проспект Леніна, 226
69006
Телефони: +38 (061) 212-38-87
Веб-сайт: www.zgia.zp.ua
 
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://zgia.zp.ua/
Місце знаходження: 

Нові матеріали

Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»
Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"
Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"
"Навчаючись на філфаці, я зрозуміла, що слухати аудіокнигу в маршрутці приємніше, ніж музику", - Ірина Павко про навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка
Інтегроване заняття з ознайомлення з довкіллям, мовленнєвого розвитку, художньої літератури та образотворчої діяльності на тему "Усе моє, все зветься Україна"
Сценарій розваги з патріотичного виховання фізкультурно-музичного напрямку на тему "Козацькі забави"
Методи і форми роботи з розвитку творчих можливостей студентів на занятті з української літератури. Методична робота за творчістю Лесі Українки
Проект Закону "Про повну загальну середню освіту" вже на розгляді у ВР України: яких новацій чекати найближчим часом?
"За рік навчання я переконалася, що ТНПУ – університет високого рівня", - Тетяна Базилевська
Конспект уроку на тему: «Ефективне спілкування». Презентація

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –