Методична розробка

Педагогічна рада. Проектна технологія: суть, досвід, використання, перспективи

Галинський Сергій Федорович,

заступник директора з методичної роботи

Колосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Веселинівської селищної ради

Миколаївської  області

Приклади розв’язування задач з хімії

Юрків Діана


І Розділ
Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки

 

1. Обчислення кількості речовини

Формули для знаходження кількості речовини

Робота з текстами лінгвістичних казок на уроках української та англійської мов

Робота з текстами лінгвістичних казок на уроках української та англійської мовГурська Т. П., Балема Т. П.

Наукова стаття на тему: «Робота з текстом як передумова формування комунікативної компетенції»

Гурська Тетяна Петрівна,
вчитель – методист української мови та літератури
навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» №12 , м. Коростень


Анотація

Трансформація проблеми вміння вчитись та її відображення в роботі з навчальним текстом на уроках іноземної мови

Ірина Василівна Юрківська,

  учитель англійської мови

вищої кваліфікаційної категорії

Навчально-виховний комплекс

"Школа-гімназія" №12

м.Коростень,  Житомирська область


Вступ

Творча лабораторія інноваційної діяльності заступника директора. Методичні рекомендації

Інноваційний розвиток шкіл майбутнього залежить від запровадження освітніх інновацій та інноваційного менеджменту.

Це не лише кінцевий продукт застосування новизни у навчально-виховному й управлінському процесах з метою зміни (якісного покращення) суб’єкта та об’єктів  управління, отримання економічного, соціального, науково-технічного, екологічного та іншого ефекту, а й процедури їхнього постійного оновлення.

Заступник директора – один із організаторів, генераторів та менеджерів ідей по стимулюванню творчості вчителів і педагогічного колективу.

Сучасні підходи до організації роботи над науково-методичною проблемою школи в світлі акмеологічного підходу


Завдання, визначені основними державними освітянськими документами щодо удосконалення управління навчальними закладами, неможливо реалізувати без трансформації ідей науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання. У зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення таких педагогічних колективів, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує атмосфера творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де завжди вчаться новому.

Сторінки

Популярний ВНЗ

Тернопільський національний педагогічний університет ім.В.Гнатюка

Буяк Богдан БогдановичРектор університету
доктор філософських наук,
професор Буяк Богдан Богданович