Таврійський державний агротехнологічний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет
Кюрчев Володимир МиколайовичРектор 
Кюрчев Володимир Миколайович – 
доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник освіти України.
 
Якщо спитати мелітопольців, де знаходиться найкрасивіша історична будівля міста – Вам обов’язково вкажуть на Таврійський державний агротехнологічний університет, який величаво розмістився у самому центрі міста на головному проспекті.
Таврійський  державний агротехнологічний університет (ТДАТУ)  – це регіональний університетський центр iv рівня акредитації,   до складу якого входять: 
• коледжі (Бердянський, Василівський, Мелітопольський, Новокаховський, Ногайський, Оріхівський); 
• виробничі структури південно-східної України та науково-дослідні інститути (механізації землеробства півдня України; агротехнологій та екології; соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва Півдня України; зрошувального садівництва); 
• Навчально-науковий інститут загальноуніверситетської підготовки;
• Інститут післядипломної освіти і дорадництва.

ТДАТУ був неодноразово успішно представлений на міжнародних та Всеукраїнських виставках, презентаціях, різноманітних освітянських форумах і нагороджений найпрестижнішою нагородою Гран-Прі «Лідер вищої освіти України» (єдиний серед вищих навчальних закладів Запорізької області і серед аграрних ВНЗ України), рейтинговою відзнакою та дипломом «Лідер галузі», Гран-Прі «Лідер наукової діяльності», золотою медаллю у номінації «Розробка та упровадження сучасних засобів навчання» дві золоті медалі та Дипломи VIР рівня.

Таврійський державний агротехнологічний університет починає свою історію з 1874 року як реальне училище. У 1932 році  у Мелітополі був створений вищий навчальний заклад, який став основою університету.

Студенти ТДАТУ навчаються за 14 акредитованими спеціальностями на 5 факультетах:

·   механіко-технологічний факультет,

·   енергетичний факультет,

·   факультет економіки та бізнесу,

·   факультет інженерії та комп’ютерних технологій,

·   факультет агротехнологій та екології.

Закінчивши університет та отримавши диплом про вищу освіту, випускники можуть працювати на таких посадах за спеціальностями:

АГРОІНЖЕНЕРІЯ

Інженер; інженер-конструктор; інженер-технолог; інженер-діагност; керівник виробничого підрозділу; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Спеціаліст з обслуговування енергетичних мереж і систем; інженер-маркетолог з продажу енергетичного обладнання та систем автоматизації виробництва; інженер-проектувальник електроенергетичних систем; керівник, головний інженер і керівник відділу високовольтних та районних електричних мереж; спеціаліст з оперативно-диспетчерських керувань системами електропостачання; спеціаліст з монтажу, налагодження, експлуатації енергетичного обладнання систем електропостачання, промислових, аграрних, гідромеліоративних та комунальних підприємств, з обслуговування та випробування контрольно-вимірювальних приладів контролю та обліку енергоспоживання; спеціаліст у службах та департаментах міністерств енергетичного профілю; аналітик та консультант з впровадження альтернативних джерел енергопостачання та засобів з енергозбереження; інженер з енергетичного аудиту; спеціаліст з інтелектуальних мікропроцесорних систем; спеціаліст з обслуговування, експлуатації, монтажу і ремонту обладнання електричних станцій; інженер з обслуговування та ремонту електричних машин і апаратів; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузеве машинобудуванняІнженер виробничо-технічного відділу; інженер конструкторського відділу; інженер відділу головного механіка на підприємствах переробної галузі; інженер переробного і харчового обладнання; інженер-менеджер; інженер-маркетолог з продажу торговельно-технологічного, холодильного та переробного обладнання; інженер-менеджер центрів сервісного обслуговування переробних підприємств; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Інженер-програміст; спеціаліст з інформаційних та експертних систем; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; Web-програміст; керівник ІТ-компанії; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

 Фахівець в господарському секторі економіки, в установах та організаціях державної влади та органів місцевого самоврядування; фахівець у фінансовому секторі економіки (банківських, лізингових, страхових установах і компаніях); у господарському секторі: фінансовий аналітик, спеціаліст з фінансової роботи, фахівець з управління активами, антикризовий менеджер, оцінщик майна, фінансовий директор; у фінансовому секторі: спеціаліст з операційно-касового обслуговування, кредитного експерта, менеджер з обслуговування корпоративних клієнтів, бізнес-аналітик, головний фахівець з розвитку банківського бізнесу, з обслуговування лізингових операцій, з продажу страхових продуктів та ін.; у державному секторі: провідний спеціаліст, інспектор Державної фінансової інспекції, Державної Казначейської служби України, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та інших установ та організацій; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування Бухгалтер; бухгалтер-експерт; бухгалтер-ревізор; головним бухгалтер; головним ревізор; податковий інспектор-ревізор; ревізор; економічний радник, керівник структурних підрозділів органів Державної податкової служби; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

МАРКЕТИНГ

Маркетолог; менеджер з продажу; ІТ – маркетолог; дизайнер товарів та послуг; SEO – оптимізатор; логістика; PR – менеджера; бренд-менеджер; аналітик ринку; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

МЕНЕДЖМЕНТ

Девелопер; директор з маркетингу; комерційний агент;  менеджер з закупівель; менеджер з продаж; менеджер з розвитку бізнесу; менеджер з управління персоналом; керівник спільного підприємства; керівник планово-економічного відділу; керівник центрів, які займаються проблемами стратегічного управління, менеджменту, маркетингу; керівник в системі підготовки i підвищення кваліфікації кадрів з менеджменту, маркетингу, організації та планування; мерчендайзер; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ЕКОНОМІКА

Спеціаліст у міжнародних та інвестиційних відділах банків; спеціаліст у спільних та іноземних підприємствах; спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності; спеціаліст в органах державного регулювання економіки; спеціаліст в іноземних представництвах підприємств України всіх форм власності; керівник спільних підприємств та їх структурних підрозділів; митний брокер; експерт із зовнішньоекономічних питань; фахівець з державних закупівель; керівник підприємств, установ та організацій; інспектор з експорту; агент з митного оформлення; митний інспектор; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

В підприємництві: директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства(страхового, нерухомості, рекламного тощо); керівник підприємства сфери послуг; директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури; в торгівлі: директор малої торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; завідувач торговельного залу; менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі; менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв; в біржовій діяльності:  фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклера); науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Харчові технологіїТехнолог на підприємствах харчової промисловості; технік-проектант; інженер з якості і стандартизації; технік-лаборант; майстер виробничих дільниць (підрозділів) у харчовій промисловості; начальник відділу стандартизації; начальник виробництва; майстер виробничого навчання; завідувач виробничою лабораторією; фахівець зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції; заготівельник сільськогосподарської продукції; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

АГРОНОМІЯ

Голова господарства різних форм власності; завідувач відділенням; агроном відділу; агроном в галузі рослинництва, плодівництва, овочівництва, захисту рослин, насінництва; агроном державної служби:карантинна інспекція; інспекція захисту рослин; служба прогнозу; агрохімічна служба; сортонасіннева служба; агронома обласного/районного управління сільського господарства; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ЕКОЛОГІЯ

Інженер-інспектор з екології; державний інспектор з екології; інспектор митниці з екології; інспектор з охорони природи; молодший державний інспектор; фахівець з охорони довкілля; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу, технік-лаборант (біологічні та природничі дослідження); лаборант (біологічні, хімічні та фізичні дослідження); технолог з екології.

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА

Технічний інспектор з промислової безпеки; інженер з охорони праці; інженер з техногенно-екологічної безпеки; державний інспектор з питань цивільного захисту та техногенної безпеки; державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду; головний державний експерт з умов праці; головний державний експерт з умов праці України; начальник служби (сфера цивільного захисту); начальник відділу охорони праці; начальник штабу цивільного захисту; начальник штабу цивільної оборони; науковий співробітник; викладач вищого навчального закладу.

ТДАТУ надає послуги для отримання всіх освітніх рівнів вищої освіти: бакалавра, магістра, доктора філософії і доктора наук. Навчання здійснюється за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб.

Університет надає можливість навчатися за такими програмами навчання:

 • паралельна, друга вища освіта та підвищення кваліфікації (за всіма акредитованими спеціальностями);
 • подвійний диплом (диплом ТДАТУ і диплом інших країн (Польщі, Франції та інші).

В університеті здійснюється підготовка учнівської молоді до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання – ПІДГОТОВЧІ КУРСИ (ПК).

Набір на ПК починається з 1 вересня протягом навчального року на умовах проведення співбесіди, прийому заяв та укладання договорів за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб.

Базові дисципліни: математика, українська мова та література, історія України.

Групи підготовчих курсів формуються за графіком:

 •  прийом заяв з 1 по 15 жовтня – на курси терміном навчання 7 місяців;
 •  прийом заяв з 1 по 15 грудня – на курси, терміном навчання 5 місяців;
 •  прийом заяв з 1по 15 лютого – на курси, терміном навчання 3 місяця.

Особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси ТДАТУ, при вступі на відповідну спеціальність нараховуються додаткові бали (до 10 балів) за результатами підсумкової атестації з базових дисциплін. Значення додаткового бала додається до конкурсного балу.

ТДАТУ співпрацює з 14 країнами світу (США, Франція, Нідерланди, Німеччина, Польща, Швеція, Швейцарія, Австралія, Данія, Угорщина, Нова Зеландія, Канада, Фінляндія, Болгарія) за 25 програмами щодо надання студентам можливості працювати на підприємствах, вивчати закордонний досвід організації виробництва, ознайомлення з сучасними технологіями і технічними засобами сільськогосподарських і переробних підприємств тощо.

В університеті є можливість отримати військове звання, опанувати робітничі професії (електромонтера з ремонту і обслуговування електричного устаткування, електрогазозварника, токаря, плодоовочівника, контролера з якості харчових продуктів, машиніста тістомішальних машин, наладчика обладнання переробної промисловості, єгеря). Студенти можуть пройти навчання і отримати права тракториста  і водія автомобіля.

В науковій бібліотеці університету постійно поповнюється фонд, що нараховує понад 400 тисяч томів наукової, навчальної та художньої літератури.

Для послуг іногородніх студентів є 3 зручних гуртожитки. Для забезпечення харчування функціонують їдальня на 180 місць, студентське кафе та 5 буфетів. З метою здійснення постійного контролю за здоров’ям студентів та надання необхідної допомоги працює медичний пункт.

Для організації дозвілля і відпочинку студентів функціонує спортивний комплекс і центр культури та дозвілля молоді, де працюють секції з різних видів спорту та гуртки художньої самодіяльності. На базі відпочинку «Салют» в с.м.т. Кирилівка на березі Азовського моря розташований спортивно-оздоровчий комплекс «Здоров’як».

Активно працює студентське самоврядування ТДАТУ – самостійна громадська організація студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом. Мета діяльності – забезпечення виконання студентами своїх обов'язків,  захист їхніх прав і сприяння гармонійного розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього фахівця, організатора, керівника.

 

Газета. Редакційно-видавничий відділ ТГАТУ займається випуском газети   «Агротаврія», яка виходить щомісяця десять разів впродовж навчального року. 
Музей. Музей історії ВНЗ було відкрито 15 жовтня 1982 року на честь 50-річчя заснування інституту. Багаточисельні гості, колишні випускники інституту стали першими відвідувачами музею. 
Спорт. Спортивний клуб ТДАТУ «Таврія-університет» здійснює виховну діяльність серед студентства через роботу спортивних секцій, проведення спортивно-масових заходів.
Базовими спортивними секціями протягом останніх років являються наступні:
 • атлетична гімнастика (атлетизм);
 • важка атлетика;
 • волейбол;
 • баскетбол;
 • гирьовий спорт;
 • футбол;
 • вільна боротьба;
 • аеробіка;
 • настільний теніс;
 • гандбол.
Основні спортивні заходи спортивного клубу «Таврія-університет» кафедри фізичного виховання і спорту є: проведення спартакіад серед студентів і співробітників університету та організація участі спортсменів університету у спортивних змаганнях різного рівня.
На рівні міста колектив університету щорічно є кращий як в міській спартакіаді, так і на першості міста. 
 

Контактна інформація:

Адреса: 72310, Україна, Запорізька обл., м. Мелітополь,
проспект Б. Хмельницького, 18
Приймальня ректора:+38-(0619)-42-06-18
Факс:+38-(0619)-42-24-11
Приймальна комісія:+38-(0619)-42-31-27, +38-(098)-499-17-04
Відділ профорієнтації та довузівської підготовки:+38-(0619)-42-10-03
 
Відділ профорієнтації та довузівської підготовки ТДАТУ
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –