Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Кічук Ярослав ВалерійовичРектор університету
Кічук Ярослав Валерійович
доктор педагогічних наук, професор
Ліцензія: МОНУ АЕ № 636823 від 19.06.2015 р., сертифікат РД-ІІІ № 1659041 від 18.09.2013 р.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Факультети та спеціальності:

  • Факультет української філології та соціальних наук: Філологія (Українська мова та література); Середня освіта (Українська мова і література); Середня освіта (Історія); Історія та археологія; Психологія. 
  • Факультет іноземних мов: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)); Середня освіта (Мова і література (англійська)); Середня освіта (Мова і література (німецька)); Середня освіта (Мова і література (болгарська)); Середня освіта (Мова і література (румунська)) Середня освіта (Мова і література (французька)); Середня освіта (Мова і література (російська)). 
  • Педагогічний факультет: Дошкільна освіта; Початкова освіта; Соціальна робота; Спеціальна освіта (логопедія); Середня освіта (Фізична культура); Середня освіта (Образотворче мистецтво); Середня освіта (Музичне мистецтво); Фізична культура і спорт.
  • Факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності: Середня освіта (Трудове навчання та технології); Середня освіта (Інформатика); Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Туризм; Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Менеджмент. 
 
Ізмаїльський державний гуманітарний університетСтуденти всіх спеціальностей мають можливість додатково отримати другу спеціальність, додаткову спеціалізацію або опанувати сертифіковану програму за такими напрямами: міжнародні відносини та європейські студії, дизайн, менеджмент соціокультурної діяльності, хореографія, викладання естрадного вокалу, журналістика, політологія, культурологія, медіа-комунікації та зв’язки з громадськістю, менеджмент персоналу, готельно-ресторанна справа, харчові технології, математика, комп’ютерні науки та інформаційні технології, комп’ютерна графіка, інженерія, програмування, публічне управління та адміністрування, державна безпека, безпека державного кордону, правоохоронна діяльність, рекламний бізнес, релігієзнавство, соціологія, статистика, телекомунікації, товарознавство, управління інформаційною безпекою, філософія, художні промисли, екологія, HR-менеджмент, арт-терапія, арт-проекти, логістика, бізнес адміністрування, зовнішньоекономічна діяльність, облік та аудит, маркетинг, міжнародний бізнес, фінанси, банківська справа та страхування. 
 
Студенти ІДГУ можуть обрати сертифіковану програму з викладанням англійською, болгарською, німецькою, румунською, французькою мовами. В ІДГУ створені умови для паралельного безкоштовного навчання та отримання другого диплому вищої освіти в деяких університетах Європейського союзу. 
 
У 2017-2018 н.р. у студентів ІДГУ з’явилася ще одна можливість додатково безкоштовно отримати вищу освіту у державному університеті «Dunarea de Jos» University of Galati (Румунія).
Особи, які вступають на навчання за освітнім ступенем бакалавра на основі здобутих ОКР молодших спеціалістів, приймаються на перший курс (за скороченим терміном навчання), другий або третій курс (з нормативним терміном навчання) за умови складання вступних випробувань.
 
Термін навчання: «бакалавр» – 3 роки і 10 місяців, «магістр» – 1 рік і 4 місяці. 
Студенти самостійно обирають дисципліни вільного вибору, проходять навчальне стажування за кордоном. Випускникам видається диплом державного зразка. Навчання здійснюється за рахунок державного бюджету, спонсорського фонду ІДГУ та кошти юридичних або фізичних осіб. 
 
Вартість навчання за рік: денна форма навчання – від 7000 грн.; заочна форми навчання – від 5000 грн. 
 
Професорсько-викладацький склад університету має великий досвід не лише теоретичної, але й практичної роботи. Серед науково-педагогічних працівників значний відсоток становлять доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.  
 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Матеріально-технічна база: спеціалізовані з сучасним обладнанням аудиторії, бібліотечний комплекс з читальними залами сучасного типу; інноваційні класи з комп’ютерами нового покоління, студентські гуртожитки (вартість проживання від 270 грн.), кафе, молодіжні клуби, громадський центр-хаб «СОУП». 
 
Практику та стажування по міжнародним програмам (оплата студентам до 10000 грн.) студенти проходять в Україні, Болгарії, Молдові, Німеччині, Польщі, Румунії, США, Франції.
До послуг студентів: відпочинок у період літніх канікул на березі Чорного моря у власному спортивно-оздоровчому таборі, пільгові студентські подорожі по Україні, Європі та США.
 
Приймальна комісія:
Контактна інформація:
68610, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12
тел./факс: (04841) 5-13-88
E-mail: idgu@ukr.net
Web-site: www.idgu.edu.ua
Приймальна комісія: (04841) 9-76-07,
(094) 998-96-07, (068) 031-39-92
 
 
 
 
Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ