Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи: Наочний довідник / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - К.;Х.: Веста, 2007. - 152 с.

Тип матеріалу: 
Навчальний рівень: 
Рік видання: 
2007

Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи: Наочний довідник / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - К.;Х.: Веста, 2007. - 152 с.Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України. 10-11 класи: Наочний довідник / О.В.Гісем, О.О.Мартинюк. - К.;Х.: Веста, 2007. - 152 с.

Пропоноване видання продовжує серію наочних посібників зі шкільних дисциплін, які допоможуть учням систематизувати, конкретизувати і поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.
Структура і зміст посібника повною мірою відповідають вимогам чинної навчальної програми зі шкільного курсу історії України. Навчальний матеріал згруповано за програмними темами і подано у наочній формі, тобто у вигляді таблиць, схем, діаграм тощо.
Автори свідомо уникли методичних порад щодо практичного використання посібника. Структурно-змістовна простота і повнота зумовлюють необмеженість можливостей як самостійного опрацьовування учнями наведеного матеріалу, так і роботи під керівництвом учителя. Такий підхід, на думку авторів-практиків, сприятиме ефективній реалізації навчально-виховних завдань.

Зміст
 
10 клас
Новітня історія України (1914—1939 рр.)
Україна в Першій світовій війні (1914—1917 рр.).........4
Українська революція (1917—1918 рр.).........11
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.).........30
Українська СРР в умовах нової економічної політики (неп) 1921—1928 рр.........60
Радянська модернізація України (1929—1938 рр.).........68
Західноукраїнські землі в 1921—1939 рр.........78
 
11 клас
Новітня історія України (1939—2005 рр.)
Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.).........84
Україна в першому повоєнному десятилітті (1945—1955 рр.).........101
Україна в умовах десталінізації (1956—1964 рр.).........108
Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х — початок 1980-х рр.).........114
Розпад Радянського Союзу і становлення незалежної України (1985—1991 рр.).........126
Україна в умовах незалежності.........136
 
Література.........152

 

Популярний ВНЗ