Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ректор університету 
Рижков
Сергій Сергійович – 
доктор технічних наук, професор.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – провідний вищий навчальний заклад в Україні, що готує фахівців для суднобудівної і суміжних галузей промисловості і народного господарства. Сьогодні до складу університету входять: 9 інститутів, 2 факультети, багатопрофільний Морський ліцей, філія у м. Херсоні, відділення та навчально-консультаційні пункти у 3 містах України. У НУК навчаються понад 12 тисяч студентів за 26 напрямами та 30 спеціальностями.
Форми навчання: денна та заочна (заочно-дистанційна), екстернат; на місця державного замовлення та за кошти юридичних та фізичних осіб.
Склад університету.
Інститути:
Інститут комп’ютерних та інженерно-технологічних наук.
Машинобудівний інститут.
Інститут автоматики та електротехніки.
Гуманітарний інститут.
Кораблебудівний інститут.
Інженерно-економічний факультет.
Інститут заочної та дистанційної освіти.
Центр довузівської підготовки.
Інститут післядипломної освіти.
Факультети:
Факультет економіки моря.
Факультет екологічної та техногенної безпеки.
Підготовчий факультет.
Філії університету:
Херсонська філія НУК.
Первомайський політехнічний інститут.
Феодосійський політехнічний інститут.
Навчально-консультаційні пункти в м. Києві та м. Токмаку.
Термін навчання: денна форма: бакалавр – 4 роки; спеціаліст, магістр – 5,5 років; заочна форма: бакалавр – 4,5 роки; спеціаліст, магістр – 5,5-6 років.
Бібліотека. Бібліотека НУК розташована в чотирьох навчальних корпусах, загальна площа 2 227 м2, до послуг користувачів 6 абонементів, 7 читальних залів на 304 посадкових місця, в тому числі Електронний читальний зал та читальний зал для роботи з дипломними проектами.
Цінним надбанням бібліотеки є фонд рідкісних видань, який складає 2 692 назви, особливу цінність становлять видання XVIII - поч. ХІХ ст., серед яких і колекція морських збірників (570 прим.), перший з них датовано 1848 р., "Морские записки или Собрание всякого рода касающихся вообще до мореплавання сочинений и переводов" (1800р.), "История русского флота. Период Азовский" (1864 р.), "Всеобщая история о мореходстве" (1811 р.), "Регламент государя Петра Великого об управлении адмиралтейства и верфи" (1780 р.).
Сучасний етап розвитку бібліотеки характеризується впровадженням нових інформаційних технологій, освоєнням АБІС "УФД/Бібліотека", веденням з 1998 року електронного каталогу, який налічує 86 тис. назв.
За ініціативою бібліотеки НУК у 2002 р. була створена Корпоративна система бібліотек ВНЗ м. Миколаєва, до складу якої входять 6 бібліотек провідних ВНЗ міста. 
Музей. Функціонує музей національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Міжнародна співпраця. Університет підтримує широкі міжнародні зв’язки з багатьма країнами світу (Росія, Норвегія, Німеччина, Китай, Франція, Голландія, США, Іран, Нігерія та інші), проводить навчання іноземних студентів, виконує спільні наукові розробки, за кордоном підвищують кваліфікацію провідні фахівці університету та аспіранти, проходять навчання студенти.
Студентський Парламент. В університеті працює студентський Парламент, студентське телебачення. Студентський Парламент Національного Університету імені адмірала Макарова створив Академію студентського Парламенту , що дає можливість кожному , хто має потенціал та бажання, працювати , проявити себе у активній громадській діяльності.
Члени студентського Парламенту, що вже 3 роки успішно представляють університет на всеукраїнському  та міжнародному рівнях і мають неабиякий досвід роботи у сфері самоврядування , залюбки допоможуть новим активістам знайти своє власне місце у Студентській Республіці.
Газета “НУКINFO”. Ідея створення студентської газети “НУКINFO” знайшла свій початок на третій рік існування студентського парламенту. Проект реалізовано виключно силами студентів, чим вони самі і пишаються.
Студентське містечко. Університет має п'ять навчальних корпусів, серед яких відновлене студентське містечко в зеленій зоні півострова між річками Інгул і Південний Буг, два фізкультурно-оздоровчих комплекси, два студентських гуртожитки і два житлових будинки, у яких створені умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культури, наукового й інтелектуального розвитку, відпочинку і заняття особистими захопленнями всього 12-тисячного колективу. Безпосередньо на березі Чорного моря в курортних місцях області (у м. Очакові й у селищі Коблево) знаходяться комфортабельні університетські оздоровчі зони відпочинку, у яких студенти і співробітники університету можуть улітку провести незабутні дні і відпочити.
 
Контактна інформація:
54025, м. Миколаїв,
пр. Героїв Сталінграда, 9
Телефони: (0512) 37-05-80,
42-46-52, 47-97-47.
Підготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://www.nuos.edu.ua/
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ