Київський національний університет будівництва і архітектури

Ректор університету
Куліков
Петро Мусійович –
заслужений працівник освіти України,
лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
доктор економічних наук, професор.
Київський національний університет будівництва і архітектури є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для архітектурно-будівельної галузі. Його авторитет ґрунтується на вдалому поєднанні багатьох традицій, що складалися упродовж більш, як 75 років, та запровадженні нових здобутків вченими університету.
За роки свого існування університет підготував понад 65 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі – близько двох тисяч фахівців для 75 країн світу. 
В вузі впроваджено багатоступеневу систему підготовки фахівців (бакалавр, спеціаліст, магістр).
У Київському національному університеті будівництва і архітектури здійснюється підготовка фахівців з 12 напрямів і 22 спеціальностей. Навчальну роботу проводять шість основних факультетів:
Факультет автоматизації і інформаційних технологій.
Архітектурний факультет.
Будівельний факультет.
Будівельно-технологічний факультет.
Санітарно-технічний факультет.
Факультет геоінформаційних систем управління територіями.
Підготовчий факультет для іноземних громадян.
Факультет і інститут післядипломної освіти.
Профорієнтаційна робота організується факультетом довузівської підготовки.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації в університеті проводиться через аспірантуру та докторантуру.
Напрями, спеціальності, за якими ведеться підготовка фахівців
Мистецтво:
Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво
Менеджмент:
Менеджмент організацій.
Геодезія, картографія та землевпорядкування:
Геодезія;
Землевпорядкування та кадастр;
Геоінформаційні системи і технології.
Комп’ютерні науки:
Інформаційні управляючі системи та технології;
Інформаційні технології проектування.
Інженерна механіка:
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання.
Будівництво:
Промислове і цивільне будівництво;
Міське будівництво та господарство;
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів;
Теплогазопостачання і вентиляція;
Споруди і обладнання водопостачання і водовідведення.
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:
Автоматизоване управління технологічними процесами.
Водні ресурси:
Водопостачання та водовідведення.
Архітектура:
Архітектура будівель і споруд;
Містобудування.
Функціонує видавництво газети «А + Б». Існує музей історії університету.
Бібліотека. Сучасна бібліотека КНУБА – це автоматизований інформаційний центр університету, який підтримує процес освіти та науки в університеті, надаючи доступ до інформаційних ресурсів для отримання знань та пошуку нових ідей.
Фонд бібліотеки складає понад 1 мільйон 110 тисяч примірників надзвичайно широкого діапазону науково-технічної та навчальної літератури, з них – 22 тис. зарубіжної літератури, виданої 11 мовами світу. До послуг користувачів розгалужена мережа 9 спеціалізованих читальних залів на 550 посадочних місць та 5 галузевих абонементів.
Фізкультура і спорт. Для підтримки і розвитку здоров’я студентів, аспірантів і викладачів університет має свій фізкультурно-оздоровчий комплекс, до складу якого входять: 3 спортивні зали, плавальний басейн, тренажерні зали, футбольний стадіон. У спортивному клубі “Зодчий” функціонують секції з 12 видів спорту, а саме: з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, боротьби, важкої атлетики, гімнастики, греблі та ін.

Заняття зі студентами проводять викладачі кафедри фізвиховання, які у минулому самі були відомими спортсменами. Команди студентів посідають призові місця у міських і загальноукраїнських змаганнях. Є серед студентів і чемпіони світу з окремих видів спорту.
Неподалік від Києва на р. Дніпро університет має свій спортивний табір “Будівельник”, який також використовується для оздоровлення і забезпечення дозвілля студентів і викладачів.
Центр культури і дозвілля. Студентство університету живе багатогранним, творчим життям, значне місце в якому посідає художня самодіяльність, спрямована на формування художнього смаку та розвиток духовного світу студента.
З 1958 року  на базі університету працює студія класичного вокалу, яка була і є  дійовим засобом виховання високих естетичних смаків. 
Великим попитом користуються танцювальні студії. Гордістю університету є Народний самодіяльний хор студентів та викладачів КНУБА «Ренессанс».
У вузі працює система паралельного навчання, яка дозволяє студентам одночасно здобути дві вищі освіти.
Гуртожиток. Навчальний заклад забезпечує гуртожитком іногородніх студентів. Є 8 гуртожитків з кімнатами на 2 та 3 особи.
 
Контактна інформація:
Київ-680, 03680
м.Київ, проспект Повітрофлотський, 31
e-mail:
Приймальна комісія КНУБА: тел.248-30-46, 245-46-90
Довідкова служба: тел. 241-55-80
 
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://www.knuba.edu.ua/ukr/
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович