Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Ректор
Носко Микола Олексійович - 
доктор педагогічних наук,
 професор, член-кореспондент НАПН України,
 Відмінник освіти України. 
 
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка –  провідний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації. 
У складі університету: 
Інститути:
  • Інститут історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського
Факультети: 
  • фізико-математичний;
  • технологічний;
  • фізичного виховання; початкового навчання;
  • хіміко-біологічний;
  • психолого-педагогічний, 
  • філологічний.
У навчальному закладі функціонують підготовчі курси.
Є військова підготовка.
Підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» здійснюється на всіх факультетах ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.
З 1992 року функціонує аспірантура з 12 спеціальностей, а з 1999 року – докторантура.
Бібліотека. Сьогодні це книгозбірня, яка має унікальні видання минулого століття, налічує більш 700000 примірників документів, відображених у алфавітних та систематичних каталогах, головній та тематичних довідкових картотеках.
Роботу спрямовано на широке впровадження сучасних інформаційних технологій, розвиток бібліотеки, як інтелектуального, наукового, культурного інформаційного центру університету.
Навчальний заклад видає «Вісник Чернігівського національного педагогічного університету» з трьох серій («Педагогічні науки», «Психологічні науки», «Історичні науки») та журнал «Сіверянський літопис», які включено до переліку видань ВАК України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних досліджень. 
Наукова робота. У вузі склалася ефективна система наукової роботи. Наукові творчі колективи в галузі математичного аналізу, біохімії, фізики рідких кристалів, астрономії, історії, філософії, методики викладання фізико-математичних дисциплін мають широке міжнародне визнання. На базі університету проводяться різнопланові наукові, міжнародні, всеукраїнські та регіональні конференції. Створено Астрономічний науково-дослідний центр. В Інституті історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського працює Чернігівський сектор польової археографії Інституту археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
Спорт. Вагомі спортивні досягнення університету. Університет став центром, де виховується спортивна еліта Чернігівсько-Сіверського регіону і всієї України. Впродовж останніх п’яти років підготовлено понад 30 майстрів спорту, серед яких майстри спорту міжнародного класу і заслужені майстри спорту. Студенти університету – переможці і призери чемпіонатів світу та Європи. Неодноразово студенти та випускники університету включались до складу Олімпійської збірної.
Університет має сучасну матеріально-технічну базу: три навчальні і один спортивний корпуси, біля 20 комп'ютерних класів, Астрономічну обсерваторію та планетарій. Книжковий фонд університетської бібліотеки нараховує понад 750 тис. одиниць. Створено редакційно-видавничий центр. Університет має періодичні наукові видання з 5 фахів. До послуг студентів три гуртожитки, студентський санаторій-профілакторій, їдальня.
Санаторій-профілакторій Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка– це лікувально-профілактичний заклад санаторного типу, який проводить лікувально-оздоровчу роботу серед студентів без відриву від навчання, є важливою ланкою в оздоровленні студентів в загальній системі охорони здоров'я. СП розрахований на 50 стаціонарних місць; виконує 13 заїздів в рік по 24 дні кожний; за рік оздоровлює 650 осіб. Розташований в корпусі психолого-педагогічного факультету, має сучасні соціально-побутові умови проживання. Основна мета СП направлена на зниження захворюваності.
Всім іногороднім студентам надається гуртожиток. 
 
Контактна інформація:
14013, м Чернігів
вул. Гетьмана Полуботка, 53
Приймальна комісія: (04622) 3-70-06.
Відділ профорієнтаційної роботи та зв’язків з громадськістю: (0462) 97-45-65 
Приймальня ректора: (04622) 3-22-54 
 
Підготувала Надія Раківська
 за матеріалами сайту http://www.chnpu.edu.ua/
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ