Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 
Ректор університету - 

Амосова Катерина Миколаївна,
член-кореспондент НАМН України,
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця є головним закладом з питань навчально-методичної роботи в системі вищої медичної освіти України, координатором робіт з реалізації засад Болонського процесу серед ВМНЗ України. 
В Університеті навчаються понад 13 тисяч студентів, аспірантів, клінічних ординаторів, магістрів, лікарів (провізорів) інтернів, у тому числі близько 1200 іноземних громадян з 58 країн світу. 
За час свого існування університет підготував понад 85 тисяч лікарів та провізорів.
Уперше в історії вищої медичної освіти України випускники навчального закладу 2011 року отримали додатки до диплому міжнародного зразка – Diploma Supplement. 
Високий рівень підготовки фахівців забезпечується потужним кадровим потенціалом, інноваційними технологіями організації та здійснення навчально-виховного процесу, інтеграцією освітньої, наукової та лікувальної діяльності, широкою міжнародною співпрацею, сучасною матеріально-технічною базою, формуванням активної громадянської позиції. 
12 факультетів:
Медичний факультет (№1, №2, №3, №4)
Стоматологічний факультет.
Фармацевтичний факультет.
Медико-психологічний факультет.
Факультет підготовки лікарів для Збройних сил України 
Факультет підготовки іноземних громадян.
Faculty on training foreign citizens.
Факультет підвищення кваліфікації.
Факультет післядипломної освіти.
Інститути:
Інститут проблем патології.
Інститут імунології та алергології.
Інститут гігієни та екології.
Функціонують підготовчі курси, Медичний коледж університету.
Підготовка фахівців вищої кваліфікації проводиться через докторантуру, аспірантуру та інституцію здобувачів. На сьогодні докторантура відкрита з 14 медичних, аспірантура – з 43 спеціальностей.
Фонди бібліотеки вузу становлять понад 1,5 млн. різних видань: від творів ХІІ-XVII ст. до найновіших публікацій 35 мовами світу.
Основою всієї багатогранної діяльності бібліотеки служать унікальні книжкові фонди. Бібліотека комплектується всіма українськими виданнями, отримує обов'язковий примірник авторефератів дисертацій, які захищались в Україні, веде міжнародний книгообмін з 32 науковими установами з 17 країн світу.
Музеї університету:
Музей історії університету
Музей кафедри анатомії людини
Зоологічна колекція кафедри біології
Музей мікроскопів кафедри гістології та ембріології
Ембріологічний музей кафедри гістології та ембріології
Портретна галерея видатних вчених
Активно працює профспілка студентів ім. О.О. Богомольця. Функціонує видання газети "Медичні кадри".
За досягнення високих показників у навчанні та виконанні науково-дослідної та громадської роботи студентам медичного університету надаються переваги та соціальні пільги в межах повноважень навчального закладу:
призначення стипендій Президента;
отримання премiй Київської міської державної адміністрації, Студентської профспілкової асоціації м. Києва;
отримання безкоштовних та пiльгових путiвок у профспiлцi студентiв до спортивно-оздоровчих таборів, пансіонатів, будинків вiдпочинку;
вiдвiдування театрiв, концертiв, інших культурно-освiтнiх закладів за рахунок профспiлкових коштiв;
пріоритетне право розподілу до аспірантури, магістратури, клiнiчної ординатури та вибору місця працевлаштування;
направлення на стажування за кордон тощо.
Невід’ємною частиною Національного медичного університету імені О.О. Богомольця є – студентське містечко, до складу якого входить 7 гуртожитків, 12 студентських їдалень та кафетеріїв, спортивний комплекс, санаторій-профілакторій на 75 місць та база відпочинку в Кончі-Заспі на 407 місць.
 
Контактна інформація:
01601, м. Київ, 
бульвар Т.Шевченка,13. 
Телефон (044) 234-40-62. 
Телефакс (044) 234-92-76. 
 
Адреса приймальної комісії:
проспект Перемоги,34.
Тел.: (044) 454-49-83, 454-49-49
Веб-сайт:
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://nmu.ua/
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович