Луцький національний технічний університет

Ректор 
Савчук Петро Петрович -
доктор технічних наук, професор.
 
Луцький національний технічний університет — один з наймолодших технічних університетів України, має IV рівень акредитації.
Факультети:
 • Факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій .
 • Технологічний факультет(ТФ) .
 • Факультет будівництва та дизайну .
 • Факультет екології та приладо-енергетичних систем.
 • Факультет бізнесу (ФБ) .
 • Факультет обліку та фінансів (ФОФ) .
 • Машинобудівний факультет (МБФ) .
 • Навчально-науковий центр післядипломної освіти.
 • Центр технологій дистанційного навчання.
Структурні підрозділи:
 • Луцьке професійно-технічне училище.
 • Технічний коледж.
 • Любешівський технічний коледж ЛНТУ .
 • Ковельський промислово - економічний коледж.
Функціонує  також довузівська підготовка.
В Луцькому НТУ працюють наукові школи, які забезпечують високу якість підготовки висококваліфікованих фахівців:
У навчальному закладі видаються 4 збірники наукових статей та 3 наукові журнали, що внесені до реєстру ВАК України:
Також зареєстровано нові наукові видання: науковий журнал "Логістика: теорія та практика", науковий збірник "Студентський науковий вісник", збірник наукових праць "Перспективні технології та прилади, .науковий збірник “Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві”.
Науково-дослідні лабораторії університету (контролю вакууму та масопереносу, контролю високих температур, цифрової відео мікроскопії, 3D цифрової оптичної мікроскопії) займаються дослідженням новітніх матеріалів, технологій, впровадженням результатів досліджень у навчальний процес та виробництво, впровадженням результатів в комп`ютеризовані системи управління виробництвом, удосконаленням і оптимізацією діючих технологічних процесів на базі сучасних досягнень науки та техніки.
Науково-дослідна робота студентів університету спрямована на активізацію наукової творчості студентів, розвиток їх здібностей, формування основ загальної наукової культури, дослідницьких умінь і навичок, виявлення здібних студентів, які здатні творчо мислити, залучення їх до різних форм наукової діяльності, популяризація їх науково-дослідної роботи. Вони активно беруть участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 87 наукових гуртках, 3 наукових товариствах, публікують наукові статті, тези доповідей. Щороку студенти Луцького НТУ займають близько 20 призових місць у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ турі Всеукраїнського Конкурсу студентських наукових робіт.
Музей. При Луцькому національному технічному університеті функціонує музей історії Луцького національного технічного університету. Тут зібраний ілюстративний матеріал про становлення та розвиток навчального закладу. 
Музей історії  Луцького НТУ є складовою частиною системи навчально-виховної роботи. Він утворений з метою залучення студентської молоді до вивчення історії університету. До пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної роботи залучені викладачі кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства, а також  студенти університету.
Бібліотека. Бібліотека заснована в 1966 р. при Луцькому відділенні загально-технічного факультету Київського автомобільно-дорожнього інституту
Книжковий фонд багатогалузевий, нараховує 255092 примірники навчальної, наукової, довідкової, художньої та іншої літератури. Це книги, брошури, періодичні видання, видані українською, російською та іншими мовами.
Бібліотека обслуговує 9720 користувачів, з них 8792 студентів.
Створена система галузевих читальних залів, працює два абонементи.
Бібліотека ЛНТУ співпрацює з міжнародними благодійними культурно-освітніми та громадськими організаціями і фондами: Американсько-український фонд «Сейбр-Світло», фонд «Відродження», Інститут дослідів Волині та товариство «Волинь» (м. Вінніпег, Канада).

 
Міжнародна співпраця. Все більше студентів, аспірантів, професорів, доцентів, викладачів та співробітників вузу отримують можливість пройти стажування, практику або ж курс навчання за кордоном. 
В ЛНТУ укладено 53 договори про співпрацю з зарубіжними навчальними закладами. 
Для студентів, які володіють іноземними мовами, у вузі створені всі умови для отримання європейського досвіду. Першим етапом для тих, хто володіє англійською або польською мовами є місячна практика в бюро міжнародних обмінів університету «Люблінська Політехніка», Польща. А для тих, хто досконало володіє німецькою – фахова практика на підприємствах, банках і установах округу Детмольд, Німеччина. Це дозволяє адаптуватися до європейського середовища. З 2009 року такою нагодою скористалося 59 студентів.
Другим етапом є семестрове навчання відповідно в університеті «Люблінська Політехніка» або у Вищій школі Оствестфалія Ліппе. За останні 4 роки таке навчання пройшли 90 студентів.
Центр культури і мистецтв. Свою роботу Центр культури і мистецтв спрямовує на проведення громадської та культурно-освітньої роботи, сприяє духовному збагаченню студентської молоді.
За період з 2002 по 2011 рік розпочали свою діяльність 14 колективів художньої самодіяльності, а саме:
 • академічний хор «Барви»;
 • духовий оркестр;
 • оркестр народних інструментів «Троїсті музики»;
 • ансамбль народного танцю «Водограй»;
 • фольклорний колектив «Намисто»;
 • театральна студія;
 • ансамбль бального танцю «Де-Жавю»;
 • квартет бального танцю «Енержи»;
 • клуб любителів поезії;
 • команда КВК «Аж 2 О»;
 • команда КВК «Лівий поворот»;
 • гурт «Брейк-дансу», «Сталеві хлопці»;
 • камерний квартет «Еблівієм»;
 • творчий колектив «Різдвяна пісня»;
Кількість студентів, які беруть участь у художній самодіяльності, становить 140-150 осіб.
Аматорські колективи та окремі виконавці постійно беруть участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях, таких як: «На хвилях Світязя», «Червона Рута», «Золота підкова», «Молодограй», «Шалантух», «Осінні барви», «Різдвяні піснеспіви», «Україна має таланти», «Х-фактор» та інші.
Іногороднім студентам надається гуртожиток.
 
Контактна інформація:
вул. Львівська, 75
м. Луцьк
Волинська обл.
43018, Україна
тел. (0332) 74-61-03
Приймальна комісія Луцького НТУ
Skype: pk.lntu
Телефон: (0332) 74-61-11
 
 
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://lutsk-ntu.com.ua/uk
 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ