Одеська національна морська академія

Ректор академії
Михайло Валентинович Міюсов – 
доктор технічних наук, професор.
 
Одеська національна морська академія – провідний навчальний, науковий та методичний центр, який визначає філософію, стратегію і шляхи розвитку морської освіти в Україні. За нових економічних умов основним завданням академії залишається забезпечення конкурентоспроможності випускників на вітчизняному та світовому ринках праці завдяки високим стандартам якості підготовки моряків, виконанням усіх міжнародних і національних вимог, урахування в навчальних програмах найбільш вибагливих претензій провідних судновласників світу.
За роки незалежності України Одеська національна морська академія відкрила нові спеціальності та створила мережу відокремлених структурних підрозділів, зокрема у містах Маріуполь та Ізмаїл. Професорсько-викладацький склад академії постійно працює над вдосконаленням організації та змісту навчального процесу. 
Факультети: 
 • Судноводійний факультет;
 • Факультет морських перевезень та технологій;
 • Судномеханічний факультет;
 • Факультет автоматики;
 • Факультет електромеханіки та радіоелектроніки;
 • Факультет морського права та менеджменту;
 • Навчальний відділ по роботі з іноземними студентами (НВРІС).
Відокремлені структурні підрозділи:
 • Азовський морський інститут;
 • Ізмаїльський факультет;
 • Морехідний коледж технічного флоту ОНМА;
 • Морехідне училище ім. О.І. Маринеска ОНМА.
Функціонує аспірантура та докторантура.
Міжнародна співпраця. Сьогодні особливе місце у роботі Одеської національної морської академії посідає співробітництво з іноземними партнерами – морськими навчальними закладами, науковими та науково-технічними інститутами, судноплавними та крюїнговими компаніями, а також підвищення якості навчального процесу і приведення його до міжнародно-визнаних норм.
Усі випускники, крім диплому про вищу освіту, одержують робочі дипломи та сертифікати, які дозволяють займати командні посади на суднах у будь-якій судноплавній компанії світу.
Рівень підготовки фахівців академії відповідає вимогам Міжнародної морської організації (ІМО). ОНМА підтримує постійні контакти з Міжнародною морською організацією при ООН (Лондон, Великобританія). Академія розробила ряд документів від України для ІМО і приймає участь у роботі сесій її Комітетів та Підкомітетів. Професори та викладачі академії приймають участь у роботі Міжнародної морської організації як компетентні особи (експерти).
Діяльність Одеської національної морської академії здобула широке міжнародне визнання. Групою експертів Міжнародної морської організації у 1996 році (місія з оцінки та планування потреб у межах інтегрованої програми технічного співробітництва) проведено експертизу підготовки кадрів плавскладу в ОНМА. Експерти дали високу оцінку якості підготовки фахівців плавскладу суден морського та річкового флоту.
У жовтні 2000 року на базі Одеської державної морської академії було відкрито відділення Морського інституту Великобританії, що стало великою подією для морського співтовариства України. Морський інститут Великобританії (МІВ) – одна з найбільш відомих, авторитетних і активних громадських організацій у сфері морського судноплавства.
Підготовка іноземних студентів. Одеська національна морська академія була й наразі залишається єдиним навчальним закладом, який готує кваліфіковані кадри для роботи на суднах морського транспорту іноземних країн. Сьогодні в академії навчаються 245 іноземних громадян з 31 країни.
За період з 1950 по 2009 роки академію закінчили понад 1000 осіб з 86 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки, у тому числі – з країн близького зарубіжжя Російської Федерації, Молдови, Грузії та інші.
З 01 січня 1999 р. працює підготовче відділення для іноземних студентів. Основним завданням підготовчого відділення є адаптація іноземних громадян в академії, вивчення російської та української мов у обсязі, достатньому для подальшого навчання за вибраною спеціальністю. Освіта є одним з найважливіших елементів гуманітаризації суспільних відносин між різними державами. Тому інтернаціоналізація міждержавних відносин передбачає мобільність студентів та викладачів і міграцію студентів з метою отримання освіти у різних державах.
Матеріально-технічна база. Академія має сучасну матеріально-технічну базу, надсучасні морські тренажери, велику бібліотеку, унікальне навчально-вітрильне судно "Дружба".
Спорт. В академії створені всі умови для заняття фізичною культурою та спортом: басейн олімпійського класу, спортивно-тренажерний зал, спортивні секції та водна станція у повному розпорядженні курсантів та студентів.
 
Контактні дані:
вул. Дідріхсона, 8,
м. Одеса, 65029, Україна
 
Підготувала Раківська Надія за матеріалами сайту http://www.onma.edu.ua/ 
 
Місце знаходження: 

Нові матеріали

МОН визначило роботу інституційного аудиту, який замінить атестацію шкіл
Підстави для першочергового зарахування в 1-й клас
Уряд виділив 1 млрд грн на інтернетизацію та комп'ютеризацію українських шкіл
В Києві та Харкові відкриють два бізнес-інкубатори
Служба в резерві, або Як можна вчитися в університеті та служити в армії одночасно
Методична розробка «Продуктивність праці та шляхи її підвищення на промисловому підприємстві»
Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»
Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"
Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"
"Навчаючись на філфаці, я зрозуміла, що слухати аудіокнигу в маршрутці приємніше, ніж музику", - Ірина Павко про навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович