Львівська національна академія мистецтв

Ректор академії 
Бокотей Андрій Андрійович – 
Народний художник України, Заслужений діяч мистецтв України, 
академік Академії мистецтв України, професор.
Львівська національна академія мистецтв  — єдиний в Україні державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який готує фахівців образотворчого, декоративно-прикладного та монументального мистецтва, дизайну, реставрації, мистецтвознавства, культурології, менеджменту соціокультурної діяльності. 
Ідея створення у Львові мистецької академії зародилася понад сто років тому, а тому сучасний навчальний заклад є спадкоємцем кращих традицій і надбань художньої освіти, започаткованої у Львові ще в середині 19 ст. 
У структурі Академії – 5 навчальних факультетів:
 • Факультет дизайну.
 • Факультет декоративно-прикладного мистецтва.
 • Факультет образотворчого мистецтва і реставрації.
 • Факультет історії і теорії мистецтва.
 • Факультет підвищення кваліфікації.
 • Крім цього, функціонує факультет у Cевастополі.
Структурні підрозділи:
 • Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
 • Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.
Функціонує підготовче відділення для вступників, науково-дослідний відділ, аспірантура і докторантура.
Міжнародна співпраця. Серед зарубіжних партнерів чимало відомих європейських художніх академій та інститутів у Польщі, Франції, Угорщині, Австрії, Болгарії, країнах Прибалтії, Росії, що особливо актуально в плані європейської освітньої інтеграції. 
Партнерські навчальні заклади:
 • Азербайджан.
 • Білорусія.
 • Болгарія.
 • Вірменія.
 • Греція.
 • Китай.
 • Латвія.
 • Литва.
 • Малайзія.
 • Молдова .
 • Німеччина.
 • Польща.
 • Придністров’я.
 • Росія.
 • Словаччина .
 • Сполучені Штати Америки..
 • Угорщина.
 • Фінляндія.
 • Чехія.

Музей. Музей є не лише місцем збереження творчих праць, але й інформаційним і науково-методичним центром. В експозиції зберігаються різні за формою і матеріалами мистецькі твори випускників різних кафедр Академії. Дипломні роботи (тепер уже експонати музею), виконані в кераміці, склі, дереві, металі, художньому текстилі на високому рівні, мають неабияку мистецьку вартість.
Музей скла. Перший Музей скла у Львові був заснований у 1992 р. відомим українським художником-склярем, ректором Львівської національної академії мистецтв проф. Андрієм Бокотеєм з метою експонування результатів міжнародних симпозіумів гутного скла. Музей скла у цьому приміщенні розпочав свою діяльність у 2006 p., а експозицію, яка зараз функціонує, оновлено і відкрито 19 квітня 2013 р.
Галерея «Пора року». Цілі і завдання галереї “Пори року” Львівської національної академії мистецтв – популяризація здобутків та стимулювання до нових творчих звершень викладачів та студентів ЛНАМ.
Одною із ділянок діяльності галереї “Пори року” становлять обмінні мистецькі виставки, які організовуються в межах підписаних угод про співпрацю між ЛНАМ та іншими навчальними закладами в Україні та закордоном.

Наукова бібліотека. Бібліотека Львівської національної академії мистецтв створена у вересні 1946 року. Фонд бібліотеки становить 84875 примірників.
Близько сотні електронних книг на CD та електронних копій видань містять величезну кількість текстів і репродукцій з історії української та світової культури та мистецтва. Самі назви говорять про наповнення і глибину: «Енциклопедія матеріальної культури», «Давньоруська культура», «Історія мистецтва», «Енциклопедичний словник живопису», «Енциклопедія антикваріату», «Західне мистецтвознавство ХХ ст.», «5555 шедеврів живопису», «5000 шедеврів рисунку», «Романтизм», «Імпресіонізм», «Модерн», «Портрет», «Пейзаж» та інші.
Студентське життя не можна назвати повноцінним, якщо воно обмежене лише навчанням. Студент повинен не тільки здобути професійні знання за обраним фахом, а й збагатитись духовно, підвищити особистий культурний рівень. Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів Львівської національної академії мистецтв створено з метою соціального захисту студентів. Пріоритетні напрямки роботи: соціальний захист, цільові допомоги найбільш незахищеним категоріям, сприяння навчальній діяльності та реалізації творчого потенціалу, допомога у вирішенні конфліктних ситуацій між студентами та адміністрацією академії; створення необхідних умов для проживання та відпочинку; розвиток та підтримання органів студентського самоврядування в гуртожитках; забезпечення належного рівня оздоровлення та лікування молоді.
Всім іногороднім студентам надається гуртожиток.
 
Контактна інформація:
вул. Кубійовича, 38
79011 Львів
Приймальна ректора: тел./факс +38 032 276-14-82
Приймальна комісія: тел. +38 032 243-74-28
 
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://www.lnam.edu.ua/
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович