Херсонський державний університет

Ректор
Cтратанов Василь Миколайович – 
доктор юридичних наук, професор,
 заслужений юрист України.
 
Херсонський державний університет – класичний університет дослідницького типу, головним завданням якого є учбово-виховна, науково-дослідна та інноваційна діяльність. Основу сучасної концепції розвитку університету складає підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, впровадження існуючих та розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та науковій роботі.
Університет має денну, заочну, екстернатну форми навчання з контингентом у 8000 студентів з 23 регіонів України та країн СНД.
Факультети:
 • Факультет біології, географії і екології.
 • Факультет довузівської підготовки.
 • Факультет дошкільної та початкової освіти.
 • Факультет економіки і менеджменту.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет культури і мистецтв.
 • Факультет перекладознавства.
 • Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму.
 • Факультет психології, історії та соціології.
 • Факультет технологій та сфери обслуговування.
 • Факультет фізики, математики та інформатики.
 • Факультет фізичного виховання та спорту.
 • Факультет філології та журналістики.
 • Юридичний факультет.
Музей. Фонди музею нараховують 1941 експонат, з них основний фонд - 938. Завдяки пошуковій роботі кількість експонатів постійно збільшується. У музеї створені необхідні умови для зберігання оригінальних матеріалів як в експозиції, так і в фондосховищі.
При музеї працюють громадські екскурсоводи з числа студентів, які проводять тематичні та оглядові екскурсії, в першу чергу для першокурсників. Одним із напрямків роботи музею є патріотичне виховання студентської молоді. Музей організовує оглядові екскурсії для учнів середніх навчальних закладів та абітурієнтів, що є важливою ланкою профорієнтаційної роботи. У бесідах такого плану акцент робиться на найяскравіших сторінках історії університету, етапах становлення його підрозділів, знаменних подіях у житті колективу, на нових цікавих і перспективних спеціальностях.
Міжнародна співпраця. Херсонський державний університет співпрацює з багатьма вищими закладами світу та має 30 діючих угод з
 
різними іноземними університетами.
Функціонує Центр турецької мови та культури при Херсонському державному університеті .
Діяльність центру полягає у підтриманні дружніх стосунків з турецькою стороною, сприянні вивченню турецької мови, літератури та культури Туреччини студентами ХДУ, організації культурного обміну.
Періодичні видання:
 • Збірник наукових праць студентів 2013 "Студентські наукові студії"
 • Чорноморський ботанічний журнал.
 • Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки.
Дозвілля. Велика увага приділяється в університеті розвитку творчих здібностей молоді. У листопаді 2005 року в університеті був відкритий Український культурний центр, який очолює заслужений працівник культури України Усатюк В.Ф. Мета Центру сприяти збереженню української народної культури, створювати умови для відтворення і розвитку мистецтва, підвищувати професійний рівень творчих колективів й активних діячів культури.
Студентське містечко Херсонського державного університету – це зручний житлово-побутовий комплекс для студентів, студентських сімей, аспірантів та слухачів підготовчого відділення вузу.  У гуртожитках студентського містечка ХДУ є всі умови для комфортного проживання, успішного навчання, веселого відпочинку та активного і творчого дозвілля.
Щорічно гуртожитки відчиняють двері майже для 1500 мешканців. Серед них є студенти з усіх куточків України, а також інших країн – Росії, Азербайджану, Африки, Турції.
Студентське містечко ХДУ складається з 3 гуртожитків, у кожному з яких функціонують читальна зала із зоною Wi-Fi, спортивна зала, кімната ради гуртожитку тощо.
Функціонує при вищому навчальному закладі пансіонат «Буревісник», що знаходиться  на березі Чорного моря.
 
Контактна інформація: 
73000 Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
Тел.: +380 552 226263, 326705
Факс: +380 552 326705
Приймальна комісія
Тел.: +380 552 494375, +380 552 326710
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://www.kspu.edu/
 
Місце знаходження: 
Вищі навчальні заклади: 

Популярний ВНЗ

Національний фармацевтичний університет у м.Харкові

ФАРМАЦІЯ СЬОГОДЕННЯ – ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД МАЙБУТНІМ
Ректор університету
Черних В. П. Черних
Валентин Петрович –