Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Ректор академії 
Чебикін
Андрій Володимирович 
народний художник України,
лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка,
професор, академік, президент Національної академії мистецтв України.
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури  — єдиний в Україні багатопрофільний вищий навчальний заклад художньої освіти, що має академічне спрямування і готує фахівців живопису, скульптури, графіки, театрально-декораційного мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, мистецтвознавства та артменеджменту.
Українська академія мистецтва була заснована 18 грудня 1917 року з ініціативи видатних діячів історії, культури, науки і мистецтва — академіка М. Грушевського, вчених Д. Антоновича, Г. Павлуцького, художників В. Кричевського та інших.
Нині в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури (НАОМА) навчаються понад 1000 студентів, у тому числі значна кількість іноземних. 
Основними структурними підрозділами навчального закладу на сьогодні є факультети:
  • образотворчого мистецтва;
  • архітектури ;
  • теорії та історії мистецтва .
Функціонують аспірантура та асистентура-стажування.
Форми навчання: 
  • денна – за держзамовленням та за контрактом;
  • заочна – лише зі спеціалізації «Мистецтвознавство (теоріята історія мистецтв)».
Свою діяльність бібліотека розпочала водночас із заснуванням Української академії мистецтва в грудні 1917 року. 
Бібліотека обслуговує за єдиним обліком близько 1500 читачів. Книжковий фонд на 1 січня 2012 року складає 162 000 примірників документів, з них 98 000 — з мистецтва. Фонд бібліотеки унікальний: тут є рідкісні видання з архітектури, живопису, графіки та інших видів образотворчого мистецтва, 190 папок фототаблиць колекції В.Щавинського (картини голландських та фламандських майстрів), архітектурні увражі 1860-х років видання, таблиці Брукмана, альбоми картинних галерей світу (Третьяковської, Дрезденської, Уфіцці, Пітті, Музею Прадо та ін.). У фонді зберігається періодика ХІХ – початку ХХ ст. («Аполлон», «Золотое руно», «Старые годы» та ін.). Фонд рідкісних видань нараховує близько 7000 одиниць. 
Наприкінці 2004 року бібліотека, окрім традиційних форм роботи, розпочала впровадження автоматизації основних бібліотечних процесів (комплектування, обробка документів, бібліографія, обслуговування читачів) та формування електронного каталогу. 
Міжнародна співпраця. Встановлені й активно підтримуються дружні взаємини між Академією і мистецькими навчальними закладами та установами зарубіжних країн, зокрема Китаю, Польщі, Росії, Угорщини, Узбекистану та ін. Практикуються відрядження митців-педагогів НАОМА до зарубіжних художніх осередків для викладання навчальних курсів з фахових дисциплін, участі у міжнародних мистецьких симпозіумах, пленерах, конференціях. Організовуються проходження літньої навчально-творчої практики студентів у різних регіонах, частково і в зарубіжних країнах, влаштовуються так звані обмінні художні виставки, у Китаї створена картинна галерея наших художників-педагогів, здійснюються інші заходи. 
В академії навчається чималий контингент громадян з різних країн світу, зокрема Китайської Народної Республіки, з навчальними закладами якої академія тісно співпрацює. 
Навчально-творчі майстерні. Основним принципом виховання художників у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури було й залишається навчання з фаху в індивідуальних навчально-творчих майстернях, які входять до складу випускаючих кафедр. Керівництво майстернями здійснюють видатні митці-педагоги. Перехід студентів до майстерень відбувається після другого курсу, тобто через два роки навчання в Академії.
Академічний щорічник. Результати дослідницьких і науково-методичних праць з питань художньої освіти, історії образотворчого мистецтва, теорії та історії архітектури, реставрації пам’яток культури публікуються в академічному щорічнику «Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці».
Гуртожитки. Навчальний заклад має один гуртожиток. 
Військова кафедра відсутня. 
 
Контактна інформація:
Україна, Київ, 04053,
вул. Вознесенський узвіз, 20
тел/факс: (044) 272 І5 40,
272 14 21, 272 10 48, 272 14 10
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://www.naoma.edu.ua/index.php?lang=ua
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ