Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Ректор університету –

Ясній Петро Володимирович,

доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України.

 

Дорогі друзі, майбутні студенти!

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюясучасний вищий навчальний заклад, який посідає гідне місце серед вищих закладів України, член Європейської Асоціації Університетів. Університет готує фахівців освітнього ступеня «бакалавр» за 24 та «магістр» – за 22 спеціальностями.

Високопрофесійний професорсько-викладацький колектив університету впроваджує сучасні інформаційні технології навчання, навчає студентів на основі модернізованих програм, зокрема електронного навчання.

Наші студенти навчаються, проходять стажування і набувають досвід у понад десяти закордонних вищих навчальних закладах за спільними програмами академічної мобільності й подвійних дипломів.

Випускники університету – це висококваліфіковані фахівці, підготовка яких здійснюється з урахуванням вимог ринку праці, побажань роботодавців, вони успішно працюють у багатьох галузях економіки України і за кордоном. Багато із них – це керівники провідних підприємств, бізнесмени, адміністратори, відомі вчені, доктори наук, професори, керівники ВНЗ, наукових установ, провідні фахівці високотехнологічних компаній України і світу.

Вступайте до нашого університету – і ваші мрії стануть дійсністю!

Зі щирою повагою 

ректор університету  професор

Ясній Петро Володимирович

Факультети, спеціальності

Факультет інженерії машин, споруд та технологій

131 Прикладна механіка (укр. та англ. мова навчання)

133 Галузеве машинобудування

181 Харчові технології

192 Будівництво та цивільна інженерія (укр. та англ. мова навчання)

274 Автомобільний транспорт

275 Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

141 Електроенергетика, електротехніка та  

       електромеханіка (укр. та англ. мова навчання)

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

       технології

152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

163  Біомедична інженерія

172 Телекомунікації та радіотехніка

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (укр. та англ. мова навчання)

123 Комп’ютерна інженерія (укр. та англ. мова навчання)

125 Кібербезпека

Факультет економіки та менеджменту

051 Економіка

053 Психологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент (укр. та англ. мова навчання )

074 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню

Допомога у правильному виборі майбутньої професії. Пошук і відбір здібних, професійно-орієнтованих вступників. Якісна підготовка молоді до вступу у вищі навчальні заклади та успішного проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань шляхом ґрунтовного додаткового вивчення загальноосвітніх навчальних дисциплін на підготовчому відділенні. Адаптація до форм і методів навчання, які використовуються в університеті. Сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і випускників.

Технології електронного навчання

В університеті розроблено комплекс апаратно-програмного та навчально-методичного забезпечення для організації електронного навчання за всіма спеціальностями.

Студенти-заочники навчаються за дистанційними технологіями. Студенти денної форми і слухачі підготовчого відділення – за змішаними технологіями очно-дистанційно.

Навчання за дистанційними технологіями проводиться як в університеті, так і на базі локальних центрів дистанційного навчання, розміщених у населених пунктах областей України, а також за кордоном: м. Душанбе (Республіка Таджикистан), м. Воррен (штат Мічіган, США).

Заочна форма навчання

  • За усіма спеціальностями університету (за держзамовленням або за кошти юридичних та фізичних осіб)
  • Здобуття другої вищої освіти іншої спеціальності – на платній основі
  • Навчання за скороченим терміном на базі молодшого спеціаліста

 Ексклюзивна інформація

Завдяки Центру інформаційних технологій у навчальний процес впроваджені міжнародні освітні програми провідних компаній з інформаційних технологій, а саме: Мережевої академії CISCO (США), Інституту підприємництва CISCO (США), Schneider Electric (Франція), Академії Microsoft IT (США), QNX Software Systems (Канада), Oracle (США), IBM (США), STMicroelectronix (Швейцарія), D-Link (Тайвань) та ін. Студенти отримують сертифікати міжнародного взірця у сертифікаційному центрі компанії Pearson VUE при університеті. У рамках європейського проекту Темпус SUCSID створено перший у Західному регіоні України міжуніверситетський Start-Up центр для підтримки та просування студентських інноваційних проектів.

 Цікава інформація

Університет розвиває програми подвійних дипломів підготовки фахівців з вищими навчальними закладами Франції, Німеччини, Польщі.

Центр іноземних мов забезпечує поглиблене вивчення англійської, французької, німецької та польської мов.

Центр перепідготовки та післядипломної освіти дозволяє, навчаючись на денній формі, паралельно заочно здобувати другу вищу освіту.

Центр франко-української науково-освітньої кооперації створено за підтримки посольства Франції в Україні, він  реалізує спільні навчальні програми, стажування в лабораторіях провідних французьких університетів, ІТ-компаніях, у тому числі з отримання стипендії уряду Франції,  організовує інтенсивні практичні курси французької мови за сучасними комунікаційними технологіями французьких університетів.

В університеті діє спортивно-мистецький комплекс «Політехнік».

Додаткова інформація 

Якість освіти в університеті гарантується високим  кваліфікаційним рівнем професорсько-викладацького складу, понад 75% якого становлять професори, доктори наук, доценти, кандидати наук. За допомогою більше як 80 спеціалізованих навчально-наукових лабораторій, 40 комп’ютерних класів забезпечується навчальний процес. До послуг студентів та викладачів – науково-технічна бібліотека з електронним читальним залом.

Вища освіта – це гарантія Вашого

успіху і достатку!

Навчаючись у ТНТУ:

  •  станете висококваліфікованими і конкурентоздатними спеціалістами на ринку праці України та світу;
  • будете мати можливість стажуватись і проходити практику на підприємствах
  • за кордоном;
  • отримаєте досвід навчання та наукової роботи у зарубіжних університетах;
  • збагатите свої творчі здібності, зміцните фізичне здоров’я, наповните дозвілля духовними та оздоровчими програмами в сучасних мистецьких і спортивних залах університету.

Контакти:

Приймальна комісія ТНТУ:

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56,

корпус №1, кімн.107; тел. (0352)25-26-68,

pr_com@tu.edu.te.ua, www.tntu.edu.ua

Відділ доуніверситетської підготовки,

профорієнтації та сприяння працевлаштуванню корпус №1, каб.108;

тел. (0352)52-71-44, dek_fkn@tu.edu.te.ua , http://job.tntu.edu.ua

 

 

 

Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович