Запорізька державна інженерна академія

Ректор - Банах Віктор Аркадійович, доктор технічних наук, професор.
 
Бути попереду в будь-якій справі, йти назустріч новому – «через терени – до зірок» — девіз професорсько-викладацького та студентського складу Запорізької державної академії.
Навчальний заклад заснований в 1959 році як вечірній факультет Дніпропетровського металургійного інституту; а з 1976 року – Запорізький індустріальний інститут. 29.08.1994 р. на базі Запорізького індустріального інституту створено Запорізьку державну інженерну академію.
Факультети:
Металургійний факультет (мф).
Факультет економіки та управління (феу).
Факультет будівництва і водних ресурсів (фбвр).
Факультет інформацiйних та електронних технологiй (фіет).
Факультет енергетики та енергозбереження (фее).
Центр безперервної освіти.
Інформаційні пакети випускових кафедр здіа.
Коледжі:
Запорізький гідроенергетичний коледж (ЗГЕК ЗДІА).
Запорізький металургійний коледж (ЗMK ЗДІА).
Академія є потужним науково-дослідним комплексом. 
Важливим кроком на шляху до реального підвищення якості підготовки фахівців було запровадження в ЗДІА кредитно-модульної системи організації навчального процесу як першого етапу на шляху до повного виконання програми приєднання до Європейського освітнього простору за концепцією Болонського процесу.
Підвищення якості підготовки фахівців визначено в академії як пріоритетне завдання, що передбачає впровадження інноваційних технологій навчання, наскрізну комп’ютеризацію та інформатизацію, залучення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи, отримання теоретичних і практичних знань.
Сучасний ВНЗ не може динамічно розвиватись без бібліотеки, яка працює на основі новітніх інформаційних технологій. Фонд бібліотеки поповнюється підручниками нового покоління з використанням мультимедійних технологій та електронними підручниками.
Сьогодні бібліотека ЗДІА - це сучасний інформаційний заклад, основним завданням якого є забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів відповідно до їх запитів на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів. 
Загальна площа приміщень бібліотеки становить 1209 кв.м. Ресурси бібліотеки представлені у двох видах: традиційному й електронному. Фонд бібліотеки налічує більш ніж 540 тис. примірників книг, періодичних видань, аудіо-, відео-матеріалів, CD-, DVD- дисків та інших видань різними мовами. 
Функціонує видавництво студентської газети "Академія".
Інформаційно-обчислювальний центр діє на правах структурного підрозділу Запорізької державної інженерної академії. Основною метою ІОЦ є організація, керівництво, координація, контроль і здійснення робіт по забезпеченню безперебійного функціонування і розвитку інформаційно-комп’ютерної інфраструктури ЗДІА. В навчальному процесі академії задіяні 30 комп'ютерних класів. Всього в навчальному процесі використовується понад 1000 персональних комп’ютерів.
Академія вже багато років є активним учасником розвитку інформаційних технологій в Запоріжжі. На базі ЗДІА працюють мережева академія CISCO та Microsoft IT Academy. 
Студенти ЗДІА беруть активну участь у житті та діяльності академії через органи студентського самоврядування: Студентський сенат ЗДІА, Студентська рада гуртожитків ЗДІА, Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів ЗДІА. У виховному процесі важливе значення має робота громадських організацій: філософського, політичного клубів, клубу бухгалтерів та аудиторів. Клуб інтелектуальних ігор "Що? Де? Коли?" – один із найкращих у місті Запоріжжі.
Студентський центр мистецтв «Port-Arte» (ЗДІА) не має аналогів на території України. Свою роботу студентський центр почав як студентський клуб, в якому були такі творчі колективи як СТЕМ, ВІА, ансамблі народного і бального танцю, а потім був створений центр, який об'єднав усі жанри мистецтва: студентський театр, вокальну студію, шоу-балет, ансамбль сучасного естрадного та бального танців, команду КВК. 
Досягнення студентського та викладацького складу у спорті – це один з успішних напрямків, що розвивається у ЗДІА ще з 60-70 років. Вихованці ЗДІА ставали олімпійськими чемпіонами, срібними призерами олімпіад. Академія надає усім охочим можливість займатися баскетболом, легкою атлетикою, гандболом тощо.
Медичне обслуговування студентів академії здійснюється в обласній студентській лікарні та у медичному пункті академії.
Значний внесок в охорону і зміцнення здоров’я студентів академії робить санаторій-профілакторій, єдиний серед санаторіїв ВНЗ України, що удостоєний вищої категорії, який працює за безперервним графіком. Лікувальний комплекс складається з кабінетів лікарів, маніпуляційного кабінету, інгаляторію, залу лікувальної фізкультури, відділення фізіотерапії.
Академія має 2 студентські гуртожитки на 1280 місць, загальною площею 14850 кв.м., які відповідають паспортним даним та санітарно-технічним вимогам. В гуртожитках створені необхідні умови для проживання, побуту, відпочинку і навчання студентів. Забезпеченість іногородніх студентів, що навчаються у ЗДІА, місцями у гуртожитках стовідсоткова. 
Контактна інформація
 
Контактна інформація:
Запорізька область, 
Запоріжжя, проспект Леніна, 226
69006
Телефони: +38 (061) 212-38-87
Веб-сайт: www.zgia.zp.ua
 
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://zgia.zp.ua/
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ