УЦОЯО запрошує до обговорення "Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти "

Українським центром оцінювання якості освіти розроблено проект "Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти". УЦОЯО запрошує ознайомитися з ним перед затвердженням документу Кабінетом Міністрів України.  Свої зауваження й пропозиції можна надіслати на електронну адресу: propos@testportal.com.ua до 7 листопада 2014 р.

 

ПРОЕКТ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ______ 2014 р. № _____
 

 

ПОРЯДОК
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

 

Загальні положення

 

1. Відповідно до цього Порядку проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, та моніторинг якості освіти.

 

2. Зовнішнє незалежне оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання) це оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, яке здійснюється спеціально уповноваженою державою установою, з метою забезпечення права громадян на рівний доступ до освіти.

3. Моніторинг якості освіти (далі – моніторинг) проводиться з метою отримання об’єктивної та неупередженої інформації про якість освіти для забезпечення органів державної влади, навчальних закладів, громадськості статистичною й аналітичною інформацією.

4. Адміністрування зовнішнього оцінювання та моніторингу здійснюється державною  мовою.

 

Права та обов’язки учасників зовнішнього незалежного оцінювання

 

5. Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, за результатами навчання, здобутих на певному освітньому рівні, або є випускником певного освітнього рівня, планує вступати на навчання на наступний освітній рівень та зареєструвалася в установленому порядку.

 

6. Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання (далі – учасник), має право на:

1) доступ до інформації про:

програми, строки та порядок проведення зовнішнього оцінювання;

форми завдань сертифікаційних робіт;

час і місце проведення зовнішнього оцінювання;

використання в пунктах проведення зовнішнього оцінювання  засобів контролю;

порядок визначення, спосіб та час оголошення результатів зовнішнього оцінювання.

2) виконання сертифікаційних робіт, укладених згідно з вимогами програм зовнішнього оцінювання;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання;

4) безпечні та нешкідливі умови під час проходження зовнішнього оцінювання;

5) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього оцінювання (апеляцію);

6) проходження зовнішнього оцінювання із встановленої центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки кількості навчальних предметів за рахунок коштів державного бюджету;

7) проходження за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб зовнішнього оцінювання у порядку встановленому законодавством України;

8) ознайомлення із своєю сертифікаційною роботою після її перевірки, та отримання засвідченої копії цієї роботи;

9) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього оцінювання (у разі потреби).

 

7. Особи з особливими освітніми потребами мають право на рівний доступ до зовнішнього оцінювання за місцем проживання (перебування). В пунктах проведення зовнішнього оцінювання для осіб з особливими освітніми потребами згідно з медичними висновками створюються особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього оцінювання (за можливості їх створення). 

 

8. У процесі підготовки до проведення зовнішнього оцінювання Український центр оцінювання якості освіти може змінювати дату проходження зовнішнього оцінювання з певного предмета для окремих громадян у зв’язку з їхніми релігійних переконаннями. Такі громадяни мають подати письмову заяву та відповідне клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.

 

9. Учасник зовнішнього оцінювання зобов'язаний:

1) ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього оцінювання;

2) своєчасно прибути з необхідними для допуску документами до пункту проведення зовнішнього оцінювання;

3) дотримуватись норм цього Порядку та регламенту роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання;

4) ввічливо ставитися до всіх учасників і персоналу пункту проведення зовнішнього оцінювання;

5) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення зовнішнього оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього оцінювання;

6) після завершення часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, повернути її матеріали працівникам пункту проведення зовнішнього оцінювання;

 

10. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:

1) приносити до пункту проведення зовнішнього оцінювання небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров'я учасників зовнішнього оцінювання;

2) використовувати в пункті проведення зовнішнього оцінювання та мати при собі протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання (крім дозволених пристроїв медичного призначення, про які учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити персоналу пункту проведення зовнішнього оцінювання до початку роботи над сертифікаційною роботою);

3) заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати сертифікаційну роботу;

4) псувати майно закладу чи осіб, які перебувають у пункті проведення зовнішнього оцінювання.

 

11. У разі порушення вимог, передбачених пунктом 10 цього Порядку, учасник на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього оцінювання, повертає матеріали сертифікаційної роботи та залишає пункт проведення зовнішнього оцінювання.

 

Суб’єкти адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу

 

12. Суб’єктами адміністрування зовнішнього оцінювання є:

спеціально уповноважена державна установа, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання - Український центр оцінювання якості освіти.

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки;

центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що забезпечують створення належних умов для підготовки та проведення зовнішнього оцінювання;

регіональні центри оцінювання якості освіти;

навчально-екзаменаційні центри.

 

13. До повноважень та функцій Українського центру оцінювання якості освіти належать:

1) організаційно-методичне й технологічне забезпечення зовнішнього оцінювання та моніторингу;

2) встановлення регламентів роботи тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів) зовнішнього оцінювання та визначення вимог до їх облаштування;

3) встановлення термінів та затвердження порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) затвердження спільно з Міністерством внутрішніх справ, порядку використання технічних пристроїв контролю під час процедур проведення зовнішнього оцінювання;

5) визначення та затвердження порядку організації навчання залучених осіб;

6) визначення та затвердження спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я переліку особливих (специфічних) умов, що можуть бути створені в пунктах проведення зовнішнього оцінювання, форми медичних висновків органів або закладів охорони здоров'я про створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, порядку їх видачі та обліку;

7) затвердження порядку визначення й оприлюднення результатів зовнішнього оцінювання;

8) затвердження умов участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання;

9) розробка й видання методичних та інформаційних матеріалів з питань зовнішнього оцінювання;

10) визначення порядку формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання;

11) укладання та тиражування в умовах суворої конфіденційності завдань сертифікаційних робіт зовнішнього оцінювання, здійснення їх перекладу мовами національних меншин;

12) здійснення розподілу осіб, які зареєструвалися для участі у зовнішньому оцінюванні, між сесіями і аудиторіями в пунктах проведення зовнішнього оцінювання;

13) визначення та оголошення результатів зовнішнього оцінювання;

14) визначення порядку видачі засвідчених копій сертифікаційних робіт, виконаних учасниками зовнішнього оцінювання.

 

14. До повноважень та функцій центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки належать:

1) координація діяльності з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечення співпраці державних органів управління освітою з територіальними органами центральних органів виконавчої влади в питаннях створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання, надання медичної допомоги учасникам зовнішнього оцінювання та персоналу пунктів проведення зовнішнього оцінювання;

2) координація взаємодії та організація виконання необхідних заходів обласними органами управління освітою з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання і моніторингу;

3) визначення переліку програм зовнішнього оцінювання, організація розроблення програм зовнішнього оцінювання та моніторингу, їх затвердження;

4) встановлення строків організації та дат проведення зовнішнього оцінювання та моніторингу;

5) визначення переліку навчальних предметів зовнішнього оцінювання та напрямів моніторингу;

6) встановлення порядку використання бази навчальних закладів державної і комунальної форми власності для створення тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів);

7) затвердження технічного опису та зразка Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

8) затвердження положень про колегіальні робочі органи з підготовки та проведення зовнішнього оцінювання;

9)  затвердження Програми зовнішнього незалежного оцінювання одночасно із затвердженням переліку навчальних предметів та строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання за погодженням з громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів;

10) контроль за виконанням обласними органами управління освітою обов’язків і повноважень щодо забезпечення процесів підготовки та проведення зовнішнього оцінювання та моніторингу.

 

15. Повноваження та функції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що забезпечують створення належних умов для підготовки та проведення зовнішнього оцінювання:

1) Міністерство внутрішніх справ, його територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери його управління:

організовують охорону правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання;

організовують охорону тимчасово створених структурних одиниць (об’єктів) і завдань сертифікаційних робіт зовнішнього оцінювання відповідно до укладених угод з Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти, навчально-екзаменаційними центрами;

3) Міністерство охорони здоров’я, його територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери його управління:

організовують надання медичної допомоги учасникам і персоналу пунктів проведення зовнішнього оцінювання;

делегують фахівців до складу регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти;

4) Державна служба з надзвичайних ситуацій та її територіальні органи:

організовують та здійснюють контроль за створенням безпечних умов під час проведення зовнішнього оцінювання;

організовують профілактичні огляди пунктів проведення зовнішнього оцінювання на предмет наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин;

5) Державний комітет телебачення і радіомовлення:

організовує висвітлення перебігу зовнішнього оцінювання в засобах масової інформації на засадах надання соціальної реклами.

 

16. До повноважень та функцій регіональних центрів оцінювання якості освіти та навчально-екзаменаційних центрів належать:

1) взаємодія з обласними та місцевими органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання, моніторингу;

2) створення тимчасових організаційно-структурних одиниць (об’єктів) для підготовки та проведення зовнішнього оцінювання;

3) здійснення реєстрації осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання, або беруть участь у моніторингу;

4) формування спільно з обласними й місцевими органами управління освітою та навчальними закладами мережі пунктів проведення зовнішнього оцінювання;

5) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання;

6) організація добору, реєстрації, навчання та розподіл залученого персоналу, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами;

7) організація доставки та охорони контейнерів (пакетів) із матеріалами зовнішнього оцінювання та моніторингу;

8) здійснення обробки матеріалів зовнішнього оцінювання та моніторингу;

9) організація перевірки завдань з розгорнутими відповідями сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання;

10) співпраця з обласними органами управління освітою щодо кадрового забезпечення пунктів проведення зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки.

 

17. До повноважень та функцій обласних органів управління освітою належать:

1) координація дій з регіональними центрами оцінювання якості освіти, навчально-екзаменаційними центрами та організація виконання необхідних заходів міськими та районними органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації і проведення зовнішнього оцінювання та моніторингу;

2) взаємодія з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, у тому числі здійснення профілактичних оглядів пунктів проведення зовнішнього оцінювання стосовно наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього оцінювання, надання медичної допомоги учасникам і персоналу пунктів проведення зовнішнього оцінювання;

3) подання пропозицій щодо створення пунктів проведення зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки регіональним центрам оцінювання якості освіти у визначених ними обсягах та забезпечення використання на безоплатній основі матеріальної бази навчальних закладів для їх тимчасового розташування;

4) подання пропозицій щодо створення пунктів реєстрації регіональним центрам оцінювання якості освіти;

5) здійснення контролю за діяльністю закладів, установ післядипломної освіти, міських і районних органів управління освітою щодо повноти та своєчасності забезпечення пунктів проведення зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки залученими працівниками, їх підготовки та створення належних умов для роботи в пунктах проведення зовнішнього оцінювання та пунктах перевірки;

6) організація інформаційно-роз’яснювальної роботи закладами, установами післядипломної освіти, іншими закладами та установами освіти серед зацікавлених категорій громадян з питань організації та проведення зовнішнього оцінювання.

 

Колегіальні робочі органи з підготовки та проведення зовнішнього оцінювання

 

18. Для вирішення питань, які потребують додаткового залучення фахівців та експертів створюються колегіальні робочі органи:

1) регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти;

2) предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;

3) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація;

4) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього оцінювання, що використовуються для прийому на навчання у навчальних закладах;

5) апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти.

 

19. Колегіальні робочі органи, що зазначені у пункті 18 цього Порядку, діють відповідно до чинного законодавства України на підставі положень, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

20. Основними завданнями діяльності регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти є:

1) захист прав осіб, які подали заяву на розгляд регламентної комісії у межах питань, зазначених в цьому пункті;

2) дотримання норм і вимог регламентів роботи тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів), вирішення робочих або нестандартних (позаштатних) ситуацій, пов’язаних із їхньою діяльністю;

3) розгляд апеляційних заяв щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

4) розгляд і вирішення питань щодо створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання  особами з особливими освітніми потребами;

5) розгляд апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання, що можуть вплинути на об’єктивність результату;

6) розгляд і вирішення питань щодо визначення об’єктивності обставин, за якими особа може взяти участь в  додатковій сесії зовнішнього оцінювання  з певного предмета;

7) розгляд документів пунктів проведення зовнішнього оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень учасниками процедур зовнішнього оцінювання  в пункті проведення зовнішнього оцінювання;

8) порушення перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотань щодо анулювання результатів зовнішнього оцінювання  певних осіб.

 

21. Основними завданнями діяльності предметних фахових комісій при Українському центрі оцінювання якості освіти є:

1) створення передумов для об'єктивного оцінювання сертифікаційних робіт учасників зовнішнього оцінювання;

2) ухвалення правильних відповідей до завдань сертифікаційної роботи у день проведення зовнішнього оцінювання  з певного предмета.

 

22. Основним завданням діяльності експертних комісій з питань визначення результатів зовнішнього оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, є розроблення таблиць відповідності тестових балів оцінкам рівня навчальних досягнень відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

 

23. Основними завданнями діяльності експертних комісій з питань визначення результатів зовнішнього оцінювання, що використовуються для прийому на навчання у навчальних закладах, є:

1) встановлення порогу «склав/не склав», мінімальної кількості (суми) тестових балів з певного предмета, отримання яких надає учаснику зовнішнього оцінювання право участі в конкурсному відборі при вступі на навчання за наступним навчальним рівнем;

2) розроблення таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього оцінювання.

 

24. До роботи в експертних комісіях залучаються фахівці з числа працівників центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів та інших освітніх установ.

 

25. Основними завданнями діяльності апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти є:

1) захист прав осіб, які проходили зовнішнє оцінювання, щодо об’єктивності оцінювання сертифікаційних робіт;

2) розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, у тому числі із залученням фахових предметних груп;

3) розгляд заяв учасників зовнішнього оцінювання щодо оскарження рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості світи, прийнятих щодо них;

4) підготовка та надання об’єктивних висновків щодо порушених в апеляційних заявах питань.

 

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

 

26. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, використовується для прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі та здійснюється щорічно.

 

27. Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури є обов’язковим для усіх учасників, які бажають здобувати вищу освіту за ступенем молодшого бакалавра та бакалавра (спеціаліста або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань). Учасники, які не мають без поважних причин результатів проходження зовнішнього оцінювання з української мови і літератури до проходження зовнішнього оцінювання з інших предметів не допускаються.

 

28. Рішення щодо проведення зовнішнього оцінювання результатів навчання, здобутого на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, приймається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки не пізніше ніж за 1 календарний рік до його проведення.

 

29. Зовнішнє оцінювання здійснюються на основі технологій педагогічного тестування або інших педагогічних технологій контролю за рівнем навчальних досягнень.

 

30. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання укладаються відповідно до вимог програм зовнішнього оцінювання.

Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі навчальних програм загальної середньої освіти, затверджених відповідно до законодавства.

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього оцінювання укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі середньої освіти (крім завдань з української мови і літератури, російської мови та іноземних мов).

 

31. Зовнішнє оцінювання за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти може здійснюватися впродовж кількох сесій залежно від кількості зареєстрованих осіб.

Після проведення основної сесії зовнішнього оцінювання для певної категорії осіб можуть бути організовані додаткові сесії.

Реєстрація осіб для участі в додаткових сесіях здійснюється за рішеннями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.

 

32. У додаткових сесіях зовнішнього оцінювання беруть участь особи, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи України;

2) у рік проведення зовнішнього оцінювання навчаються за кордоном та не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів;

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання з окремих навчальних предметів, що відбуваються в певні дні;

4) не змогли пройти зовнішнє оцінювання  під час основної сесії у зв’язку з участю в міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), що підтверджується відповідними документами;

5) не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через поважні причини, які не залежали від дій та волі особи, що проходить зовнішнього оцінювання, та на які вона не може вплинути;

6) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти,

7) брали участь в основній сесії зовнішнього оцінювання, але не змогли виконати сертифікаційну роботу з певного предмета через різке погіршення стану здоров'я або внаслідок інших виняткових обставин, що виникли в пункті проведення зовнішнього оцінювання.

 

33. Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови для виконання сертифікаційних робіт, що досягається шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання.

 

34. Для учасників зовнішнього оцінювання з особливими освітніми потребами, з урахуванням стану їх здоров’я, на підставі представлених ними медичних рекомендацій територіальних установ (закладів) охорони здоров’я та рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, у пункті проведення зовнішнього оцінювання, за можливості, створюються особливі (специфічні) умови для проходження стандартних процедур зовнішнього оцінювання .

 

35. Учасники зовнішнього оцінювання  розподіляються за місцем проходження відповідно до порядку, встановленого Українським центром оцінювання якості освіти.

 

36. У пункті проведення зовнішнього оцінювання мають право перебувати персонал пункту, особи, які беруть участь у зовнішньому оцінюванні, а також особи, уповноважені для здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання, особи, які надають медичні послуги, забезпечують охорону сертифікаційних робіт та охорону громадського порядку.

 

37. Зовнішнє оцінювання здійснюються із забезпеченням умов конфіденційності змісту завдань сертифікаційних робіт, їх доставки до пунктів проведення зовнішнього оцінювання та зберігання до початку використання за призначенням, а також доставки, обробки та зберігання сертифікаційних робіт.

Зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році з кожного навчального предмета належить до інформації з обмеженим доступом з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета.

 

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання

 

38. Програми зовнішнього оцінювання затверджуються одночасно із затвердженням переліку навчальних предметів та строків проведення зовнішнього оцінювання.

Перелік програм зовнішнього оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та не пізніше ніж за 1,5 року до проведення зовнішнього оцінювання  оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

 

39. Прийом заяв для проходження зовнішнього оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, від осіб, які бажають продовжувати навчання на наступному освітньому рівні, триває не менш як чотири тижні і закінчується не пізніше ніж за шість тижнів до початку основної сесії зовнішнього оцінювання.

 

40. Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється не пізніше ніж через три тижні із дня проведення зовнішнього оцінювання  з певного предмета.

 

41. Строки реалізації підготовчих заходів, дати проведення зовнішнього оцінювання  встановлює Український центр оцінювання якості освіти за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Забезпечення громадського порядку та безпечних умов під час підготовки та проведення зовнішнього оцінювання

 

42. Медичне обслуговування під час проведення зовнішнього оцінювання  забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється органами та закладами охорони здоров'я безкоштовно відповідно до вимог чинного законодавства.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування спільно з органами та закладами охорони здоров'я забезпечують чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього оцінювання в дні, визначені для виконання учасниками сертифікаційних робіт з навчальних предметів.

 

43. Безпечні та нешкідливі умови проведення зовнішнього оцінювання, заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій забезпечуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та її територіальними органами.

 

44. Громадський порядок, громадську безпеку в місцях проведення зовнішнього оцінювання забезпечують Міністерство внутрішніх справ, його територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери його управління.

Охорону тимчасових організаційно-структурних одиниць (об’єктів) (крім пунктів реєстрації), охорону матеріалів, необхідних для проведення зовнішнього оцінювання та моніторингу, запобігання витоку інформації про їх зміст забезпечують територіальні органи, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ шляхом укладання відповідних договорів.

 

45. Координація діяльності з питань забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, організації медичного обслуговування, виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, створення безпечних та нешкідливих умов в місцях проведення зовнішнього оцінювання між регіональними центрами оцінювання якості освіти, навчально-екзаменаційними центрами, пунктами проведення зовнішнього оцінювання, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами охорони здоров'я, територіальними органами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснюється обласними органами управління освітою.

 

Організаційні засади реєстрації учасників зовнішнього оцінювання

 

46. Підставою для реєстрації особи для участі в зовнішньому оцінюванні є реєстраційна картка та копії документів, що підтверджують достовірність вказаних персональних даних.

Факт надходження реєстраційної картки до пункту обробки є підставою для здійснення опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього оцінювання, їх використання під час вступу на навчання на наступному освітньому рівні відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

47. Особа з особливим освітніми потребами, яка вказала на необхідність створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, повинна до реєстраційної картки додати оригінал відповідного медичного висновку, виданого органом або закладом охорони здоров'я.

Реєстрація таких осіб здійснюється в разі можливості створення особливих (специфічних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, що підтверджено рішенням регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти.

 

48. Особа, яка може взяти участь у зовнішньому оцінюванні  з певних предметів під час додаткових сесій у випадках, передбачених пунктом 32 цього Порядку, до реєстраційної картки повинна додати документи, що підтверджують достовірність заявлених обставин.

Реєстрація таких осіб для участі в додаткових сесіях зовнішнього оцінювання  здійснюється на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, за умови встановлення об’єктивності заявлених обставин.

 

49. Підстави для відмови в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні:

1) вимога особи щодо внесення інформації до реєстраційних даних, не передбаченої порядком реєстрації учасників зовнішнього оцінювання;

2) якщо особою не надано документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

3) надання особою яка реєструється для участі у зовнішньому оцінюванні  недостовірної інформації;

4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог чинного законодавства не має права на реєстрацію для участі в зовнішньому оцінюванні ;

5) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого терміну реєстрації;

6) неналежне оформлення документів, необхідних для здійснення реєстрації.

Відмова заявнику в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні може бути оскаржена шляхом подання у встановленому порядку відповідної заяви до регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти або апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти.

 

50. Строки та порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні  визначаються Українським центром оцінювання якості освіти з дотриманням положень цього Порядку.

 

Функціонування тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів) під час підготовки та проведення зовнішнього оцінювання та моніторингу

 

51. Тимчасовими організаційно-структурними одиницями (об'єктами) під час підготовки та проведення зовнішнього оцінювання є пункт реєстрації учасників зовнішнього оцінювання, пункт обробки, пункт перевірки та пункт проведення зовнішнього оцінювання.   

 

52. Рішення про створення пунктів реєстрації, з метою надання консультацій та технічної допомоги з питань реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, приймається не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації учасників зовнішнього оцінювання регіональними центрами оцінювання якості освіти відповідно до пропозицій закладів, установ освіти щодо функціонування на їх базі пунктів реєстрації.

 

53. Рішення про створення пунктів проведення зовнішнього оцінювання приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою, вищих навчальних закладів не пізніше ніж за два місяці до початку основної сесії зовнішнього оцінювання, додаткової сесії – не пізніше ніж за тиждень до її проведення.

Подання обласних органів управління освітою щодо створення пунктів проведення зовнішнього оцінювання  на території обслуговування відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовлені регіонального центру оцінювання якості освіти.

Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться зовнішнього оцінювання, повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

 

54. Рішення про створення пунктів перевірки, для фахового оцінювання матеріалів зовнішнього оцінювання та моніторингу, приймається до початку проведення зовнішнього оцінювання  регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою.

Подання обласних органів управління освітою щодо створення пунктів перевірки повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовлені регіонального центру оцінювання якості освіти.

 

55. Рішення про створення пунктів обробки, з метою обробки матеріалів зовнішнього оцінювання та моніторингу, приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти до початку обробки реєстраційних матеріалів або матеріалів зовнішнього оцінювання.

 

56. Використання бази навчальних закладів державної і комунальної форми власності, необхідної для створення тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів), здійснюється на безоплатній основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, навчальних закладів інших форм власності – на договірних засадах.

 

57. Тимчасові організаційно-структурні одиниці (об'єкти) функціонують у відповідності до регламентів їх роботи, які встановлюються Українським центром оцінювання якості освіти.

 

Кадрове забезпечення зовнішнього оцінювання

 

58. До підготовки та проведення зовнішнього оцінювання можуть залучатися, наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники та інші фахівці, які пройшли відповідне навчання (інструктаж). Порядок залучення цих осіб визначається Кабінетом Міністрів України.

 

59. Залучення працівників організаційно-структурних одиниць (об'єктів) до підготовки та проведення зовнішнього оцінювання здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти та забезпечується:

1) обласними, міськими та районними органами управління освітою, навчальними закладами до роботи в пунктах проведення зовнішнього оцінювання та пунктах перевірки відповідно до замовлень регіонального центру оцінювання якості освіти;

2) загальноосвітніми та вищими навчальними закладами, на базі яких створені пункти реєстрації;

3) регіональними центрами оцінювання якості освіти, на базі яких створені пункти обробки.

 

60. Порядок комплектування персоналом тимчасових організаційно-структурних одиниць (об'єктів), їх структура та чисельність працівників визначаються регламентами їх роботи.

 

61. Порядок підготовки залучених працівників організаційно-структурних одиниць (об'єктів) системи зовнішнього оцінювання визначається Українським центром оцінювання якості освіти.

Підготовка (навчання, інструктаж) залучених працівників пунктів проведення  зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки забезпечується спеціалістами регіональних центрів оцінювання якості освіти та установами післядипломної освіти.

Залучені працівники пунктів проведення зовнішнього оцінювання та пунктів перевірки проходять один раз на п’ять років навчання, щорічно – інструктажі.

Підготовка (навчання, інструктаж) залучених працівників пунктів обробки та пунктів реєстрації забезпечується регіональними центрами оцінювання якості освіти, навчально-екзаменаційними центрами спільно із загальноосвітніми та вищими навчальними закладами.

 

62. Педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам, які переходять на роботу у спеціально уповноважену державою установу, яка проводить зовнішнє незалежне оцінювання, час роботи в цій установі зараховується до відповідного педагогічного, науково-педагогічного або наукового стажу.

 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання

 

63. Результати зовнішнього оцінювання, досягнуті на певному освітньому рівні використовуються для:

1) прийому на навчання до навчальних закладів на наступний освітній рівень.

2) зарахування як державна підсумкова атестація в системі загальної середньої освіти.

 

64. Результати зовнішнього оцінювання, здобуті на основі повної загальної середньої освіти, використовуються для прийому на навчання до вищих навчальних закладів на конкурсній основі.

Результати зовнішнього оцінювання можуть використовуватися для вивчення стану функціонування системи освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

 

65. Відповіді до завдань сертифікаційних робіт з кожного предмета ухвалюються предметними фаховими комісіями при Українському центрі оцінювання якості освіти в день проведення зовнішнього оцінювання, але після його завершення. Ухвалені предметними фаховими комісіями відповіді до завдань з певного предмета мають бути оприлюднені протягом трьох робочих днів.

 

66. Підтвердженням результатів зовнішнього оцінювання є відомість результатів зовнішнього оцінювання, що формується за підсумками проведення зовнішнього оцінювання з кожного предмета (сесії) у вигляді персоніфікованого реєстру результатів учасників зовнішнього оцінювання, укладеного в алфавітному порядку. Ця відомість має бути затверджена керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

У разі зміни результатів зовнішнього оцінювання відповідно до рішення апеляційної комісії формується відомість змін результатів зовнішнього оцінювання, яку затверджує керівник Українського центру оцінювання якості освіти.

 

67. Строк дії результату зовнішнього оцінювання визначається строком дії Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Після завершення строку дії результату зовнішнього оцінювання  його використання для прийому на навчання до навчальних закладів на наступному освітньому рівні забороняється.

 

68. Результати зовнішнього оцінювання з певного предмета можуть бути анульовані у випадку:

1) виявлення в період часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи, в особи або на її робочому місці матеріалів, засобів, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього оцінювання;

2) виконання сертифікаційної роботи не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

3) виконання сертифікаційної роботи іншою особою, що було встановлено рішенням апеляційної комісії;

4) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи;

5) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи в іншого учасника зовнішнього оцінювання ;

6) неповернення сертифікаційної роботи особам, які проводять зовнішнє оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

7) неправильне оформлення сертифікаційної роботи, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта сертифікаційної роботи, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи, що унеможливило її автоматизовану обробку;

9) персоналізація учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи або наявність у ній будь-яких додаткових відміток, що не передбачені процедурами зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання з певного предмета анулюються рішенням Українського центру оцінювання якості освіти  за поданням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.

 

69. Порядок визначення результатів зовнішнього оцінювання встановлюється Українським центром оцінювання якості освіти.

 

Апеляція

70. Предметом апеляції є:

1) відмова в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні;

2) порушення під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання;

3) результат зовнішнього оцінювання.

 

71. Розгляд апеляційної заяви щодо порушень під час реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні здійснюють регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти. Прийом апеляційних заяв здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів із дня завершення реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні.

 

72. Розгляд апеляційної заяви щодо порушень під час проведення зовнішнього оцінювання  в пункті проведення зовнішнього оцінювання, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання, здійснюють регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти. Прийом відповідної заяви здійснюється в день проведення зовнішнього оцінювання у пункті проведення зовнішнього оцінювання до виходу особи з нього.

 

73. За наслідками розгляду апеляційної заяви щодо порушень під час проведення зовнішнього оцінювання в пункті проведення зовнішнього оцінювання, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього оцінювання приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до повторного проходження зовнішнього оцінювання з певного предмета або про відмову в задоволенні заяви через не підтвердження факту порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання.

 

74. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через сім робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти днів із дня її надходження.

 

75. Розгляд апеляційної заяви щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи здійснює апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти. Прийом відповідних заяв здійснюється протягом п’яти календарних днів із дня офіційного оголошення результатів зовнішнього оцінювання за підсумками зовнішнього оцінювання з певного предмета.

За наслідками розгляду апеляційної заяви щодо результатів зовнішнього оцінювання комісія приймає рішення про задоволення апеляційної заяви та перегляд кількості балів або про відмову в задоволенні заяви через недостатність підстав для зміни результату.

 

76. Порядок подання апеляційної заяви, її розгляду та ознайомлення заявника з прийнятим апеляційною комісією рішенням затверджує керівник Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Документи про проходження зовнішнього оцінювання

 

77. Документом, що засвідчує факт проходження зовнішнього оцінювання є Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, в протоколах і відомостях, що надсилаються, у разі потреби, до місцевих органів управління освітою для подальшого використання.

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання надсилається особі за підсумком реєстрації для участі в зовнішнього оцінювання.

Технічний опис та зразок Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Інформаційна картка є недійсною без Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Строк дії Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання становить один рік.

 

78. Відомості про Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання вносяться до Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Ці відомості є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів.

 

 

Моніторинг якості освіти

 

79. Моніторинг якості освіти здійснюється спеціально уповноваженою державною установою, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання для системної діагностики кількісних та якісних характеристик ефективності функціонування й розвитку освітніх систем.

Моніторинг проводиться відповідно до законодавства України з урахуванням норм і вимог, передбачених нормативними актами, щодо організації навчально-виховного процесу, з особливостями, які встановлюються Українським центром оцінювання якості освіти.

 

80. Моніторинг якості освіти проводиться відповідно до програми моніторингу, що визначає мету, зміст, об’єкти, суб’єкти, індикатори, процедури, форми, методи, регламенти, умови проведення моніторингу, а також терміни та форми узагальнення його результатів, інформування про них.

Моніторинг проводиться шляхом обстеження об'єктів освітньої діяльності на основі встановлених показників та аналізу стану функціонування освітньої системи на локальному (дослідження діяльності навчального закладу, а також стану функціонування муніципальної системи освіти), регіональному (дослідження стану функціонування регіональної системи освіти), загальнодержавному (дослідження певних показників освітньої системи в цілому) та міжнародному рівнях.

Моніторинг на міжнародному рівні проводиться шляхом участі у міжнародних програмах та проектах, зокрема таких як TIMSS (математичні та природничі дисципліни), PІSA (грамотність читання, математична та природнича грамотність), PIRLS (читання та розуміння тексту) тощо.

 

81. Об'єктами моніторингу є:

1) не персоніфікована інформація про учасників освітнього процесу;

2) процеси, що відбуваються у системі освіти,  та характеристики її стану;

3) результати навчальної діяльності;

4) навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.

 

82. Методами проведення моніторингу є:

1) опитування різних груп респондентів;

2) тестування;

3) збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою формою;

4) вивчення документів  навчальних закладів, органів управління освітою.

 

83. Формування переліку осіб, які беруть участь у моніторингу закінчується не пізніше ніж за десять тижнів до початку його проведення.

 

84. За результатами проведення моніторингу учаснику (або його законним представникам) може надаватися підсумкова персональна контрольно-корекційна картка учасника моніторингу, форма якої затверджується керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

 

85. Моніторинг якості освіти поширюється на навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

 

86. Порядок визначення та оголошення результатів моніторингу зумовлюється метою та завданнями і визначається Українським центром оцінювання якості освіти.

 

Громадське спостереження  та державний контроль

 

87. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання забезпечується через відкритість та прозорість, широке та об’єктивне інформування громадськості про його перебіг.

 

88. Громадські організації, батьківські комітети, піклувальні ради навчальних закладів, засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням зовнішнього оцінювання через своїх уповноважених представників.

 

89. Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення та виготовлення завдань сертифікаційних робіт, організаційно-технологічні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення зовнішнього оцінювання, технічні заходи, що застосовуються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки сертифікаційних робіт.

 

90. Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

91. Державний контроль за проведенням зовнішнього оцінювання здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

Фінансування зовнішнього оцінювання незалежного оцінювання та моніторингу

 

92. Фінансування заходів із проведення зовнішнього оцінювання та моніторингу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Український центр оцінювання якості освіти 

Нові матеріали

60 354 абітурієнти отримали рекомендації на бюджет. Що робити далі?
Українські виші отримають 100 млн грн на базове фінансування науки
Використання заводських матеріалів в курсовому проектуванні з дисципліни «Планування та організація діяльності підприємства». Методична розробка
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич обговорила перспективи вищої освіти з тернопільськими педагогами
У МОН визначились з кандидатурою освітнього омбудсмена
За перший тиждень вступної кампанії абітурієнти створили майже 120 000 електронних кабінетів
Документи про середню освіту є дійсними без печатки школи, - роз'яснення МОН
Обсяги державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 р.
Автору підручника з історії України рекомендували замінити термін російсько-українська війна на "гражданский конфликт"
Лілію Гриневич не пустили в школу

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович