Рівненський державний гуманітарний університет

Ректор університету 
Постоловський
Руслан Михайлович – 
кандидат історичних наук, професор
Рівненський державний гуманітарний університет - багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою із гуманітарних, культурно-мистецьких, природничих, економічних та інших напрямків; провадить фундаментальні та прикладні наукові дослідження; є провідним науково-методичним центром; сприяє поширенню наукових знань. Форми навчання: 
 • денна,
 • заочна,
 • екстернат,
 • магістратура.
До структури університету входять:
Інститути:
 • Інститут мистецтв,
 • Інститут психології та педагогіки.
Факультети:
 • Факультет документальних комунікацій і менеджменту.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет української філології.
 • Історико-соціологічний факультет .
 • Факультет математики та інформатики.
 • Фізико-технологічний факультет.
 • Педагогічний факультет .
 • Психолого-природничий факультет .
 • Музично-педагогічний.
 • Художньо-педагогічний.
 • Факультет музичної творчості.
Ректорат університету постійно дбає про якісний набір студентів на навчання, а також значну увагу приділяє довузівській підготовці. 
Щороку в закладі підтримується значний конкурс абітурієнтів, який на сьогодні становить близько 6 осіб на одне місце.
Збірники. В університеті видається 8 збірників наукових праць викладачів. 
Одним із важливих підрозділів університету є наукова бібліотека, заснована в 1945 р. До послуг користувачів 3 читальні зали, 4 абонементи та інші структурні підрозділи бібліотеки. Для успішного навчання та науково-дослідної роботи бібліотека володіє більш як півмільйонним книжковим фондом, функціонує повнотекстова нормативно-правова база даних, електронний каталог, здійснюється пошук в мережі Інтернет.
В останні роки посилюються міжнародні зв'язки університету, який співпрацює з навчальними закладами, культурними центрами, громадськими організаціями, об'єднаннями українців зарубіжних країн: Польщі, Італії, Німеччини, Македонії, Росії, Білорусі й Австрії. Університет має тісні зв'язки з Національним університетом та культурно-молодіжним центром м. Скоп'є (Македонія), Національними Варшавським і Мінським університетами, підтримує творчі відносини з молодіжним центром у м. Віко-Екуенсе (Італія). Університет є співорганізатором міжнародного молодіжного фестивалю "Древлянські джерела", міжнародного слов'янського фольклорного фестивалю "Коляда", міжнародного фестивалю духової музики "Сурми". Налагоджено зв'язок із центром Міжнародного фонду "Відродження".
Дозвілля. На основі традиції українського народу і досягнень світової культури впроваджується нова система національного виховання молоді. Приділяється велика увага інтелектуально-творчому розвитку студентів. В університеті проводяться фестивалі, КВК, брейн-ринги, олімпіади, конференції, круглі столи, диспути. Окремі факультети видають студентські газети.
Нові технології навчання. Навчальний заклад має значний авторитет в Україні. Колектив РДГУ зосереджує свої зусилля на впровадженні нових технологій навчання, зміцненні навчально-матеріальної бази і наукового потенціалу, щоб стати в один ряд із класичними університетами.
Матеріальна база. У Рівненському державному гуманітарному університеті розвинута соціально-культурна інфраструктура, яка має сучасне оснащення і складається з трьох концертних і одного спортивного залів, студії звукозапису, стадіону, спортивних майданчиків, семи гуртожитків, профілакторію, медпункту, студентського кафе, буфетів і побутових служб.
 
Контактна інформація:
вул. С.Бандери,12
м.Рівне
Тел.: 22-41-43
E-mail: rshu@edu.ua 
Підготувала Надія Раківська 
за матеріалами сайту http://www.rshu.edu.ua/

 

Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович