Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Ректор університету:
Будак
Валерій Дмитрович 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – провідний вищий навчальний заклад півдня України. 21 серпня 2010 року Миколаївському державному університету імені В. О. Сухомлинського надано статус національного. 
У вузі навчається більше 10 тисяч студентів за 14 галузями знань та 33 напрямами підготовки.
У складі університету діють чотири інститути:
фізичної культури та спорту;
історії та права;
педагогічної освіти;
психології та соціального забезпечення.
Шість факультетів:
біологічний;
економіки;
іноземної філології;
механіко-математичний;
розвитку дитини;
філології та журналістики.
Функціонує коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Успішно реалізується концепція ступеневої підготовки спеціалістів: довузівська підготовка – молодший спеціаліст – спеціаліст – магістр – кандидат наук – доктор наук.
У січні 2013р. рішенням Вченої ради МНУ ім. В.О.Сухомлинського бібліотеці вузу надано статус "наукова бібліотека". Особливу цінність представляє її унікальний фонд. У фонді рідкісних видань зберігається література ХVIIІ – поч. ХХ століття. Основну його частину складає література психолого - педагогічного напрямку, а також з філологічних та літературознавчих дисциплін.
Щороку студенти Інституту фізичної культури та спорту стають переможцями у міських і обласних конкурсах у номінації «Кращий спортсмен року». Досягненнями спортсменів вузу пишається вся Україна. На Олімпійських іграх у Пекіні 6 студентів денної форми навчання та 5 випускників інституту достойно представили Україну.
В центрі «Естетика» навчального закладу функціонують творчі гуртки та гуртки за інтересами, де студенти мають можливість продемонструвати свої глибокі системні знання та творчі здібності. Активно працюють і користуються популярністю:
Вокально-естрадний гурт «Стиль».
Гурток бального танцю «Рassion».
«Art-musik studio».
Гурток народного танцю «Веснянка».
Гурток художнього читання «Креатив».
Інтелектуальний клуб «Мега мозок» .
Вокальний гурток "A.Z.".
В університеті функціонують актова зала, спортивний майданчик, гуртожитки. Усі не міські студенти МНУ імені В.О.Сухомлинського, у т.ч. коледжу, забезпечені місцями у гуртожитках.
 
Контактна інформація:
Адреса: 54030, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Нікольська 24
Телефони: (512) 37-88-44; 37-88-38
Сайт: www.mdu.edu.ua  
Підготувала Надія Раківська 
за матеріалами сайту

Популярний ВНЗ