Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Начальник Національної академії сухопутних військ

імені гетьмана Петра Сагайдачного

генерал-лейтенант

Павло Петрович Ткачук – 

доктор історичних наук, професор.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного — вищий військовий навчальний заклад Міністерства оборони України, який здійснює підготовку військових фахівців і студентів з вищою освітою за ступенями вищої освіти, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу: молодший спеціаліст, бакалавр та магістр командного, інженерного та гуманітарного фаху для механізованих, танкових, інженерних, ракетних військ і артилерії, артилерійської розвідки а також фахівців виховної роботи та музичного мистецтва.

Фінансування підготовки фахівців у Академії здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням) та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Форма навчання — денна та заочна.

Навчально-виховний процес забезпечує досвідчений науково-педагогічний склад та сучасна навчально-матеріальна база, яка включає понад 200 спеціалізованих аудиторій, навчально-тренувальні та спортивні комплекси і споруди, бібліотеки, польову навчальну-матеріальну базу.

Національна академія сухопутних військ гармонійно поєднує традиції класичної європейської та вітчизняної військової школи, творче застосування сучасного досвіду підготовки військових фахівців передових країн світу, високу динаміку розвитку власної навчально-матеріальної бази і науково-педагогічного потенціалу. Крім того, в навчальний процес активно впроваджується передовий досвід набутий військовослужбовцями вітчизняного війська у зоні проведення антитерористичної операції.

Випускники навчального закладу з честю виконують свій професійний та військовий обов’язок в підрозділах Вітчизняного війська. За мужність та героїзм проявлені під час антитерористичної операції на сході нашої країни понад двісті з них відзначені високими державними нагородами, п'ятеро удостоєно найвищого звання – "Героя України".

До складу Академії входять 4 факультети:

(факультет бойового застосування військ, факультет ракетних військ і артилерії, факультет підготовки спеціалістів із забезпечення військ, факультет підготовки спеціалістів бойового (оперативного) забезпечення), Військовий коледж сержантського складу, Навчально-науковий центр мовної підготовки, Науковий центр Сухопутних військ, навчальні центри та військові частини забезпечення.

Діє ад’юнктура за науковими спеціальностями: 255 — озброєння та військова техніка та 032 – історія та археологія.

 

Дозвілля. Постійно діють гуртки художньої самодіяльності, такі як курсантський хор, диксиленд, команди КВК, танцювальний гурток, клуб “Що? Де? Коли?” тощо.

Систематично проводяться огляди-конкурси художньої самодіяльності курсантських підрозділів. Значна частина творів, які виконуються на таких концертах, створена військовослужбовцями Академії. Представники цих творчих колективів неодноразово ставали лауреатами різноманітних конкурсів і фестивалів.

У години дозвілля курсанти навчального закладу також мають можливість підвищувати рівень своєї фізичної підготовки, займаючись у спортивних секціях, а згодом, у складі збірних команд, захищати честь рідної Академії на різноманітних змаганнях, спартакіадах, турнірах. За роки існування навчального закладу тут було підготовлено велику кількість майстрів і кандидатів у майстри спорту, які сьогодні є гордістю Академії.

                        

 
            
 


Спорт. У житті військовослужбовців Академії фізична підготовка та спорт займає особливе місце. На протязі року офіцери,

 

курсанти,  солдати та військовослужбовці військової служби за контрактом регулярно займаються ранкової фізичною зарядкою, спортивно-масовою роботою, а також з ними проводяться планові навчальні заняття та спортивні змагання різних рівнів (першість підрозділу, факультету, Академії), спортивні свята та вечори. Фізична підготовка та спорт є основою навчання та виховання військовослужбовців в Національній академії сухопутних військ. Фізичне виховання і спорт є запорукою здоров’я військовослужбовців Академії.

Міжнародне військове співробітництво. Усвідомлюючи всю


важливість міжнародного військового співробітництва для розвитку навчального процесу, командування Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного приділяє значну увагу цьому напряму діяльності.

Важливим напрямом міжнародного військового співробітництва, який сприяє вдосконаленню підготовки офіцерських кадрів, є навчання та стажування за кордоном керівного складу, науково-педагогічних працівників і курсантів Академії: Швеції, Норвегії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Польщі тощо.

     

Їдальня. Функціонує курсантська їдальня, в якій є все для того, щоб приймання їжі приносило військовослужбовцям не лише фізіологічне, але й естетичне задоволення, сприяло прищепленню майбутнім офіцерам належної культури поведінки в побуті.

 

Контактні дані:

79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32.

телефон/факс (приймальна): +380 (32) 238-43-34

телефон (оперативний черговий): +380 (32) 258-44-00

електронна пошта: mail@asv.gov.ua

 

Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Ректор університету 
Губерський
Леонід Васильович -