Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Ректор
Могильний Олексій Миколайович – 
доктор економічних  наук, 
професор кафедри теоретичної та прикладної економіки. 
 
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України створений у липні 1991 року як Інститут соціального управління та зайнятості молоді. За наказом Міністерства праці України у травні 1993 року він був реорганізований в Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. 
Метою створення унікального за своєю спрямованістю вищого навчального закладу була підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для новоствореного закладу – державної служби зайнятості, а також науково-методичне забезпечення діяльності цієї важливої соціальної інституції.
Інститут підпорядкований Міністерству соціальної політики України, форма власності – загальнодержавна.
Студенти і слухачі навчаються як за контрактом, так і за направленнями Державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
 
Пріоритетами та головними напрямами діяльності Інституту є підготовка фахівців:
- освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за такими напрямами:
  • «Менеджмент», 
  • «Психологія», 
  • «Управління персоналом та економіка праці»;
- освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за такими спеціальностями:
  • «Психологія» (спеціалізація «Психологія праці та управління»),
  •  «Управління персоналом та економіка праці» (спеціалізація «Соціальний захист населення»),
  •  «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування»);
- освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за такими спеціальностями:
  • «Психологія» (спеціалізація «Психологія праці та управління»),
  •  «Управління персоналом та економіка праці» (спеціалізація «Соціальний захист населення»),
  •  «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент організацій у сфері обов’язкового соціального страхування»),
  • «Адміністративний менеджмент».
В Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відкрита аспірантура.
Журнали. ІПК ДСЗУ є засновником і видавцем двох науково-практичних періодичних видань: журналу «Ринок праці та зайнятість населення», що зареєстрований ВАК України як фахове видання з соціології, психології та економіки; міжнародного науково-практичного журналу «Економіка та держава», який зареєстрований ВАК України як фахове видання з державного управління та економіки.
Працевлаштування студентів. ІПК ДСЗУ входить до системи державної служби зайнятості і активно сприяє випускникам у працевлаштуванні. Випускники Інституту мають можливість подальшого професійного саморозвитку та самоствердження як державні службовці у системі управлінських органів соціальної сфери.
Бібліотека. Бібліотека забезпечує інформаційний супровід навчального процесу та науково-дослідної роботи навчально-наукових підрозділів інституту, а також надає практичну допомогу в підготовці високоосвічених фахівців.
Фонд бібліотеки налічує понад 90 тис. наукової, навчально-методичної літератури, періодичних видань та інших видів друкованої продукції (за змістом він універсальний) і формується згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень інституту.
Бібліотека організовує книжкові виставки, оновлює експозицію стендів “Наукові праці викладачів”.
У бібліотеці проводиться робота по автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. З 2008 року формується електронний каталог, створюється електронна бібліотека.
До послуг користувачів відкрито комп’ютерний читальний зал на 10 місць, а також відкрито доступ до інформаційної мережі INTERNET.
Медичне забезпечення. Інститутом укладено довгострокову угоду на медичне обслуговування студентів і слухачів з Солом’янським районним медичним об’єднанням міста Києва.
Житло та харчування. Для поселення іногородніх студентів і слухачів ІПК ДСЗУ використовується власний гуртожиток готельного типу. Гуртожиток розрахований на 120 місць. Забезпечення студентів гуртожитком складає 100%. Вартість проживання в гуртожитку інституту становить 20 гривень на добу.
З метою розширення матеріально-технічної бази та соціально-побутової сфери Інституту в даний час здійснюється будівництво нового навчального комплексу Інституту по вул. Астраханській в м. Києві загальною площею біля 12 тис.кв.м., де поряд з другим навчальним корпусом передбачено також обладнання ще одного гуртожитку на 350 місць й інших соціально-побутових приміщень, зокрема спортивного залу, площинних спортивних споруд, кімнат відпочинку, клубу тощо.
Інститут також має власну кафе-їдальню.
 
Контактна інформація:
03038 
м. Київ, вул. Нововокзальна, 17,
тел/факс (044) 536-14 -85,   
веб-сайт: http://ipk-dszu.kiev.ua/
e-mail: pk-ipkdszu@ukr.net (приймальна комісія) 
 
Підготувала Надія Раківська за матеріалами сайту http://ipk-dszu.kiev.ua/
 

Місце знаходження: 

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович