Тернопільський національний економічний університет

Ректор 
Крисоватий Андрій Ігорович – 
 доктор економічних наук, професор.

Історія Тернопільського національного економічного університету розпочинається зі створення у 1966 році Тернопільського відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства           ім. Д. С. Коротченка. У 1967 році відділення було реорганізовано у Тернопільський фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка. У 1971 р. створено Тернопільський фінансово-економічний інститут, 1989 р. – Тернопільський інститут народного господарства, 1994 р. – Тернопільську академію народного господарства, 2005 р. – Тернопільський державний економічний університет. У 2006 році Указом Президента України № 794/2006 від 29.09.2006 р. ТДЕУ надано статус н

аціонального.

Виконання стратегічних завдань увиразнюва­лося, зокрема, у потребі підготовки «нових облич» зі «свіжим мисленням», які у змозі інтегруватися у практику розбудови сучасної України і глобалі­зований світ через створення нових академічних програм у сфері наук про життя, суспільних наук та інформаційних технологій, а також професій­них тренінгів для здобуття практичних навичок. Упродовж 2014–2015 рр. започатковано й ліцензо­вано нові галузі знань і спеціальності. Зокрема, освітній процес у ТНЕУ забезпечується за 10 галузями знань; за 7 спеці­альностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»; за 24 спеціальностями за ступенем «бакалавр»; за 12 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»; за 19 спеціальностями за ступенем «магістр».

            Загалом у Тернопільському національному економічному університеті навчається 14 963 студенти.

Усі зміни в структурі університету, насампе­ред, орієнтовані на максимальну реалізацію на­громадженого потенціалу і забезпечення високих результатів освітньої та наукової діяльності. ТНЕУ напередодні 50-річного ювілею — це 7 факультетів; 7 інститутів; 3 філії; 4 навчально-науково-вироб­ничих центри; 4 коледжі. У складі ТНЕУ функці­онують 52 кафедри, а також НДІ інноваційного розвитку та державотворення, у структурі якого працюють 4 дослідницьких інститути, центри і 3 дослідницькі лабораторії.

Факультети:

Факультет аграрної економіки та менеджменту;

Факультет банківського бізнесу;

Факультет економіки та управління;

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій;

Факультет обліку і аудиту;

Факультет фінансів;

Юридичний факультет.

Інститути:

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій

Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ

Єреванський навчально-науковий інститут ТНЕУ

Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ТНЕУ

Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ

         Філії:

Луцька філія ТНЕУ

Самбірська філія ТНЕУ

Свалявська філія ТНЕУ

Міжнародна діяльність є брендом Тернопільського національного економічного університету. За національною системою рейтингового оцінювання ВНЗ, що здійснює Міністерство освіти та науки України, ТНЕУ належить до провідних економічних вищих навчальних закладів України за індексом міжнародної активності.

Розвитку міжнародного співробітництва ТНЕУ сприяє визнання та реалізація принципів Великої хартії університетів, до якої університет приєднався у 2008 році. Університет є членом Європейської Асоціації Міжнародної Освіти (1999), Європейської Асоціації Університетів (2007), Таллуарської мережі (2012), Мережі Університетів прикордоння (2013), Міжнародної культурно-освітньої асоціації (ICEA) (2014), Мережі університетів Східної Європи (2014).

Свідченням значного потенціалу в підготовці кадрів і міжнародного визнання, високого науково-педагогічного рівня діяльності університету є його співпраця з провідними навчальними закладами інших країн. Так, у науковій та навчальній роботі плідною є співпраця ТНЕУ з університетами Канади, США, Німеччини, Польщі, Болгарії, Франції, Нідерландів, Данії, Греції, Китаю, Словаччини, Італії, Іспанії, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Молдови та ін.

Тернопільський національний економічний університет уклав 83 Угоди з вищими навчальними закладами 25-х зарубіжних країн, з яких 53 – внз шістнадцяти країн Європейського Союзу.

Вищий навчальний заклад гідний вимог часу. Відкриваючи нові спеціальності, формуючи позитивний імідж українського 

університету, створюючи атмосферу, яка приваблює талановиту молодь з усіх куточків України, зумів у часи економічних трансформацій зберегти своє обличчя, головну суть: не обмежуватися завданням передання знань, долучення до норми, а 

виховувати людину, що мислить самостійно та здатна відповідати за прийняті рішення.  

 
Контактна інформація:
вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль 
Телефон/факс: (0352) 47-50-60; 47-50-63
 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович