Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки –

Ректор університету
Коцан
Ігор Ярославович -
доктор біологічних наук (2001),
професор (2004).
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки – один із найстаріших навчальних закладів Волині, який продовжує освітянські, просвітницькі традиції, започатковані у ХVІІ столітті братською школою. Девіз університету – „Наукою переможемо” .
СНУ імені Лесі Українки має IV рівень акредитації та здійснює підготовку близько 15 тис. студентів за 48 спеціальностями, що дає змогу майже повністю забезпечити відповідними кадрами Волинську та сусідні області.
Факультети:
 • Факультет психології.
 • Історичний факультет.
 • Хімічний факультет.
 • Біологічний факультет.
 • Математичний факультет.
 • Юридичний факультет.
 • Факультет міжнародних відносин.
 • Фізичний факультет.
 • Географічний факультет.
Інститути:
 • Інститут фізичної культури і здоров’я
 • Інститут соціальних наук
 • Педагогічний інститут
 • Інститут мистецтв
 • Інститут економіки та менеджменту
 • Інститут іноземної філології
 • Інститут філології та журналістики
Функціонує також:
 • Навчально-науковий центр післядипломної освіти.
 • Підготовче відділення.
 • Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Міжнародна співпраця. Пріоритетним напрямком роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є налагодження тісних контактів із зарубіжними навчальними закладами. Укладено договори про співпрацю з університетами Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Китаю. Партнерами СНУ є понад 20 знаних вищих навчальних закладів світу, серед яких такі славетні школи, як Варшавський університет, Університет імені Марії Складовської-Кюрі (Польща), Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (Росія), Інститут дослідів Волині (Канада), Інститут Ґете (Німеччина) і т.і. Це дає можливість викладачам та студентам університету проходити наукові стажування, мовну практику у навчальних закладах-партнерах. Щороку викладачі, студенти та аспіранти беруть участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах та симпозіумах у США, Франції, Норвегії, Швейцарії, Великобританії, Канаді. 
Студентське самоврядування в університеті має такі гілки:
 • студентський профком;
 • студентські ради на факультетах і в гуртожитках;
 • студентське наукове товариство.
Бібліотека. За свою більш ніж 60-річну історію бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки стала однією з найбільших в області. На сьогодні це сучасний навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ університету.
Книжковий фонд книгозбірні – це понад 740 тисяч навчальної, наукової, науково-популярної, художньої та довідкової літератури, рідкісної книги, монографій і періодичних видань зі всіх галузей знань; традиційні навчальні видання доповнюють електронні матеріали. 

Студентські клуби. В інституті філології та журналістики успішно діє студентський клуб „Прометей”, який пропагандує загальнолітературні, культурні цінності та проводить профорієнтаційну роботу серед молоді щодо вступу на філологічні спеціальності.
Політологічний клуб вже понад два роки функціонує на історичному факультеті як одна з форм студентського самоврядування. 
Діяльність волонтерського клубу „За покликом серця”, створеного у 1999 році викладачами й студентами факультету, спрямована на розвиток соціальних інститутів, допомогу знедоленим та соціально вразливим категоріям населення, особливо неповнолітнім і молоді.
Дозвілля. Спорт.
Творчі колективи: 
 • Школа східного танцю «Аміра».
 • Квартет „Акорд”.
 • Тріо бандуристок "Дивоструни".
 • Ансамбль народних інструментів "Джерела".
 • Студентський Клуб сучасного бального танцю "СК - ДЕНС".
 • Ансамбль сучасного танцю "Аванте".
 • Фольклорний ансамбль „Розмай”.
 • Оркестр барабанщиць СНУ.
Функціонує молодіжний спортивний клуб університету.
Музеї. Створений у 2001-2002 роках Музей історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки дає можливість показати еволюцію закладу від часу його створення у 1946 році учительського інституту – першого вищого навчального закладу на Волині – до нині діючого класичного університету.
Гордістю СНУ є музей Лесі Українки, відкриття якого стало значною подією у культурному житті Волині. У чималій залі розміщено понад тисячу рідкісних експонатів, зібраних не одним поколінням викладачів і студентів.
Музей спортивної слави було створено у 1994 році на честь 25-річчя факультету фізичного виховання. Кубки та медалі, грамоти і дипломи – все це відображає здобутки наших спортсменів, серед яких чимало учасників Олімпіад, чемпіонів світу та Європи, призерів і переможців Спартакіад із різних видів спорту.
На базі історичного факультету функціонують музей археології та кабінет-музей етнографії Волині й Полісся. В музеї археології, відкрито в 1977 році, знайшла відображення стародавня історія нашого краю, Тут представлені експонати багатьох епох від кам’яного віку до пізнього середньовіччя. В експозиції музею етнографії – понад 400 експонатів: знаряддя праці та інші предмети побуту.
Благодійний фонд "Освітній фонд імені Лесі Українки". Головна мета діяльності фонду – фінансова та організаційна підтримка вузу.
Газета. Навчальний заклад видає газету «Наш університет».
Матеріальна база. Університет розміщується у 15 будівлях і спорудах. Це навчальні корпуси, спорткомплекс, агробіостанція, археологічний музей, музей Лесі Українки, музей ВНУ імені Лесі Українки, музей етнографії Волині та Полісся, студентські гуртожитки (6 корпусів), редакційно-видавничий відділ „Вежа”, бібліотека, лікувально-реабілітаційний центр і санаторій-профілакторій; на озері Світязь розміщена база практик – табір „Гарт”. 
 
Контактна інформація:
Україна, 43025
м. Луцьк 
просп. Волі, 13;
тел./факс: +38(0332) 72-01-23
Піготувала Надія Раківська
за матеріалами сайту http://eenu.edu.ua/uk  
 
 
 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –