Твір на тему: "The 1st November – the Day of Western Ukrainian People’s Repablic" / 1 листопада – День Західноукраїнської Народної Республіки

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
The 1st November – the Day of Western Ukrainian People’s Repablic
On the 1st of November we celebrate a great holiday. It is the anniversary of the formation of the Western Ukrainian People's Republic (WUPR) with its capital in Lviv.
On this day in 1918 the National Rada addressed the people. It declared that the Ukrainian people were now free from oppression. They became the masters of their own land.
E. Petrushevich was the first president of the WUPR. Dmitro Vitovsky became secretary of State for defense. He was one of the brightest military commanders of the Ukrainian “Sichovy Striltsy” (USS). The USS was really the Ukrainian people's army.
Its fighters were glorious because of their truthfulness and devotion of the idea of sovereignty on their native land.
On the 1st of November "strilets" Stepan Pankivsky hoisted the blue and yellow banner over the town hall.
This great day was followed by many months of fierce fighting against the Polish army and its western allies. Then there were fightings both with and against Bolshevik army.
These heroic and tragic battles were glorified in the songs of the USS. These tongs have become a legend of glory, devotion, and tragedy.
 
1 листопада – День Західноукраїнської Народної Республіки
1 листопада ми святкуємо велике свято. Це – роковини утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) із її столицею у Львові.
У цей день в 1918 р. Національна Рада звернулася до людей. Вона оголосила, що українські люди зараз вільні від утиску. Вони стали власниками своєї землі.
Є. Петрушевич був першим президентом ЗУНР. Дмитро Вітовський став міністром державних справ з питань оборони. Він був одним з найяскравіших військових командирів українських "Січових стрільців" (УСС). УСС були дійсно армією українського народу.
Її борці були відомі своєю справедливістю і відданістю ідеї суверенітету їх батьківщини.
1 листопада "стрілець" Степан Панківський підняв блакитний і жовтий прапор над ратушею.
Цей великий день був завершений багатьма місяцями божевільної боротьби проти польської армії і її західних союзників. Потім була боротьба як за, так і проти більшовицької армії.
Ці героїчні і трагічні битви були прославлені в піснях УСС. Ці пісні стали легендою слави, відданості і трагедії.
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович