Полтавська державна аграрна академія

Ректор
Аранчій Валентина Іванівна – 
кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту.
 
Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, осередок науки, освіти і культури на Полтавщині, що має давню історію й перевірені часом педагогічні традиції. 
Нині ПДАА – це сучасний багатопрофільний науково-освітній комплекс з усіма елементами ступеневої та післядипломної освіти, що є складовою частиною європейського освітнього простору відповідно до вимог Болонської декларації. У складі академії функціонує 6 інститутів:
 • Інститут післядипломної освіти та дорадництва.
 • Навчально-науковий інститут економіки та бізнесу.
 • Навчально-науковий аграрно-інженерний інститут.
 • Навчально-науковий інститут тваринництва і ветеринарної медицини.
 • Навчально-науковий інститут інформаційних та інноваційних освітніх технологій.
 • Науково-дослідний інститут агрономії.
7 факультетів:
 • Факультет економіки та менеджменту.
 • Факультет обліку та фінансів.
 • Факультет агротехнологій та екології.
 • Факультет інженерно-технологічний.
 • Факультет ветеринарної медицини.
 • Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
 • Підготовчий факультет для іноземних громадян.
 7 технікумів і коледжів, центр довузівської підготовки.
У навчально-науково-виробничому комплексі навчається понад 14 тисяч студентів, із яких близько 50% студентів навчається за рахунок державного бюджету.
Бібліотека. Сучасний бібліотечно-інформаційний сервіс ставить на перше місце користувача як центральну постать, навколо якої концентрується вся увага. Необхідність виховання та розвитку особистості в кожному представникові молодого покоління накладає на бібліотеку додаткову відповідальність за формування навиків інтелектуальної праці, творчого розвитку внутрішнього світу студента, виховання почуття гордості за навчальний заклад, де він здобуває вищу освіту.
Бібліотека академії обслуговує студентів, професорсько-викладацький склад, аспірантів, учбово-допоміжний склад, слухачів курсів, які проводить академія, ліцеїстів ліцею, що функціонує при академії, студентів підготовчого відділення для іноземних громадян, студентів Інституту післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, а також користувачів з інших закладів освіти та організацій.
 • Загальна площа бібліотеки 898,1 кв. м. Книгосховищ 7, площа 451,5 кв. м; 4 пункти видачі літератури площею 262,5 кв.м.
 • Загальний бібліотечний фонд 420855 примірників.
 • Навчальної літератури – 185995 примірників;
 • Наукової літератури – 158993 примірників;
 • Художньої літератури – 26290 примірників.
Міжнародна діяльність. Широкі й міцні міжнародні зв'язки академії дають студентам можливість пройти ознайомчу закордонну практику або стажування у 16-ти країнах світу. Стипендіальні кошти, що їх отримують студенти під час таких практик чи стажувань, у декілька разів перевищують сумарну вартість навчання студента за контрактом  в академії.
Крім того, магістри вузу мають можливість отримати паралельно з українським дипломом ще й європейські дипломи державного зразка.
Журнал. Академія є засновником науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», який видається з 1998 року і затверджений ВАК України як фахове видання з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних і технічних наук. Журнал включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Спорт. Для зміцнення здоров'я та поліпшення спортивних досягнень студенти академії постійно відвідують атлетичний зал, де на сучасних тренажерах підвищують майстерність спортсмени різної кваліфікації: волейболісти, футболісти, майстри академічної греблі та ін.
В академії плідно працює секція веслування на байдарках і каное. 
Викладачі кафедри займаються тренерською роботою в позанавчальний час. Студенти відвідують секції за інтересами з великим натхненням і самовідданістю (футбол, баскетбол, настільний теніс).
Майже всі факультети академії щорічно беруть участь у проведенні спортивних вечорів. Ці яскраві заходи є показниками тієї спортивно-масової роботи, яка проводиться в академії. До участі в них залучаються студенти як початкових курсів, так і випускники. 
Спортивно-оздоровчий табір. Щорічно влітку викладачі кафедри працюють у спортивно-оздоровчому таборі. У мальовничому місці, розташованому на березі річки Ворскла, студенти не тільки проходять навчальну практику, а й покращують свою фізичну форму у змаганнях із плавання, міні-футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону.
Студентське містечко. На території студентського містечка, розташованого неподалік від центру міста, до послуг студентів - 5 навчальних корпусів, 6 гуртожитків, дискотека, студентський бар «Еней», інформаційний центр, їдальня, 4 буфети, спортивні й тренажерні зали, 2 спортивні майданчики, медичний пункт, віварій. Територія студентського містечка огороджена та оснащена зоною вільного доступу до мережі Інтернет Wi-Fi.
Контактна інформація:
36003, м. Полтава,
вул. Сковороди, 1/3.
тел.+380 532 500273
факс +380 532 500273
 
Підготувала Надія Раківська за матеріалами сайту http://www.pdaa.edu.ua/
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –