Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

Ректор
Корда Михайло Михайлович,
доктор медичних наук, професор 
 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського знаходиться в самому центрі міста, на площі Свободи. Засновано цей навчальний заклад в 1957 році. 
Вуз має IV рівень акредитації. Примітно, що процес навчання в Тернопільському державному медичному університеті проводиться на трьох мовах - українською, російською та англійською мовою. 
У рейтингу українських вищих навчальних закладів серед усіх медичних вузів Тернопільський медуніверситет входить в трійку кращих закладів з цієї спеціалізації.
В університеті навчається більш як 4100 студентів, у тому числі понад 1100 іноземних громадян з 62 країн світу, 90% з них навчається англійською мовою. 
Факультети:
 • медичний;
 • фармацевтичний;
 • стоматологiчний;
 • пiслядипломної освiти;
 • iноземних студентiв.
Інститути: 
 • Iнститут морфологiї.
 • Iнститут медико-бiологiчних проблем.
 • Iнститут фармакологiї, гiгiєни, медичної біохімії iменi М.П. Скакуна.
 • Iнститут моделювання та аналiзу патологiчних процесів.
 • Iнститут медсестринства.
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти.
Функціонує підготовче відділення.
Мови навчання: українська, російська, англійська
Форми навчання: денна, заочна (дистанційна)
Форми пiслядипломної пiдготовки:
 • інтернатура;
 • магiстратура;
 • аспiрантура;
 • клiнiчна ординатура;
 • вдосконалення лiкарiв.
Міжнародна співпраця. Університет активно співпрацює з 25 вищими навчальними медичними закладами США, Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії, Греції, Литви, Росії та країн Середньої і Східної Азії, з якими укладено відповідні угоди про співпрацю.
Науковi перiодичнi журнали, що видаються у вузі:
 • Шпитальна хірургія.
 • Вiсник наукових дослiджень.
 • Iнфекцiйнi хвороби.
 • Медична хімія.
 • Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я.
 • Медсестринство.
 • Фармацевтичний часопис.
 •  Здобутки клінічної і експериментальної медицини.
 • Медична інформатика та інженерія.
 • Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології.
 • Клінічна стоматологія.
Бiблiотека. На сьогоднiшнiй день бiблiотека – гордість навчального закладу. Її фонди нараховують 379543 примiрники лiтератури, з них : 161716 - наукової, 202331 - навчальної, 15496 - художньої лiтератури. Фонд iноземної лiтератури налiчує 5438 прм. Книгозабезпечення пiдручниками складає майже 100%. Особлива цiннiсть - унiкальний фонд медичних перiодичних видань (починаючи з 1957 року), в якому зiбранi вiтчизнянi та iноземнi журнали. В складi бiблiотеки є три структурнi пiдроздiли: вiддiл обслуговування читачiв, у який входять абонементи, читальнi зали, фiлiали читальних залiв; вiддiл комплектування та наукової обробки лiтератури; довiдково-бiблiографiчний вiддiл.
До послуг читачiв - три читальнi зали, обладнанi сучасною комп'ютерною технiкою. У фондах читальних залiв зiбранi як раритетнi видання, так i найновiша медична лiтература, окремо зiбраний фонд електронних книг на компакт дисках (CD-ROM), якi значно розширюють та покращують знання студентiв. Зручнi меблi, вишуканий iнтер'єр створюють особливу атмосферу затишку й академiчностi водночас.
Дозвiлля студентiв. У вiльний час студенти мають можливiсть вiдвiдувати спортивнi секцiї, гуртки художньої самодiяльностi, студентський молодiжний театр, брати участь в iграх команди КВК унiверситету.
В університеті для українських та iноземних студентiв дiють:
 • 24 гуртки художньої самодiяльностi;
 • 21 спортивна секцiя;
 • 70 клубiв за iнтересами.
Створений студентський клуб „Що? Де? Коли?”, практично на кожному курсі є своя команда КВК.
Спорт. В унiверситетi постiйно працюють секцiї баскетболу, волейболу, карате, кiк-боксингу, легкої атлетики, мiнi-футболу, настiльного тенiсу, ритмiчної гiмнастики, футболу, шахiв та iнших видiв спорту, а також студентськi групи здоров'я iз загальної фiзичної пiдготовки.
У студентських гуртожитках створенi й працюють спортивнi клуби, обладнанi спортивнi кiмнати, де студенти можуть активно вiдпочити, позайматися з гирями, гантелями, штангою, пограти в настiльний тенiс, шахи, шашки тощо.
Водночас iз розвитком масової фiзкультури, в унiверситетi готуються i спортсмени високої квалiфiкацiї. Так, за останнi роки 5 студентiв унiверситету стали майстрами i 15 студентiв - кандидатами у майстри спорту, 47 студентiв - першорозрядниками.
Оздоровлення студентiв здiйснюється висококвалiфiкованими спецiалiстами здоровпункту та консультативно-лікувального центру університету. Своє здоров'я студенти покращують на базi оздоровчого комплексу "Червона калина", де забезпечено прекрасні умови для відпочинку та лікування студентів не лише під час літніх канікул, але й протягом всього навчального року. Студенти також мають можливість для лікування у будинках вiдпочинку та санаторiях, про що дбає профком університету. 
Відпочинок. Навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» Тернопiльського державного медичного університету розпочав свою роботу в 2003 роцi. Він розташований в с. Дружба Теребовлянського району Тернопiльської областi. Kомплекс займає 3 великi корпуси, серед яких 1 адмiнiстративний i 2 спальнi, та 4 окремих будиночки по 3-4 кiмнати. На територiї комплексy знаходиться озеро, лiс, функцiонує басейн.
Щороку навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» приймає на вiдпочинок близько 500 студентiв i 250 спiвробiтникiв унiверситету. До їхнiх послуг спортивнi майданчики, настiльний тенiс, бадмiнтон, перегляд вiдеофiльмiв та передач супутникового телебачення, веселi розважальнi програми та щовечiрнi дискотеки.
До послуг відпочиваючих комфортабельні кімнати, кабінети масажу та лікувальної фізкультури, фітобар, а в літку відкритий басейн.
Матеріально-технічна база університету – це 10 навчальних корпусів, 16 лікувальних закладів, 5 навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги на селі; 4 гуртожитки для студентів на 1618 місць; 2 їдальні; 7 кафе; спорткомплекс; НОК «Червона калина»; видавництво «Укрмедкнига» з власною поліграфічною базою; лікувально-діагностичний центр, центральна бібліотека та читальні зали в навчально-наукових інститутах і на клінічних кафедрах з виходом в Інтернет; 33 мультимедійні системи; 8 комп'ютерів-серверів з інформацією на 3 терабайти, 861 комп'ютер-клієнт, мережеве та комутаційне обладнання, що повністю ґрунтується на оптико-волоконних технологіях, 37 комп'ютерних класів. Створено комунальний заклад «Тернопільська університетська лікарня», яка є клінічною базою медзакладу. Досягненням університету є система семестрового та щоденного (за програмою Moodle) контролю знань студентів, які є об'єктивними і абсолютно виключають зовнішні втручання. На цю систему отримано державний атестат відповідності.
Студентське містечко Тернопільського державного медичного університету - структурний підрозділ університету, що включає комплекс гуртожитків №1,2,3,4 з прилеглими територіями. Студентське містечко - місце компактного проживання студентів, в тому числі іноземних, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення і факультету післядипломної освіти впродовж навчання в університеті, а також абітурієнти на період вступних іспитів.
 
Контактна інформація:
вул. Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, Україна, 46001
Телефон +38 (0352) 52-44-92
Факс +38 (0352) 52-41-83 
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://www.tdmu.edu.ua/   
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ