Твір на тему: "Bohdan Hawrylyshyn" / Богдан Гаврилишин

Тип матеріалу: 
Предмет: 
Навчальний рівень: 
Bohdan Hawrylyshyn
Bohdan Hawrylyshyn, born on October, 19, 1926 in Koropets, Buchach country, Galicia. Business educator. A graduate of the University of Toronto, the Center d'Etudes Industrielles (now International Management Institute) in Geneva, and the University of Geneva (PH D 1975), since 1960 he has been a faculty member, and since 1968 director, of the institute. A lecturer and consultant to international organizations and corporations, he is a Fellow of the World Academy of Arts and Sciences, the International Academy of Management, and the Club of Rome. Hawrylyshyn sits on the editorial board of several professional journals and is the author of Road Maps to the Future: Towards More Effective Societies (1980).
 
Богдан Гаврилишин
Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 р. в Коропці, провінції Бучач, Галичина. Діловий педагог. Випускник Університету Торонто, Центру промислових знань (зараз Міжнародний інститут управління) в Женеві, і Університету Женеви (кандидат наук, 1975), починаючи з 1960 р. він увійшов до складу факультету і починаючи з 1968 р. став директором інституту. Лектор і консультант міжнародних організацій і корпорацій, він – член Ради Світової Академії Мистецтв і Наук, Міжнародної Академії Управління, і Клубу Риму. Гаврилишин сидить в редколегії декількох професійних журналів і є автором "Дорожніх карт до майбутнього: У напрямку до ефективніших спільнот" (1980).
Волкова О.Ю., Погожих Г.М. Усі розмовні теми. English. - Х.: Торсінг плюс, 2013. - 608 с.

До публікації на сайті Освітнього порталу "Академія" приймаються нові авторські конспекти уроків; методичні розробки; сценарії виховних заходів; зразки шкільних творів та переказів, які відповідають новій навчальній програмі.

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович