Херсонський державний університет

Ректор
Cтратанов Василь Миколайович – 
доктор юридичних наук, професор,
 заслужений юрист України.
 
Херсонський державний університет – класичний університет дослідницького типу, головним завданням якого є учбово-виховна, науково-дослідна та інноваційна діяльність. Основу сучасної концепції розвитку університету складає підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, впровадження існуючих та розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній та науковій роботі.
Університет має денну, заочну, екстернатну форми навчання з контингентом у 8000 студентів з 23 регіонів України та країн СНД.
Факультети:
 • Факультет біології, географії і екології.
 • Факультет довузівської підготовки.
 • Факультет дошкільної та початкової освіти.
 • Факультет економіки і менеджменту.
 • Факультет іноземної філології.
 • Факультет культури і мистецтв.
 • Факультет перекладознавства.
 • Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму.
 • Факультет психології, історії та соціології.
 • Факультет технологій та сфери обслуговування.
 • Факультет фізики, математики та інформатики.
 • Факультет фізичного виховання та спорту.
 • Факультет філології та журналістики.
 • Юридичний факультет.
Музей. Фонди музею нараховують 1941 експонат, з них основний фонд - 938. Завдяки пошуковій роботі кількість експонатів постійно збільшується. У музеї створені необхідні умови для зберігання оригінальних матеріалів як в експозиції, так і в фондосховищі.
При музеї працюють громадські екскурсоводи з числа студентів, які проводять тематичні та оглядові екскурсії, в першу чергу для першокурсників. Одним із напрямків роботи музею є патріотичне виховання студентської молоді. Музей організовує оглядові екскурсії для учнів середніх навчальних закладів та абітурієнтів, що є важливою ланкою профорієнтаційної роботи. У бесідах такого плану акцент робиться на найяскравіших сторінках історії університету, етапах становлення його підрозділів, знаменних подіях у житті колективу, на нових цікавих і перспективних спеціальностях.
Міжнародна співпраця. Херсонський державний університет співпрацює з багатьма вищими закладами світу та має 30 діючих угод з
 
різними іноземними університетами.
Функціонує Центр турецької мови та культури при Херсонському державному університеті .
Діяльність центру полягає у підтриманні дружніх стосунків з турецькою стороною, сприянні вивченню турецької мови, літератури та культури Туреччини студентами ХДУ, організації культурного обміну.
Періодичні видання:
 • Збірник наукових праць студентів 2013 "Студентські наукові студії"
 • Чорноморський ботанічний журнал.
 • Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки.
Дозвілля. Велика увага приділяється в університеті розвитку творчих здібностей молоді. У листопаді 2005 року в університеті був відкритий Український культурний центр, який очолює заслужений працівник культури України Усатюк В.Ф. Мета Центру сприяти збереженню української народної культури, створювати умови для відтворення і розвитку мистецтва, підвищувати професійний рівень творчих колективів й активних діячів культури.
Студентське містечко Херсонського державного університету – це зручний житлово-побутовий комплекс для студентів, студентських сімей, аспірантів та слухачів підготовчого відділення вузу.  У гуртожитках студентського містечка ХДУ є всі умови для комфортного проживання, успішного навчання, веселого відпочинку та активного і творчого дозвілля.
Щорічно гуртожитки відчиняють двері майже для 1500 мешканців. Серед них є студенти з усіх куточків України, а також інших країн – Росії, Азербайджану, Африки, Турції.
Студентське містечко ХДУ складається з 3 гуртожитків, у кожному з яких функціонують читальна зала із зоною Wi-Fi, спортивна зала, кімната ради гуртожитку тощо.
Функціонує при вищому навчальному закладі пансіонат «Буревісник», що знаходиться  на березі Чорного моря.
 
Контактна інформація: 
73000 Україна, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27
Тел.: +380 552 226263, 326705
Факс: +380 552 326705
Приймальна комісія
Тел.: +380 552 494375, +380 552 326710
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://www.kspu.edu/
 
Місце знаходження: 
Вищі навчальні заклади: 

Нові матеріали

МОН визначило роботу інституційного аудиту, який замінить атестацію шкіл
Підстави для першочергового зарахування в 1-й клас
Уряд виділив 1 млрд грн на інтернетизацію та комп'ютеризацію українських шкіл
В Києві та Харкові відкриють два бізнес-інкубатори
Служба в резерві, або Як можна вчитися в університеті та служити в армії одночасно
Методична розробка «Продуктивність праці та шляхи її підвищення на промисловому підприємстві»
Методична розробка уроку за професійним спрямуванням «Bakery products and Confectionery»
Методична розробка "Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури як  засіб  розвитку полікультурної компетенції учнів"
Методична розробка "Можливості використання електронних презентацій PowerPoint для характеристики напрямів і стилів світової літератури"
"Навчаючись на філфаці, я зрозуміла, що слухати аудіокнигу в маршрутці приємніше, ніж музику", - Ірина Павко про навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович