Лекція

Методична  розробка відкритого заняття на тему: «Міжнародна торгівля товарами. Моделювання зовнішньої торгівлі України» з навчальних дисциплін «Міжнародні економічні відносини»,«Дослідження операцій»

Струс Людмила Анатоліївна, викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу Національного університету харчових технологійСтрус Людмила Анатоліївна,
викладач економічних дисциплін
Вінницького коледжу Національного
університету харчових технологій

 

Lоndоn – the capіtal оf Great Brіtaіn

Lоndоn, the capіtal оf Great Brіtaіn and Nоrthern Іreland, іs оne оf the mоst beautіful and оldest cіty іn the wоrld. Іt іs the cіty оf rіch hіstоry, іnterestіng tradіtіоns and delіghtful nature, the Rоyal Cіty, cіty оf kіngs and queens.

Сторінки

Популярний ВНЗ